HALDUSÕIGUSEelarve

Teksti suurus:

2007. aasta riigieelarve seadus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 62, 465

   

Sealhulgas

 
  Konsolideerimata eelarve muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 
majandustegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü) 
mitteresidentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)
teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) Konsolideeritud eelarve
      1 2 3 4 5 6 7=1��5
 

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

             
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 75 910 624 115 65 843 002 978 595 941 644 8 475 552 921 927 081 572 69 045 000 74 983 542 543
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 74 782 030 713 64 717 753 192 594 643 028 8 475 552 921 927 081 572 67 000 000 73 854 949 141
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 1 128 593 402 1 131 937 018 –1 298 616 0 0 –2 045 000 1 128 593 402
 

Osa 1. RIIGIKOGU

 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 920 860 28 000 407 860 0 485 000 0 435 860
32   Kaupade ja teenuste müük 425 860 18 000 407 860 0 0 0 425 860
38   Muud tulud 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000
35   Toetused 485 000 0 0 0 485 000 0 0
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 334 894 152 334 001 292 407 860 0 485 000 0 334 409 152
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 41 450 000 41 450 000 0 0 0 0 41 450 000

74000101. Riigikogu Kantselei

267 374 152 266 481 292 407 860 0 485 000 0 266 889 152
4   Eraldised 44 141 254 44 141 254 0 0 0 0 44 141 254
  414 Parlamendipensionid (a) 41 898 000 41 898 000 0 0 0 0 41 898 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 243 254 2 243 254 0 0 0 0 2 243 254
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000
    – Eesti Keele Instituut 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 2 023 254 2 023 254 0 0 0 0 2 023 254
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 023 254 2 023 254 0 0 0 0 2 023 254
5   Tegevuskulud 223 141 898 222 249 038 407 860 0 485 000 0 222 656 898
    – Riigikogu liikmete töötasu (kaasa arvatud Riigikogu liikmetele nende volituste lõppemisel säilitatav ametipalk) (a) 69 360 000 69 360 000 0 0 0 0 69 360 000
    – Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) 22 888 800 22 888 800 0 0 0 0 22 888 800
    – tegevuskulud 130 466 848 129 573 988 407 860 0 485 000 0 129 981 848
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 250 000 250 000 0 0 0 0 250 000
    – maksud erisoodustustelt 176 250 176 250 0 0 0 0 176 250
6   Muud kulud 91 000 91 000 0 0 0 0 91 000

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

26 070 000 26 070 000 0 0 0 0 26 070 000
5   Tegevuskulud 4 599 800 4 599 800 0 0 0 0 4 599 800
4   Eraldised 21 470 200 21 470 200 0 0 0 0 21 470 200
 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000
32   Kaupade ja teenuste müük 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 71 091 240 70 691 240 400 000 0 0 0 71 091 240
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 22 400 000 22 400 000 0 0 0 0 22 400 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

48 691 240 48 291 240 400 000 0 0 0 48 691 240
4   Eraldised 6 575 221 6 575 221 0 0 0 0 6 575 221
  41 Sotsiaaltoetused 915 221 915 221 0 0 0 0 915 221
  4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a) 311 000 311 000 0 0 0 0 311 000
  414 Presidendi ametipension (a) 604 221 604 221 0 0 0 0 604 221
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 5 660 000 5 660 000 0 0 0 0 5 660 000
    – Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
    – Eesti Kodukaunistamise Ühendus 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – Ühiskondliku Leppe Sihtasutus 4 700 000 4 700 000 0 0 0 0 4 700 000
    – MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum 260 000 260 000 0 0 0 0 260 000
    – MTÜ 20. Augusti Klubi 250 000 250 000 0 0 0 0 250 000
5   Tegevuskulud 42 057 319 41 657 319 400 000 0 0 0 42 057 319
    – Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu 563 450 563 450 0 0 0 0 563 450
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 67 000 67 000 0 0 0 0 67 000
    – maksud erisoodustustelt 47 000 47 000 0 0 0 0 47 000
6   Muud kulud 58 700 58 700 0 0 0 0 58 700
 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

             
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 62 332 395 62 332 395 0 0 0 0 62 332 395
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000

74000056. Riigikontroll

59 832 395 59 832 395 0 0 0 0 59 832 395
4   Eraldised 13 300 13 300 0 0 0 0 13 300
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 13 300 13 300 0 0 0 0 13 300
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 13 300 13 300 0 0 0 0 13 300
5   Tegevuskulud 59 812 095 59 812 095 0 0 0 0 59 812 095
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 174 897 174 897 0 0 0 0 174 897
    – maksud erisoodustustelt 127 198 127 198 0 0 0 0 127 198
6   Muud kulud 7 000 7 000 0 0 0 0 7 000
 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

             
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 23 273 714 23 273 714 0 0 0 0 23 273 714

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

23 273 714 23 273 714 0 0 0 0 23 273 714
4   Eraldised 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
5   Tegevuskulud 23 258 714 23 258 714 0 0 0 0 23 258 714
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 116 615 116 615 0 0 0 0 116 615
    – maksud erisoodustustelt 84 218 84 218 0 0 0 0 84 218
 

Osa 5. RIIGIKOHUS

             
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 1 140 000 1 130 000 10 000 0 0 0 1 140 000
32   Kaupade ja teenuste müük 80 000 70 000 10 000 0 0 0 80 000
38   Muud tulud 1 060 000 1 060 000 0 0 0 0 1 060 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 60 000 60 000 0 0 0 0 60 000
  388 Muud tulud 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 62 038 325 62 028 325 10 000 0 0 0 62 038 325
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 10 310 000 10 310 000 0 0 0 0 10 310 000

74001127. Riigikohus

51 728 325 51 718 325 10 000 0 0 0 51 728 325
4   Eraldised 4 360 000 4 360 000 0 0 0 0 4 360 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 4 300 000 4 300 000 0 0 0 0 4 300 000
    – Sihtasutus Eesti Õiguskeskus 4 300 000 4 300 000 0 0 0 0 4 300 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 60 000 60 000 0 0 0 0 60 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 60 000 60 000 0 0 0 0 60 000
5   Tegevuskulud 47 367 325 47 357 325 10 000 0 0 0 47 367 325
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 111 400 111 400 0 0 0 0 111 400
    – maksud erisoodustustelt 81 025 81 025 0 0 0 0 81 025
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000
 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

             
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 75 908 163 255 65 841 844 978 595 123 784 8 475 552 921 926 596 572 69 045 000 74 981 566 683
35   Toetused 47 837 396 0 0 47 837 396 0 0 47 837 396
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 74 228 400 887 64 165 426 226 593 825 168 8 475 552 921 926 596 572 67 000 000 73 301 804 315
4   Eraldised 7 118 155 824 7 070 318 428 0 47 837 396 0 0 7 118 155 824
  4 EMP ja Norra finantsvahendid 47 837 396 0 0 47 837 396 0 0 47 837 396
  450 Sihtotstarbelised eraldised 95 305 190 95 305 190 0 0 0 0 95 305 190
    – pensionide kohustuse defitsiidi katmine 95 305 190 95 305 190 0 0 0 0 95 305 190
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimine, vahendeid kasutatakse kooskõlas käesoleva seaduse § 4 lõikes 8 sätestatuga (ü) 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 6 955 013 238 6 955 013 238 0 0 0 0 6 955 013 238
  452.01 Mittesihtotstarbelised eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi 4 772 013 238 4 772 013 238 0 0 0 0 4 772 013 238
    – sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4  lõikes 1 sätestatud korras 1 430 000 000 1 430 000 000 0 0 0 0 1 430 000 000
    – hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamine ja arendamine, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras 3 342 013 238 3 342 013 238 0 0 0 0 3 342 013 238
  452.92 Mittesihtotstarbelised eraldised Euroopa Liidule (a, ü) 2 183 000 000 2 183 000 000 0 0 0 0 2 183 000 000
6   Muud kulud 437 578 634 437 578 634 0 0 0 0 437 578 634
6   Vabariigi Valitsuse reserv (ü) 227 797 551 227 797 551 0 0 0 0 227 797 551
6   Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü) 209 781 083 209 781 083 0 0 0 0 209 781 083
 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

             
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 65 978 019 50 350 300 1 610 000 13 315 659 702 060 0 65 275 959
32   Kaupade ja teenuste müük 3 560 300 1 950 300 1 610 000 0 0 0 3 560 300
35   Toetused 14 017 719 0 0 13 315 659 702 060 0 13 315 659
38   Muud tulud 48 400 000 48 400 000 0 0 0 0 48 400 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 48 400 000 48 400 000 0 0 0 0 48 400 000
    – sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 7 373 000 7 373 000 0 0 0 0 7 373 000
    – sellest tegevuskuludeks 15 627 000 15 627 000 0 0 0 0 15 627 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 217 148 805 201 521 086 1 610 000 13 315 659 702 060 0 216 446 745
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 10 733 000 10 483 000 250 000 0 0 0 10 733 000
    ��� sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) 7 373 000 7 373 000 0 0 0 0 7 373 000

