Teksti suurus:

Linnade koefitsiendid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.02.2020, 6

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruse lisaga kehtestatakse linnade koefitsiendid (edaspidi koefitsiendid), mida kasutatakse teenistujale välisesinduses töötamise ajal makstava välislähetustasu arvutamisel.
[RT I, 23.04.2013, 3 - jõust. 26.04.2013]

  (2) Kui linnale ei ole koefitsienti kehtestatud, kohaldatakse sama riigi muule linnale kehtestatud koefitsienti. Kui riigis on kehtestatud koefitsient mitmele linnale, kohaldatakse lähemal asuvale linnale kehtestatud koefitsienti.
[RT I, 23.04.2013, 3 - jõust. 26.04.2013]

§ 2.   Koefitsientide määramine ja korrigeerimine

  (1) Koefitsientide määramisel lähtutakse välisriigi või linna elukallidusest ja turvariskidest, valuutakursside muutustest ja muudest asjaoludest ning võetakse arvesse euro ja asukohariigi valuuta vahetuskursi muutust, tuginedes Euroopa Keskpanga noteeringutele või selle puudumisel asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro kursile.
[RT I 2010, 65, 486 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Koefitsiendid vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse Rahandusministeeriumiga kooskõlastades vähemalt kord kvartalis, arvestades eelnenud perioodi valuuta vahetuskursi muutust, ning kord aastas, võttes lisaks valuutakursi muutusele arvesse ka asjaomase välisriigi või linna eelnenud perioodi tarbijahinnaindeksi muutust.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.02.2020, 6

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruse lisaga kehtestatakse linnade koefitsiendid (edaspidi koefitsiendid), mida kasutatakse teenistujale välisesinduses töötamise ajal makstava välislähetustasu arvutamisel.
[RT I, 23.04.2013, 3 - jõust. 26.04.2013]

  (2) Kui linnale ei ole koefitsienti kehtestatud, kohaldatakse sama riigi muule linnale kehtestatud koefitsienti. Kui riigis on kehtestatud koefitsient mitmele linnale, kohaldatakse lähemal asuvale linnale kehtestatud koefitsienti.
[RT I, 23.04.2013, 3 - jõust. 26.04.2013]

§ 2.   Koefitsientide määramine ja korrigeerimine

  (1) Koefitsientide määramisel lähtutakse välisriigi või linna elukallidusest ja turvariskidest, valuutakursside muutustest ja muudest asjaoludest ning võetakse arvesse euro ja asukohariigi valuuta vahetuskursi muutust, tuginedes Euroopa Keskpanga noteeringutele või selle puudumisel asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro kursile.
[RT I 2010, 65, 486 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Koefitsiendid vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse Rahandusministeeriumiga kooskõlastades vähemalt kord kvartalis, arvestades eelnenud perioodi valuuta vahetuskursi muutust, ning kord aastas, võttes lisaks valuutakursi muutusele arvesse ka asjaomase välisriigi või linna eelnenud perioodi tarbijahinnaindeksi muutust.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

/otsingu_soovitused.json