70004809. Riigikantselei

141 290 855 126 935 653 860 000 12 793 142 702 060 0 140 588 795
4   Eraldised 22 651 941 16 774 433 0 5 175 448 702 060 0 21 949 881
  450 Sihtotstarbelised eraldised 5 502 060 0 0 4 800 000 702 060 0 4 800 000
    – ESFi meetme 1.4 eraldised vastavalt taotlustele 3 300 000 0 0 3 300 000 0 0 3 300 000
    – Europe Directi infovõrgu toetus 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000
    – Equali projekt «Paindlikud õppe- ja töövormid» kaasfinantseerimine projekti partnerite kulude katteks 702 060 0 0 0 702 060 0 0
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 2 115 931 2 115 931 0 0 0 0 2 115 931
    – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 654 456 654 456 0 0 0 0 654 456
    – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 461 475 461 475 0 0 0 0 461 475
    – projekt «Keelehoole» 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 5 672 000 5 672 000 0 0 0 0 5 672 000
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 5 672 000 5 672 000 0 0 0 0 5 672 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 7 097 950 6 722 502 0 375 448 0 0 7 097 950
    – MTÜ Narva Eesti Maja 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas 408 000 408 000 0 0 0 0 408 000
    – projekt «Lapsed hoitud, emad tööl» 482 950 107 502 0 375 448 0 0 482 950
    – vähemusrahvuste kultuuriautonoomia 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Avatud Eesti Fond 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – rahvuskaaslaste programmi toetamine 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – liikmemaksud 7 000 7 000 0 0 0 0 7 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 864 000 864 000 0 0 0 0 864 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 864 000 864 000 0 0 0 0 864 000
5   Tegevuskulud 118 598 914 110 121 220 860 000 7 617 694 0 0 118 598 914
    – sealhulgas majandamiskulud varade müügi arvelt (a) 15 627 000 15 627 000 0 0 0 0 15 627 000
6   Muud kulud 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

4 204 250 3 502 190 0 0 702 060 0 3 502 190
5   Tegevuskulud (ü) 3 394 688 3 394 688 0 0 0 0 3 394 688
4   Eraldised (ü) 809 562 107 502 0 0 702 060 0 107 502

70001946. Rahvusarhiiv

65 124 950 64 102 433 500 000 522 517 0 0 65 124 950
4   Eraldised 115 800 115 800 0 0 0 0 115 800
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 6 000 6 000 0 0 0 0 6 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
    – toetused eraarhivaalide omanikele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 59 800 59 800 0 0 0 0 59 800
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 59 800 59 800 0 0 0 0 59 800
5   Tegevuskulud 64 981 150 63 958 633 500 000 522 517 0 0 64 981 150
6   Muud kulud 28 000 28 000 0 0 0 0 28 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

911 773 911 773 0 0 0 0 911 773
5   Tegevuskulud 911 773 911 773 0 0 0 0 911 773
 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

           
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 1 025 876 423 207 777 331 160 144 147 655 285 945 2 669 000 0 1 023 207 423
32   Kaupade ja teenuste müük 164 281 478 4 207 331 160 074 147 0 0 0 164 281 478
  320 Riigilõivud 110 000 110 000 0 0 0 0 110 000
  3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 164 171 478 4 097 331 160 074 147 0 0 0 164 171 478
35   Toetused 657 954 945 0 0 655 285 945 2 669 000 0 655 285 945
  350 Sihtotstarbelised toetused 657 954 945 0 0 655 285 945 2 669 000 0 655 285 945
  3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 657 954 945 0 0 655 285 945 2 669 000 0 655 285 945
  3500.00 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks riigilt ja riigiasutustelt 2 669 000 0 0 0 2 669 000 0 0
  3500.92 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Euroopa Liidult 654 985 945 0 0 654 985 945 0 0 654 985 945
  3500.93 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organistsioonilt 300 000 0 0 300 000 0 0 300 000
38   Muud tulud 203 640 000 203 570 000 70 000 0 0 0 203 640 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 200 070 000 200 000 000 70 000 0 0 0 200 070 000
  388 Muud tulud 3 570 000 3 570 000 0 0 0 0 3 570 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 5 194 873 106 4 376 774 014 160 144 147 655 285 945 2 669 000 0 5 192 204 106
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 303 557 898 126 595 808 6 090 650 170 871 440 0 0 303 557 898

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

23 814 814 23 814 814 0 0 0 0 23 814 814
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 23 814 814 23 814 814 0 0 0 0 23 814 814

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

42 816 580 42 816 580 0 0 0 0 42 816 580
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 42 816 580 42 816 580 0 0 0 0 42 816 580
    – hariduse infrastruktuuri arendamine 22 271 390 22 271 390 0 0 0 0 22 271 390
    sealhulgas abikõlbmatu käibemaks 12 705 882 12 705 882 0 0 0 0 12 705 882
    – kaasaegse teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine ning kõrghariduse õppekeskkonna kaasajastamine 20 545 190 20 545 190 0 0 0 0 20 545 190
    sealhulgas abikõlbmatu käibemaks 16 941 176 16 941 176 0 0 0 0 16 941 176

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

3 309 780 600 2 896 945 895 0 412 834 705 0 0 3 309 780 600
4   Eraldised 3 198 615 395 2 801 172 581 0 397 442 814 0 0 3 198 615 395
    – kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2007. aasta vastuvõtt 163 697 546 145 018 121 0 18 679 425 0 0 163 697 546
    – rahvuskaaslaste poliitika arendamine 7 860 000 7 860 000 0 0 0 0 7 860 000
    – täiskasvanuhariduse arendamine ja koolitus 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – ESFi uue programmiperioodi projektid 127 167 183 30 917 183 0 96 250 000 0 0 127 167 183
    sealhulgas elukestev õpe 47 941 177 11 691 177 0 36 250 000 0 0 47 941 177
    sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine 79 226 006 19 226 006 0 60 000 000 0 0 79 226 006
    ��� ERFi uue programmiperioodi projektid 35 235 295 15 235 295 0 20 000 000 0 0 35 235 295
    sealhulgas hariduse infrastruktuuri arendamine 35 235 295 15 235 295 0 20 000 000 0 0 35 235 295
    – Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 1 100 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 32 372 933 32 372 933 0 0 0 0 32 372 933
    – riiklik koolitustellimus eraülikoolidele 1 176 000 1 176 000 0 0 0 0 1 176 000
    – riiklik koolitustellimus erarakenduskõrgkoolidele 13 753 533 13 753 533 0 0 0 0 13 753 533
    – riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele 2 593 400 2 593 400 0 0 0 0 2 593 400
    – AS Audentes 14 850 000 14 850 000 0 0 0 0 14 850 000
  41 Sotsiaaltoetused 245 967 600 245 967 600 0 0 0 0 245 967 600
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 245 967 600 245 967 600 0 0 0 0 245 967 600
  4134 – õppetoetused 231 045 100 231 045 100 0 0 0 0 231 045 100
  4138 – emeriitprofessorite tasud 12 000 000 12 000 000 0 0 0 0 12 000 000
  4138 – teaduspreemiad 2 300 000 2 300 000 0 0 0 0 2 300 000
  4138 – teadustööde riiklike konkursside preemiad 472 500 472 500 0 0 0 0 472 500
  4138 – F. J. Wiedemanni keeleauhind 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 370 556 360 2 168 734 101 0 201 822 259 0 0 2 370 556 360
    – Tiigrihüppe Sihtasutus 19 933 300 19 933 300 0 0 0 0 19 933 300
    – geenivaramu koeproovide ja andmete kogumine 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – hariduslike erivajadustega õpilaste õppeaja pikendamine ja õppevahendite hankimine riskirühma lastele 2 650 000 2 650 000 0 0 0 0 2 650 000
    – huvihariduse toetamine 10 987 000 10 987 000 0 0 0 0 10 987 000
    – noorsootöö kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – noortespordi toetamine 924 000 924 000 0 0 0 0 924 000
    – HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast tulenevad tegevused 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – eesti keele strateegia rakendamine 8 625 000 8 625 000 0 0 0 0 8 625 000
    – teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) 43 410 180 43 410 180 0 0 0 0 43 410 180
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 273 326 880 2 071 504 621 0 201 822 259 0 0 2 273 326 880
    – ESFi projektid 43 783 760 5 901 046 0 37 882 714 0 0 43 783 760
    – õpilasüritused 1 281 400 1 281 400 0 0 0 0 1 281 400
    – meediaväljaannete toetamine 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – maakondlikud nõustamiskeskused 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – koolitoit riigi kutseõppeasutustele 37 836 707 37 836 707 0 0 0 0 37 836 707
    – noorte laulu- ja tantsupidu 16 000 000 16 000 000 0 0 0 0 16 000 000
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 8 755 909 8 755 909 0 0 0 0 8 755 909
  4500.0 �� valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 6 174 038 6 174 038 0 0 0 0 6 174 038
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 92 410 796 90 032 154 0 2 378 642 0 0 92 410 796
    – üldhariduse valdkonna ESFi projektid 2 378 642 0 0 2 378 642 0 0 2 378 642
    – eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele 84 427 783 84 427 783 0 0 0 0 84 427 783
    – koolitoit munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele 5 604 371 5 604 371 0 0 0 0 5 604 371
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 169 829 412 1 099 567 790 0 70 261 622 0 0 1 169 829 412
    – riiklik koolitustellimus ülikoolidele 928 589 259 858 327 637 0 70 261 622 0 0 928 589 259
    – õpetajakoolitus 3 480 000 3 480 000 0 0 0 0 3 480 000
    – residentuurikulud 88 355 000 88 355 000 0 0 0 0 88 355 000
    – Tartu Ülikooli Teaduskool 3 200 000 3 200 000 0 0 0 0 3 200 000
    – Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur 81 100 000 81 100 000 0 0 0 0 81 100 000
    – Eesti Teaduste Akadeemia 19 025 000 19 025 000 0 0 0 0 19 025 000
    – Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž 2 127 000 2 127 000 0 0 0 0 2 127 000
    – Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum ja Akadeemiline Raamatukogu 10 175 000 10 175 000 0 0 0 0 10 175 000
    – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – kõrghariduse valdkonna ESFi projektid 21 878 153 21 878 153 0 0 0 0 21 878 153
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 283 026 088 219 593 990 0 63 432 098 0 0 283 026 088
    – Sihtasutus Eesti Teadusfond 124 156 000 123 856 000 0 300 000 0 0 124 156 000
    – Sihtasutus Archimedes 52 273 840 52 273 840 0 0 0 0 52 273 840
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 43 979 378 17 079 351 0 26 900 027 0 0 43 979 378
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 47 176 709 20 164 799 0 27 011 910 0 0 47 176 709
    – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus 5 030 000 4 250 000 0 780 000 0 0 5 030 000
    – programm «Euroopa tunnuskiri» 70 000 70 000 0 0 0 0 70 000
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 8 440 161 0 0 8 440 161 0 0 8 440 161
    – Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 1 800 000
    – üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 601 905 191 574 038 008 0 27 867 183 0 0 601 905 191
    – Eesti Vabaharidusliit 7 981 449 4 000 000 0 3 981 449 0 0 7 981 449
    – MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Hõimurahvaste Programmi II täitmine 4 210 000 4 210 000 0 0 0 0 4 210 000
    – MTÜ Fenno-Ugria Asutus – tegevuskulud, projektid, üliõpilaste toetus 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – MTÜ Eesti Olümpiakomitee 7 650 000 7 650 000 0 0 0 0 7 650 000
    – MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe 4 795 345 4 795 345 0 0 0 0 4 795 345
    – riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)» 7 600 000 7 600 000 0 0 0 0 7 600 000
    – riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm» 26 800 000 26 800 000 0 0 0 0 26 800 000
    – riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud» 13 000 000 13 000 000 0 0 0 0 13 000 000
    – riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» 7 450 000 7 450 000 0 0 0 0 7 450 000
    – tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine 4 370 000 4 370 000 0 0 0 0 4 370 000
    – teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine 299 700 000 299 700 000 0 0 0 0 299 700 000
    – teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine 97 310 000 97 310 000 0 0 0 0 97 310 000
    – teaduse populariseerimine 950 000 950 000 0 0 0 0 950 000
    – teadusraamatukogudele teavikute soetamiseks 48 950 000 48 950 000 0 0 0 0 48 950 000
    – noorteühingute aasta- ja projektitoetused 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000
    – noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine 630 000 630 000 0 0 0 0 630 000
    – noortevaldkonna võrgustiku toetamine 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – hariduslike erivajadustega laste õppekirjanduse väljaandmise toetamine 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – õpilasüritused 364 600 364 600 0 0 0 0 364 600
    – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – vene õppekeelega üldhariduskoolide õpetajate ettevalmistus osalisele eestikeelsele õppele üleminekuks 29 600 000 29 600 000 0 0 0 0 29 600 000
    – keeleajakiri Oma Keel 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
    – Eesti keelenõukogu 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
    – Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit 160 000 160 000 0 0 0 0 160 000
    – Eesti Noorsoo Instituut 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras 5 642 992 1 897 040 0 3 745 952 0 0 5 642 992
    – koolitoit erakutseõppeasutustele 641 922 641 922 0 0 0 0 641 922
    – kutsehariduse ja noorte valdkonna ESFi projektid 18 836 625 109 101 0 18 727 524 0 0 18 836 625
    – üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele 2 312 258 900 000 0 1 412 258 0 0 2 312 258
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 9 923 579 9 923 579 0 0 0 0 9 923 579
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 8 810 000 8 810 000 0 0 0 0 8 810 000
    – OECD võrdlusuuringu PISA osavõtumaks 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – World Skillsi liikmemaks 328 579 328 579 0 0 0 0 328 579
    – Eesti osalemine Euroopa Nõukogu Grazi Nüüdiskeelte Keskuse (ENGNK) töös 185 000 185 000 0 0 0 0 185 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 213 658 478 152 967 348 0 60 691 130 0 0 213 658 478
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 118 908 478 102 417 348 0 16 491 130 0 0 118 908 478
    – sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 93 710 000 93 710 000 0 0 0 0 93 710 000
    – munitsipaliseeritud kutseõppeasutused 25 198 478 8 707 348 0 16 491 130 0 0 25 198 478
  4502.02 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 58 350 000 14 150 000 0 44 200 000 0 0 58 350 000
    – materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele 56 550 000 12 350 000 0 44 200 000 0 0 56 550 000
    – materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele (v.a ülikoolid) 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 1 800 000
  4502.03 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 35 000 000 35 000 000 0 0 0 0 35 000 000
    – Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa 35 000 000 35 000 000 0 0 0 0 35 000 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – Põlvamaa J. Hurda nim Rahvahariduse Selts 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – MTÜ Viljandi Noortekeskus 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
5   Tegevuskulud 111 165 205 95 773 314 0 15 391 891 0 0 111 165 205

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

82 237 787 82 237 787 0 0 0 0 82 237 787
4   Eraldised (ü) 77 107 163 77 107 163 0 0 0 0 77 107 163
  4 – ESFi uue programmiperioodi projektid 18 970 589 18 970 589 0 0 0 0 18 970 589
    sealhulgas elukestev õpe 6 617 647 6 617 647 0 0 0 0 6 617 647
    sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine 12 352 942 12 352 942 0 0 0 0 12 352 942
  450 Sihtotstarbelised eraldised 42 963 791 42 963 791 0 0 0 0 42 963 791
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 42 963 791 42 963 791 0 0 0 0 42 963 791
    – ESFi projektid 5 901 046 5 901 046 0 0 0 0 5 901 046
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 21 878 153 21 878 153 0 0 0 0 21 878 153
    – kõrghariduse valdkonna ESFi projektid 21 878 153 21 878 153 0 0 0 0 21 878 153
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 10 628 451 10 628 451 0 0 0 0 10 628 451
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 5 432 431 5 432 431 0 0 0 0 5 432 431
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 5 151 020 5 151 020 0 0 0 0 5 151 020
    – Sihtasutus Eesti Teadusfond 45 000 45 000 0 0 0 0 45 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 4 556 141 4 556 141 0 0 0 0 4 556 141
    – Eesti Vabaharidusliit 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras 1 447 040 1 447 040 0 0 0 0 1 447 040
    – noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine 109 101 109 101 0 0 0 0 109 101
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 15 172 783 15 172 783 0 0 0 0 15 172 783
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 4 122 783 4 122 783 0 0 0 0 4 122 783
    – eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele 4 122 783 4 122 783 0 0 0 0 4 122 783
  4502.02 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 11 050 000 11 050 000 0 0 0 0 11 050 000
    – materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele 11 050 000 11 050 000 0 0 0 0 11 050 000
5   Tegevuskulud (ü) 5 130 624 5 130 624 0 0 0 0 5 130 624

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

27 181 888 27 181 888 0 0 0 0 27 181 888
4   Eraldised 27 181 888 27 181 888 0 0 0 0 27 181 888
    – ESFi uue programmiperioodi projektid 11 946 594 11 946 594 0 0 0 0 11 946 594
    sealhulgas elukestev õpe 5 073 530 5 073 530 0 0 0 0 5 073 530
    sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine 6 873 064 6 873 064 0 0 0 0 6 873 064
    – ERFi uue programmiperioodi projektid 15 235 294 15 235 294 0 0 0 0 15 235 294
    sealhulgas hariduse infrastruktuuri arendamine 15 235 294 15 235 294 0 0 0 0 15 235 294
    sellest abikõlbmatu käibemaks 12 294 118 12 294 118 0 0 0 0 12 294 118

700003690. Keeleinspektsioon

4 547 312 4 547 312 0 0 0 0 4 547 312
5   Tegevuskulud 4 547 312 4 547 312 0 0 0 0 4 547 312

700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

17 589 674 15 692 948 1 000 000 896 726 0 0 17 589 674
4   Eraldised 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
5   Tegevuskulud 11 689 664 9 792 938 1 000 000 896 726 0 0 11 689 664

700005312. Eesti Noorsootöö Keskus

22 150 512 19 010 512 3 140 000 0 0 0 22 150 512
4   Eraldised 10 663 000 10 663 000 0 0 0 0 10 663 000
  4 – toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele 4 680 000 4 680 000 0 0 0 0 4 680 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 983 000 5 983 000 0 0 0 0 5 983 000
    – toetus alaealiste komisjonidele 2 870 000 2 870 000 0 0 0 0 2 870 000
    – avatud noortekeskuste toetusprogramm 3 113 000 3 113 000 0 0 0 0 3 113 000
5   Tegevuskulud 11 487 512 8 347 512 3 140 000 0 0 0 11 487 512

700006151. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo

38 169 310 37 750 540 0 418 770 0 0 38 169 310
4   Eraldised 27 900 000 27 900 000 0 0 0 0 27 900 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 27 900 000 27 900 000 0 0 0 0 27 900 000
    – õpilaskodude projekt 17 900 000 17 900 000 0 0 0 0 17 900 000
    – pikapäevakooli programm 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
5   Tegevuskulud 10 269 310 9 850 540 0 418 770 0 0 10 269 310

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
5   Tegevuskulud (ü) 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000

700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

52 693 157 50 139 801 960 000 1 593 356 0 0 52 693 157
4   Eraldised 6 939 475 5 346 119 0 1 593 356 0 0 6 939 475
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 2 815 000 2 815 000 0 0 0 0 2 815 000
  4138 – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine 2 815 000 2 815 000 0 0 0 0 2 815 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 2 531 119 2 531 119 0 0 0 0 2 531 119
    – õppekavade arendus 4 124 475 2 531 119 0 1 593 356 0 0 4 124 475
5   Tegevuskulud 45 753 682 44 793 682 960 000 0 0 0 45 753 682

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

531 119 531 119 0 0 0 0 531 119
4   Eraldised 531 119 531 119 0 0 0 0 531 119
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 531 119 531 119 0 0 0 0 531 119
    – õppekavade arendus 531 119 531 119 0 0 0 0 531 119

Kutseõppeasutused

863 800 517 704 605 702 118 680 497 40 514 318 0 0 863 800 517
4   Eraldised 11 485 000 11 300 000 185 000 0 0 0 11 485 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 11 485 000 11 300 000 185 000 0 0 0 11 485 000
  4134 – õppetoetused 11 485 000 11 300 000 185 000 0 0 0 11 485 000
5   Tegevuskulud 851 665 517 693 305 702 117 845 497 40 514 318 0 0 851 665 517
    sealhulgas Haapsalu Kutsehariduskeskuse rendimaksed Riigi Kinnisvara ASile 8 260 000 8 260 000 0 0 0 0 8 260 000
6 Muud kulud 650 000 0 650 000 0 0 0 650 000
  60 – muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 650 000 0 650 000 0 0 0 650 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

19 448 854 19 448 854 0 0 0 0 19 448 854
5   Tegevuskulud (ü) 19 448 854 19 448 854 0 0 0 0 19 448 854

Rakenduskõrgkoolid

212 652 798 172 121 496 23 900 000 16 631 302 0 0 212 652 798
5   Tegevuskulud 212 652 798 172 121 496 23 900 000 16 631 302 0 0 212 652 798

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

5 546 632 5 546 632 0 0 0 0 5 546 632
5   Tegevuskulud (ü) 5 546 632 5 546 632 0 0 0 0 5 546 632

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

344 051 000 338 814 000 5 237 000 0 0 0 344 051 000
4   Eraldised 4 797 000 4 797 000 0 0 0 0 4 797 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 4 797 000 4 797 000 0 0 0 0 4 797 000
  4134 – õppetoetused 4 797 000 4 797 000 0 0 0 0 4 797 000
5   Tegevuskulud 339 254 000 334 017 000 5 237 000 0 0 0 339 254 000

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

25 880 328 10 550 000 1 136 000 11 525 328 2 669 000 0 23 211 328
4   Eraldised 11 525 328 0 0 11 525 328 0 0 11 525 328
    Eesti Biokeskuse projektid 11 525 328 0 0 11 525 328 0 0 11 525 328
5   Tegevuskulud 14 355 000 10 550 000 1 136 000 0 2 669 000 0 11 686 000
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –750 000 –750 000 0 0 0 0 –750 000

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

–750 000 –750 000 0 0 0 0 –750 000

20.6

Kohustuste vähenemine –750 000 –750 000 0 0 0 0 –750 000
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –750 000 –750 000 0 0 0 0 –750 000
 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

             
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 734 149 875 662 159 403 34 442 810 780 374 36 767 288 0 697 382 587
32   Kaupade ja teenuste müük 602 466 113 568 023 303 34 442 810 0 0 0 602 466 113
35   Toetused 37 547 662 0 0 780 374 36 767 288 0 780 374
38   Muud tulud 94 136 100 94 136 100 0 0 0 0 94 136 100
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 20 630 000 20 630 000 0 0 0 0 20 630 000
    – sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 12 126 666 12 126 666 0 0 0 0 12 126 666
  388 Muud tulud 73 506 100 73 506 100 0 0 0 0 73 506 100
                   
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 1 376 054 459 1 304 063 987 34 442 810 780 374 36 767 288 0 1 339 287 171
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 23 426 666 22 926 666 500 000 0 0 0 23 426 666
    – sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) 12 126 666 12 126 666 0 0 0 0 12 126 666

70000898. Justiitsministeerium

178 345 778 176 895 636 40 000 0 1 410 142 0 176 935 636
4   Eraldised 66 325 951 66 325 951 0 0 0 0 66 325 951
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – Eesti Vanglatööstuse AS 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4134 Õppetoetused 18 000 18 000 0 0 0 0 18 000
    – õppetoetused 18 000 18 000 0 0 0 0 18 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – õppetoetused Sisekaitseakadeemiale 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 010 061 5 010 061 0 0 0 0 5 010 061
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 2 938 229 2 938 229 0 0 0 0 2 938 229
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 2 071 832 2 071 832 0 0 0 0 2 071 832
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 56 677 000 56 677 000 0 0 0 0 56 677 000
    – riigi poolt tasutav õigusabi 47 917 000 47 917 000 0 0 0 0 47 917 000
    – Advokatuurile avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks 1 650 000 1 650 000 0 0 0 0 1 650 000
    – kuritegevuse ennetamine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Rahvaste Õiguste Instituut 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – mittetulunduslikele ühendustele õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutus 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – Juristide Liit 110 000 110 000 0 0 0 0 110 000
    – Sihtasutus Iuridicum 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 620 890 620 890 0 0 0 0 620 890
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 620 890 620 890 0 0 0 0 620 890
5   Tegevuskulud 107 257 027 105 806 885 40 000 0 1 410 142 0 105 846 885
  5522 – kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi 15 055 500 15 055 500 0 0 0 0 15 055 500
6   Muud kulud 4 762 800 4 762 800 0 0 0 0 4 762 800

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

45 144 45 144 0 0 0 0 45 144
5   Tegevuskulud (ü) 45 144 45 144 0 0 0 0 45 144

70000906. Prokuratuur

148 458 336 148 458 336 0 0 0 0 148 458 336
4   Eraldised 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
5   Tegevuskulud 148 433 866 148 433 866 0 0 0 0 148 433 866
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo

28 317 247 25 817 247 2 500 000 0 0 0 28 317 247
5   Tegevuskulud 28 317 247 25 817 247 2 500 000 0 0 0 28 317 247

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

120 116 876 63 259 730 21 500 000 0 35 357 146 0 84 759 730
4   Eraldised 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000
5   Tegevuskulud 116 566 876 63 259 730 17 950 000 0 35 357 146 0 81 209 730
6   Muud kulud 3 300 000 0 3 300 000 0 0 0 3 300 000

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

6 419 290 6 419 290 0 0 0 0 6 419 290
5   Tegevuskulud 6 419 290 6 419 290 0 0 0 0 6 419 290

Esimese ja teise astme kohtud

406 881 636 406 781 636 100 000 0 0 0 406 881 636
5   Tegevuskulud 406 853 662 406 753 662 100 000 0 0 0 406 853 662
6   Muud kulud 27 974 27 974 0 0 0 0 27 974

Kinnipidamiskohad

464 088 630 453 505 446 9 802 810 780 374 0 0 464 088 630
4   Eraldised 607 400 607 400 0 0 0 0 607 400
  41 Sotsiaaltoetused 607 400 607 400 0 0 0 0 607 400
5   Tegevuskulud 463 297 010 452 723 826 9 792 810 780 374 0 0 463 297 010
6   Muud kulud 184 220 174 220 10 000 0 0 0 184 220

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

350 747 350 747 0 0 0 0 350 747
5   Tegevuskulud (ü) 350 747 350 747 0 0 0 0 350 747
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –16 772 989 –16 772 989 0 0 0 0 –16 772 989

70000898. Justiitsministeerium

–16 572 989 –16 572 989 0 0 0 0 –16 572 989

20.6

Kohustuste vähenemine –16 572 989 –16 572 989 0 0 0 0 –16 572 989
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –16 572 989 –16 572 989 0 0 0 0 –16 572 989
    sealhulgas Viru Vangla kapitalirendi maksed –8 641 989 –8 641 989 0 0 0 0 –8 641 989

Esimese ja teise astme kohtud

–200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000
  1032.1 – laenude andmine –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

             
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 235 484 370 105 930 370 54 000 129 500 000 0 0 235 484 370
32   Kaupade ja teenuste müük 2 061 570 2 007 570 54 000 0 0 0 2 061 570
35   Toetused 129 500 000 0 0 129 500 000 0 0 129 500 000
38   Muud tulud 103 922 800 103 922 800 0 0 0 0 103 922 800
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 100 000 000
  388 Muud tulud 3 922 800 3 922 800 0 0 0 0 3 922 800
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 4 061 990 625 3 932 436 625 54 000 129 500 000 0 0 4 061 990 625
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 720 317 000 590 817 000 0 129 500 000 0 0 720 317 000

70004502. Kaitseministeerium

1 311 621 125 1 311 621 125 0 0 0 0 1 311 621 125
4   Eraldised 366 690 825 366 690 825 0 0 0 0 366 690 825
  41 Sotsiaaltoetused 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised Kaitseliidule 229 167 600 229 167 600 0 0 0 0 229 167 600
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 6 140 625 6 140 625 0 0 0 0 6 140 625
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 3 601 269 3 601 269 0 0 0 0 3 601 269
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 2 539 356 2 539 356 0 0 0 0 2 539 356
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 44 000 000 44 000 000 0 0 0 0 44 000 000
    – muud eraldised riigiasutustele 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – kaadrikaitseväelaste pension (a) 22 000 000 22 000 000 0 0 0 0 22 000 000
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 9 906 900 9 906 900 0 0 0 0 9 906 900
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 12 103 500 12 103 500 0 0 0 0 12 103 500
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele (ü) 61 772 200 61 772 200 0 0 0 0 61 772 200
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 61 772 200 61 772 200 0 0 0 0 61 772 200
5   Tegevuskulud 941 455 300 941 455 300 0 0 0 0 941 455 300
  5531 – kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 737 123 100 737 123 100 0 0 0 0 737 123 100
    – tegevuskulud 204 332 200 204 332 200 0 0 0 0 204 332 200
6   Muud kulud 3 475 000 3 475 000 0 0 0 0 3 475 000

70005938. Teabeamet

125 800 000 125 800 000 0 0 0 0 125 800 000
6   Muud kulud 125 800 000 125 800 000 0 0 0 0 125 800 000

Kaitsevägi

1 855 834 300 1 855 834 300 0 0 0 0 1 855 834 300
4   Eraldised 57 816 300 57 816 300 0 0 0 0 57 816 300
  41 Sotsiaaltoetused 57 421 000 57 421 000 0 0 0 0 57 421 000
  4137 – ajateenijate eest riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 14 369 400 14 369 400 0 0 0 0 14 369 400
  4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 43 051 600 43 051 600 0 0 0 0 43 051 600
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 395 300 395 300 0 0 0 0 395 300
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 395 300 395 300 0 0 0 0 395 300
5   Tegevuskulud 1 757 755 100 1 757 755 100 0 0 0 0 1 757 755 100
  5531 – kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 292 439 300 292 439 300 0 0 0 0 292 439 300
    – tegevuskulud 1 465 315 800 1 465 315 800 0 0 0 0 1 465 315 800
6   Muud kulud 40 262 900 40 262 900 0 0 0 0 40 262 900

70006139. Laidoneri Muuseum

5 614 500 5 614 500 0 0 0 0 5 614 500
5   Tegevuskulud 5 614 500 5 614 500 0 0 0 0 5 614 500

70006257. Seli Tervisekeskus

7 108 300 7 054 300 54 000 0 0 0 7 108 300
5   Tegevuskulud 7 093 900 7 039 900 54 000 0 0 0 7 093 900
6   Muud kulud 14 400 14 400 0 0 0 0 14 400

70007647. Kaitseressursside Amet

35 695 400 35 695 400 0 0 0 0 35 695 400
4   Eraldised 1 815 000 1 815 000 0 0 0 0 1 815 000
  41 Sotsiaaltoetused 1 815 000 1 815 000 0 0 0 0 1 815 000
  4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 1 815 000 1 815 000 0 0 0 0 1 815 000
5   Tegevuskulud 33 880 400 33 880 400 0 0 0 0 33 880 400
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –6 100 000 –6 100 000 0 0 0 0 –6 100 000

70004502. Kaitseministeerium

–6 100 000 –6 100 000 0 0 0 0 –6 100 000

20.6

Kohustuste vähenemine –6 100 000 –6 100 000 0 0 0 0 –6 100 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –6 100 000 –6 100 000 0 0 0 0 –6 100 000
 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

           
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 1 896 581 504 828 597 000 17 595 000 1 050 389 504 0 0 1 896 581 504
32   Kaupade ja teenuste müük 24 613 000 7 018 000 17 595 000 0 0 0 24 613 000
35   Toetused 1 050 389 504 0 0 1 050 389 504 0 0 1 050 389 504
38   Muud tulud 821 579 000 821 579 000 0 0 0 0 821 579 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 120 430 000 120 430 000 0 0 0 0 120 430 000
  3810 Maa müük 110 000 000 110 000 000 0 0 0 0 110 000 000
    – sellest loodusväärtusliku maa
ostuks
35 000 000 35 000 000 0 0 0 0 35 000 000
    – sellest sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 34 776 380 34 776 380 0 0 0 0 34 776 380
  3811 Rajatiste ja hoonete müük 10 430 000 10 430 000 0 0 0 0 10 430 000
    – sellest sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 10 430 000 10 430 000 0 0 0 0 10 430 000
  382 Tulud varadelt 316 949 000 316 949 000 0 0 0 0 316 949 000
  388 Muud tulud 384 200 000 384 200 000 0 0 0 0 384 200 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 1 886 005 022 818 020 518 17 595 000 1 050 389 504 0 0 1 886 005 022
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 65 894 010 50 000 000 0 15 894 010 0 0 65 894 010
    – sealhulgas maa ost varade müügi arvelt (a) 35 000 000 35 000 000 0 0 0 0 35 000 000

70001231. Keskkonnaministeerium

1 391 314 397 375 384 988 1 000 000 1 014 929 409 0 0 1 391 314 397
4   Eraldised 1 070 135 322 85 549 250 0 984 586 072 0 0 1 070 135 322
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 25 500 000 25 500 000 0 0 0 0 25 500 000
    – erametsanduse toetamine 25 500 000 25 500 000 0 0 0 0 25 500 000
  41 Sotsiaaltoetused 3 610 000 3 610 000 0 0 0 0 3 610 000
    – vääriselupaikade lepingulised toetused 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
    – keskkonnapreemiad 110 000 110 000 0 0 0 0 110 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 174 445 864 11 032 870 0 163 412 994 0 0 174 445 864
    – keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine 151 497 350 0 0 151 497 350 0 0 151 497 350
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 955 354 2 955 354 0 0 0 0 2 955 354
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 1 724 755 1 724 755 0 0 0 0 1 724 755
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 1 230 599 1 230 599 0 0 0 0 1 230 599
  4500.01 kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 6 529 448 0 0 6 529 448 0 0 6 529 448
    – maakondade veemajandusprojektide ettevalmistamiseks 6 529 448 0 0 6 529 448 0 0 6 529 448
  4500.03 valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 803 119 0 0 803 119 0 0 803 119
    – Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDFi projektide korraldamiseks 803 119 0 0 803 119 0 0 803 119
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 5 583 077 1 000 000 0 4 583 077 0 0 5 583 077
    – Keskkonnaühenduste Koda 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – MTÜ Eesti Looduskaitse Selts 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine 4 583 077 0 0 4 583 077 0 0 4 583 077
  4500.9 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 7 077 516 7 077 516 0 0 0 0 7 077 516
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (a, ü) 866 379 458 45 206 380 0 821 173 078 0 0 866 379 458
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (a, ü) 844 223 872 45 206 380 0 799 017 492 0 0 844 223 872
    – sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvelt (a, ü) 45 206 380 45 206 380 0 0 0 0 45 206 380
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (a, ü) 22 155 586 0 0 22 155 586 0 0 22 155 586
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – maaparandusühistute liikmemaksud 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
5   Tegevuskulud 316 079 248 284 735 911 1 000 000 30 343 337 0 0 316 079 248
    – tegevuskulud 316 079 248 284 735 911 1 000 000 30 343 337 0 0 316 079 248
6   Muud kulud 5 099 827 5 099 827 0 0 0 0 5 099 827

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

496 260 496 260 0 0 0 0 496 260
5   Tegevuskulud (ü) 496 260 496 260 0 0 0 0 496 260

70003098. Maa-amet

131 817 706 131 247 706 570 000 0 0 0 131 817 706
5   Tegevuskulud 131 682 706 131 182 706 500 000 0 0 0 131 682 706
6   Muud kulud 135 000 65 000 70 000 0 0 0 135 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

32 509 710 28 200 000 1 800 000 2 509 710 0 0 32 509 710
5   Tegevuskulud 32 509 710 28 200 000 1 800 000 2 509 710 0 0 32 509 710

70003106. Keskkonnainspektsioon

73 700 857 73 200 857 500 000 0 0 0 73 700 857
5   Tegevuskulud 73 600 857 73 100 857 500 000 0 0 0 73 600 857
6   Muud kulud 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

39 051 000 32 151 000 6 900 000 0 0 0 39 051 000
5   Tegevuskulud 38 551 000 32 151 000 6 400 000 0 0 0 38 551 000
6   Muud kulud 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000

70001917. Kiirguskeskus

7 136 000 6 236 000 900 000 0 0 0 7 136 000
5   Tegevuskulud 7 136 000 6 236 000 900 000 0 0 0 7 136 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

42 714 000 37 914 000 4 800 000 0 0 0 42 714 000
5   Tegevuskulud 41 981 700 37 881 700 4 100 000 0 0 0 41 981 700
6   Muud kulud 732 300 32 300 700 000 0 0 0 732 300

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

1 767 000 1 767 000 0 0 0 0 1 767 000
5   Tegevuskulud 1 767 000 1 767 000 0 0 0 0 1 767 000

70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus

95 967 842 78 011 467 900 000 17 056 375 0 0 95 967 842
4   Eraldised 26 030 000 26 030 000 0 0 0 0 26 030 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 24 530 000 24 530 000 0 0 0 0 24 530 000
    – loodushoiuteenused ja loodushoiutööd 24 530 000 24 530 000 0 0 0 0 24 530 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele (ü) 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü) 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
5   Tegevuskulud 68 737 842 50 781 467 900 000 17 056 375 0 0 68 737 842
6   Muud kulud 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

3 046 548 3 046 548 0 0 0 0 3 046 548
4   Eraldised (ü) 3 046 548 3 046 548 0 0 0 0 3 046 548

70003129. Eesti Loodusmuuseum

4 132 500 3 907 500 225 000 0 0 0 4 132 500
5   Tegevuskulud 4 125 000 3 900 000 225 000 0 0 0 4 125 000
6   Muud kulud 7 500 7 500 0 0 0 0 7 500
 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

             
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 336 001 766 46 977 200 136 113 587 280 979 87 250 000 65 380 000 248 751 766
32   Kaupade ja teenuste müük 138 020 787 1 907 200 136 113 587 0 0 0 138 020 787
35   Toetused 152 910 979 0 0 280 979 87 250 000 65 380 000 65 660 979
38   Muud tulud 45 070 000 45 070 000 0 0 0 0 45 070 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 2 402 684 420 2 115 969 854 135 848 587 280 979 87 250 000 63 335 000 2 315 434 420
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 175 594 000 65 145 000 7 199 000 0 53 250 000 50 000 000 122 344 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

18 550 000 18 550 000 0 0 0 0 18 550 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 18 550 000 18 550 000 0 0 0 0 18 550 000

70000941. Kultuuriministeerium

1 682 887 740 1 646 887 740 0 0 34 000 000 2 000 000 1 648 887 740
4   Eraldised 1 641 084 877 1 605 084 877 0 0 34 000 000 2 000 000 1 607 084 877
  4138 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 7 759 000 7 759 000 0 0 0 0 7 759 000
    – kultuuri- ja spordistipendiumid 2 220 000 2 220 000 0 0 0 0 2 220 000
    – riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad 4 550 000 4 550 000 0 0 0 0 4 550 000
    – riiklikud toetused olümpiavõitjatele 989 000 989 000 0 0 0 0 989 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 455 395 3 455 395 0 0 0 0 3 455 395
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 2 032 922 2 032 922 0 0 0 0 2 032 922
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 1 422 473 1 422 473 0 0 0 0 1 422 473
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 61 649 790 61 649 790 0 0 0 0 61 649 790
    – rahvaraamatukogud 41 143 836 41 143 836 0 0 0 0 41 143 836
    sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud 9 283 836 9 283 836 0 0 0 0 9 283 836
    sellest rahvaraamatukogude teavikud 31 860 000 31 860 000 0 0 0 0 31 860 000
    – muuseumid 1 413 728 1 413 728 0 0 0 0 1 413 728
    – teatrid 13 492 226 13 492 226 0 0 0 0 13 492 226
    – maakinod ja linnaorkestrid 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – projekt «Kino tuleb tagasi» 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 829 970 508 829 970 508 0 0 0 0 829 970 508
    – Rahvusooper Estonia 110 752 955 110 752 955 0 0 0 0 110 752 955
    – Eesti Rahvusraamatukogu 87 881 153 87 881 153 0 0 0 0 87 881 153
    – avalik-õiguslik ringhääling 344 436 400 344 436 400 0 0 0 0 344 436 400
    – Eesti Televisioon 222 796 400 222 796 400 0 0 0 0 222 796 400
    – Eesti Raadio 120 465 000 120 465 000 0 0 0 0 120 465 000
    – ringhäälingunõukogu 1 175 000 1 175 000 0 0 0 0 1 175 000
    – Eesti Kultuurkapital (a) 286 900 000 286 900 000 0 0 0 0 286 900 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 166 944 508 166 944 508 0 0 0 0 166 944 508
    – Eesti Filmi Sihtasutus 59 500 000 59 500 000 0 0 0 0 59 500 000
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid 6 356 388 6 356 388 0 0 0 0 6 356 388
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 524 012 524 012 0 0 0 0 524 012
    – Sihtasutus Eesti Draamateater 23 353 067 23 353 067 0 0 0 0 23 353 067
    – Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Sihtasutus Vene Teater Eestis 13 637 541 13 637 541 0 0 0 0 13 637 541
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 13 367 373 13 367 373 0 0 0 0 13 367 373
    – Sihtasutus Ugala Teater 14 887 401 14 887 401 0 0 0 0 14 887 401
    – Sihtasutus Kultuurileht 14 893 700 14 893 700 0 0 0 0 14 893 700
    – Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus 10 900 000 10 900 000 0 0 0 0 10 900 000
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 4 676 234 4 676 234 0 0 0 0 4 676 234
    – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 3 972 242 3 972 242 0 0 0 0 3 972 242
    – Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon 676 550 676 550 0 0 0 0 676 550
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 290 419 422 288 419 422 0 0 0 2 000 000 290 419 422
    – projekti- ja tegevustoetused kultuurile 136 180 822 134 180 822 0 0 0 2 000 000 136 180 822
    – projekti- ja tegevustoetused spordile 105 095 000 105 095 000 0 0 0 0 105 095 000
    – kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) 49 143 600 49 143 600 0 0 0 0 49 143 600
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 2 895 000 2 895 000 0 0 0 0 2 895 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 895 000 2 895 000 0 0 0 0 2 895 000
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 132 836 161 132 836 161 0 0 0 0 132 836 161
    – sealhulgas Rapla kirik 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – Saaremaa Laurentsiuse kiriku oreli remont 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
  4502.02 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 55 486 000 55 486 000 0 0 0 0 55 486 000
    – avalik-õiguslik ringhääling 54 236 000 54 236 000 0 0 0 0 54 236 000
    – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalraamatukogu 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 1 250 000
  4502.03 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 85 579 093 51 579 093 0 0 34 000 000 0 51 579 093
    – Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja 3 444 093 3 444 093 0 0 0 0 3 444 093
    – Sihtasutus Eesti Draamateater 5 700 000 5 700 000 0 0 0 0 5 700 000
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
    – Sihtasutus Ugala Teater 5 500 000 5 500 000 0 0 0 0 5 500 000
    – Sihtasutus Tartu Jaani Kirik 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
    – Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik 16 000 000 2 000 000 0 0 14 000 000 0 2 000 000
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 5 635 000 5 635 000 0 0 0 0 5 635 000
    – Sihtasutus Vene Teater Eestis 6 700 000 6 700 000 0 0 0 0 6 700 000
    – Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 35 000 000 15 000 000 0 0 20 000 000 0 15 000 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eralised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele 4 090 000 4 090 000 0 0 0 0 4 090 000
    – MTÜ Männamaa Külaselts 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – MTÜ Pühalepa Naistekoda 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
    – MTÜ Lauka Piirkonna Külaarendusselts 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
    – MTÜ Setomaa Turism 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – MTÜ Põlva käsipalliklubi Serviti 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – Sihtasutus Viljandi Jäähall 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – spordiklubi Pedja 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
    – spordiklubi Tähe 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – EELK Pilistvere kogudus 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Von Krahli Teater 890 000 890 000 0 0 0 0 890 000
    – MTÜ Mooste Külalisstuudio 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
5   Tegevuskulud 41 801 863 41 801 863 0 0 0 0 41 801 863
    – tegevuskulud 41 119 313 41 119 313 0 0 0 0 41 119 313
    – hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud 682 550 682 550 0 0 0 0 682 550
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

17 350 000 17 350 000 0 0 0 0 17 350 000
4   Eraldised (ü) 17 250 000 17 250 000 0 0 0 0 17 250 000
5   Tegevuskulud 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000

70000958. Muinsuskaitseamet

32 263 358 31 942 379 40 000 280 979 0 0 32 263 358
4   Eraldised 14 834 431 14 785 000 0 49 431 0 0 14 834 431
  450 Sihtotstarbelised eraldised 31 220 0 0 31 220 0 0 31 220
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 14 803 211 14 785 000 0 18 211 0 0 14 803 211
5   Tegevuskulud 17 388 327 17 118 779 38 000 231 548 0 0 17 388 327
    sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng» 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0 1 600 000
    sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks 1 730 569 1 730 569 0 0 0 0 1 730 569
6   Muud kulud 40 600 38 600 2 000 0 0 0 40 600

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

7 767 824 7 429 924 337 900 0 0 0 7 767 824
5   Tegevuskulud 7 762 824 7 424 924 337 900 0 0 0 7 762 824
6   Muud kulud 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

5 130 143 5 090 143 40 000 0 0 0 5 130 143
5   Tegevuskulud 5 130 143 5 090 143 40 000 0 0 0 5 130 143

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

6 184 111 5 384 111 800 000 0 0 0 6 184 111
5   Tegevuskulud 6 182 511 5 382 511 800 000 0 0 0 6 182 511
6   Muud kulud 1 600 1 600 0 0 0 0 1 600

70004347. Võru Instituut

1 795 719 1 735 719 60 000 0 0 0 1 795 719
5   Tegevuskulud 1 795 119 1 735 119 60 000 0 0 0 1 795 119
6   Muud kulud 600 600 0 0 0 0 600

Kontserdiorganisatsioonid

133 828 679 87 866 779 36 126 900 0 0 9 835 000 133 828 679
5   Tegevuskulud 125 985 944 82 141 544 34 564 400 0 0 9 280 000 125 985 944
6   Muud kulud 7 842 735 5 725 235 1 562 500 0 0 555 000 7 842 735

Muuseumid

190 445 133 153 522 346 36 922 787 0 0 0 190 445 133
5   Tegevuskulud 189 355 425 153 086 585 36 268 840 0 0 0 189 355 425
6   Muud kulud 1 089 708 435 761 653 947 0 0 0 1 089 708

Teatrid

160 220 389 107 348 389 51 372 000 0 0 1 500 000 160 220 389
5   Tegevuskulud 155 909 061 103 860 960 50 548 101 0 0 1 500 000 155 909 061
6   Muud kulud 4 311 328 3 487 429 823 899 0 0 0 4 311 328

Spordibaasid

6 567 324 3 617 324 2 950 000 0 0 0 6 567 324
5   Tegevuskulud 6 355 324 3 617 324 2 738 000 0 0 0 6 355 324
6   Muud kulud 212 000 0 212 000 0 0 0 212 000
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –28 465 224 –26 155 224 –265 000 0 0 –2 045 000 –28 465 224

Muuseumid

–46 475 –46 475 0 0 0 0 –46 475

20.6

Kohustuste vähenemine –46 475 –46 475 0 0 0 0 –46 475
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –46 475 –46 475 0 0 0 0 –46 475

Kontserdiorganisatsioonid

–19 567 765 –17 257 765 –265 000 0 0 –2 045 000 –19 567 765

20.6

Kohustuste vähenemine –19 567 765 –17 257 765 –265 000 0 0 –2 045 000 –19 567 765
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –10 665 000 –9 095 000 0 0 0 –1 570 000 –10 665 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –8 902 765 –8 162 765 –265 000 0 0 –475 000 –8 902 765

Teatrid

–8 850 984 –8 850 984 0 0 0 0 –8 850 984

20.6

Kohustuste vähenemine –8 850 984 –8 850 984 0 0 0 0 –8 850 984
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –3 841 913 –3 841 913 0 0 0 0 –3 841 913
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –5 009 071 –5 009 071 0 0 0 0 –5 009 071
 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

         
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 3 634 177 570 1 887 258 692 40 594 000 1 696 544 878 9 180 000 600 000 3 624 997 570
32   Kaupade ja teenuste müük 529 729 692 489 135 692 40 594 000 0 0 0 529 729 692
35   Toetused 1 706 324 878 0 0 1 696 544 878 9 180 000 600 000 1 697 144 878
38   Muud tulud 1 398 123 000 1 398 123 000 0 0 0 0 1 398 123 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  382 Tulud varadelt 1 396 070 000 1 396 070 000 0 0 0 0 1 396 070 000
  388 Muud tulud 2 003 000 2 003 000 0 0 0 0 2 003 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 5 995 287 257 4 248 368 379 40 594 000 1 696 544 878 9 180 000 600 000 5 986 107 257
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 1 895 852 790 1 422 422 354 4 000 000 465 430 436 4 000 000 0 1 891 852 790

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

119 449 579 119 449 579 0 0 0 0 119 449 579
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 119 449 579 119 449 579 0 0 0 0 119 449 579

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

2 707 255 797 1 680 742 130 2 700 000 1 023 213 667 0 600 000 2 707 255 797
4   Eraldised 2 577 011 026 1 561 503 506 0 1 015 507 520 0 0 2 577 011 026
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 395 900 000 395 900 000 0 0 0 0 395 900 000
    – Edelaraudtee AS 177 000 000 177 000 000 0 0 0 0 177 000 000
    – Elektriraudtee AS 45 000 000 45 000 000 0 0 0 0 45 000 000
    – AS Eesti Post 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – lennuradade hoid 12 000 000 12 000 000 0 0 0 0 12 000 000
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks 126 900 000 126 900 000 0 0 0 0 126 900 000
    – toetuste reserv ühistranspordi korraldamiseks 15 000 000 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 181 111 026 1 165 603 506 0 1 015 507 520 0 0 2 181 111 026
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 337 876 256 694 303 506 0 643 572 750 0 0 1 337 876 256
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 1 283 728 1 283 728 0 0 0 0 1 283 728
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 905 193 905 193 0 0 0 0 905 193
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 257 700 000 257 700 000 0 0 0 0 257 700 000
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks 37 700 000 37 700 000 0 0 0 0 37 700 000
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks 220 000 000 220 000 000 0 0 0 0 220 000 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – Eesti Arengufond 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 019 057 335 375 484 585 0 643 572 750 0 0 1 019 057 335
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 895 057 335 251 484 585 0 643 572 750 0 0 895 057 335
    sealhulgas laevanduse toetusprogramm 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 100 000 000
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 24 000 000 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 31 930 000 31 930 000 0 0 0 0 31 930 000
    – AS Alara 7 300 000 7 300 000 0 0 0 0 7 300 000
    – AS Metrosert 2 350 000 2 350 000 0 0 0 0 2 350 000
    – Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000
    – MTÜ Eesti Standardikeskus 5 900 000 5 900 000 0 0 0 0 5 900 000
    – tarbijakaitseühendused 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – muud mittetulundusühingud ja sihtasutused 4 300 000 4 300 000 0 0 0 0 4 300 000
    – energiasäästuprogramm 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – sideettevõtjad 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Eesti Proovikoda OÜ 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 843 234 770 471 300 000 0 371 934 770 0 0 843 234 770
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 439 950 000 439 950 000 0 0 0 0 439 950 000
  4502.03 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü) 393 284 770 21 350 000 0 371 934 770 0 0 393 284 770
    – AS Tallinna Lennujaam 346 846 770 0 0 346 846 770 0 0 346 846 770
    – AS Saarte Liinid 13 350 000 13 350 000 0 0 0 0 13 350 000
    – Elektriraudtee AS 8 000 000 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000
    – muudele residentidele energiasäästu meetmete rakendamiseks 25 088 000 0 0 25 088 000 0 0 25 088 000
5   Tegevuskulud 129 930 038 119 108 891 2 515 000 7 706 147 0 600 000 129 930 038
6   Muud kulud 314 733 129 733 185 000 0 0 0 314 733

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

82 744 888 82 744 888 0 0 0 0 82 744 888
4   Eraldised (ü) 75 555 997 75 555 997 0 0 0 0 75 555 997
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 75 555 997 75 555 997 0 0 0 0 75 555 997
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 75 555 997 75 555 997 0 0 0 0 75 555 997
5   Tegevuskulud (ü) 7 188 891 7 188 891 0 0 0 0 7 188 891

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

30 472 588 30 472 588 0 0 0 0 30 472 588
4   Eraldised (ü) 30 472 588 30 472 588 0 0 0 0 30 472 588
    – täiendavad toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 30 472 588 30 472 588 0 0 0 0 30 472 588

70000303. Konkurentsiamet

10 960 000 10 960 000 0 0 0 0 10 960 000
5   Tegevuskulud 10 960 000 10 960 000 0 0 0 0 10 960 000

70000800. Lennuamet

13 645 650 13 605 650 40 000 0 0 0 13 645 650
5   Tegevuskulud 13 645 650 13 605 650 40 000 0 0 0 13 645 650

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

213 650 213 650 0 0 0 0 213 650
5   Tegevuskulud (ü) 213 650 213 650 0 0 0 0 213 650

70001490. Maanteeamet

726 398 625 696 398 625 30 000 000 0 0 0 726 398 625
4   Eraldised 320 000 320 000 0 0 0 0 320 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 320 000 320 000 0 0 0 0 320 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 320 000 320 000 0 0 0 0 320 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 320 000 320 000 0 0 0 0 320 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 320 000 320 000 0 0 0 0 320 000
5   Tegevuskulud 725 865 375 695 893 375 29 972 000 0 0 0 725 865 375
6   Muud kulud 213 250 185 250 28 000 0 0 0 213 250

70003164. Patendiamet

18 621 700 18 441 700 0 0 180 000 0 18 441 700
4 Eraldised 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
5   Tegevuskulud 18 135 000 17 955 000 0 0 180 000 0 17 955 000
6   Muud kulud 36 700 36 700 0 0 0 0 36 700

70005128. Raudteeinspektsioon

44 364 832 15 404 000 200 000 28 760 832 0 0 44 364 832
4   Eraldised 19 034 182 0 0 19 034 182 0 0 19 034 182
  450 Sihtotstarbelised eraldised 19 034 182 0 0 19 034 182 0 0 19 034 182
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 19 034 182 0 0 19 034 182 0 0 19 034 182
  4502.00 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks riigile ja riigiasutustele (ü) 5 035 076 0 0 5 035 076 0 0 5 035 076
    – Päästeametile tsentraliseeritud päästeüksuse loomiseks 5 035 076 0 0 5 035 076 0 0 5 035 076
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü) 6 950 000 0 0 6 950 000 0 0 6 950 000
    – Elektriraudtee AS 6 950 000 0 0 6 950 000 0 0 6 950 000
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 7 049 106 0 0 7 049 106 0 0 7 049 106
5 Tegevuskulud 25 327 650 15 401 000 200 000 9 726 650 0 0 25 327 650
6 Muud kulud 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

5 082 000 5 082 000 0 0 0 0 5 082 000
5 Tegevuskulud (ü) 5 082 000 5 082 000 0 0 0 0 5 082 000

70000013. Sideamet

38 970 400 35 550 400 0 3 420 000 0 0 38 970 400
4 Eraldised 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele (a, ü) 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
5 Tegevuskulud 38 035 000 34 615 000 0 3 420 000 0 0 38 035 000
6 Muud kulud 35 400 35 400 0 0 0 0 35 400

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

380 000 380 000 0 0 0 0 380 000
5 Tegevuskulud (ü) 380 000 380 000 0 0 0 0 380 000

70003247. Tarbijakaitseamet

14 157 796 13 507 796 50 000 600 000 0 0 14 157 796
4 Eraldised 3 950 3 950 0 0 0 0 3 950
  450 Sihtotstarbelised eraldised 3 950 3 950 0 0 0 0 3 950
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 950 3 950 0 0 0 0 3 950
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 3 950 3 950 0 0 0 0 3 950
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 3 950 3 950 0 0 0 0 3 950
5 Tegevuskulud 14 148 846 13 498 846 50 000 600 000 0 0 14 148 846
6 Muud kulud 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
5 Tegevuskulud (ü) 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000

70002414. Veeteede Amet

296 760 560 171 294 560 3 000 000 122 466 000 0 0 296 760 560
4 Eraldised 122 466 000 0 0 122 466 000 0 0 122 466 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 122 466 000 0 0 122 466 000 0 0 122 466 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 122 466 000 0 0 122 466 000 0 0 122 466 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü) 122 466 000 0 0 122 466 000 0 0 122 466 000
    – AS Tallinna Sadam 122 466 000 0 0 122 466 000 0 0 122 466 000
5 Tegevuskulud 173 844 000 170 944 000 2 900 000 0 0 0 173 844 000
    – tegevuskulud 155 844 000 152 944 000 2 900 000 0 0 0 155 844 000
    – talvine navigatsioon (ü) 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000
6 Muud kulud 450 560 350 560 100 000 0 0 0 450 560

70003187. Energiaturu Inspektsioon

6 066 230 6 062 230 4 000 0 0 0 6 066 230
4 Eraldised 211 230 211 230 0 0 0 0 211 230
  450 Sihtotstarbelised eraldised 211 230 211 230 0 0 0 0 211 230
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 211 230 211 230 0 0 0 0 211 230
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 211 230 211 230 0 0 0 0 211 230
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 211 230 211 230 0 0 0 0 211 230
5 Tegevuskulud 5 855 000 5 851 000 4 000 0 0 0 5 855 000

70003218. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

14 761 992 10 823 049 60 000 3 878 943 0 0 14 761 992
4 Eraldised 88 560 88 560 0 0 0 0 88 560
  450 Sihtotstarbelised eraldised 88 560 88 560 0 0 0 0 88 560
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 88 560 88 560 0 0 0 0 88 560
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 88 560 88 560 0 0 0 0 88 560
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 88 560 88 560 0 0 0 0 88 560
5 Tegevuskulud 14 653 582 10 714 639 60 000 3 878 943 0 0 14 653 582
6 Muud kulud 19 850 19 850 0 0 0 0 19 850

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

281 639 281 639 0 0 0 0 281 639
5 Tegevuskulud (ü) 281 639 281 639 0 0 0 0 281 639

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

86 327 061 85 907 061 420 000 0 0 0 86 327 061
4 Eraldised 122 750 122 750 0 0 0 0 122 750
  450 Sihtotstarbelised eraldised 122 750 122 750 0 0 0 0 122 750
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 122 750 122 750 0 0 0 0 122 750
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 122 750 122 750 0 0 0 0 122 750
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 122 750 122 750 0 0 0 0 122 750
5 Tegevuskulud 86 140 000 85 720 000 420 000 0 0 0 86 140 000
    – tegevuskulud 72 690 000 72 270 000 420 000 0 0 0 72 690 000
    – tootmiskulud (a) 13 450 000 13 450 000 0 0 0 0 13 450 000
6 Muud kulud 64 311 64 311 0 0 0 0 64 311

70003193. Patendiraamatukogu

4 950 000 4 830 000 120 000 0 0 0 4 950 000
5 Tegevuskulud 4 950 000 4 830 000 120 000 0 0 0 4 950 000

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

116 193 824 62 418 824 0 48 775 000 5 000 000 0 111 193 824
4 Eraldised 71 448 824 23 056 324 0 48 392 500 0 0 71 448 824
  450 Sihtotstarbelised eraldised 71 448 824 23 056 324 0 48 392 500 0 0 71 448 824
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – projekti «Küla Tee uuendus» raames maavalitsustele 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü) 61 448 824 13 056 324 0 48 392 500 0 0 61 448 824
  4502.00 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks riigile ja riigiasutustele 61 448 824 13 056 324 0 48 392 500 0 0 61 448 824
5 Tegevuskulud 44 745 000 39 362 500 0 382 500 5 000 000 0 39 745 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

9 725 000 9 725 000 0 0 0 0 9 725 000
4 Eraldised (ü) 9 597 500 9 597 500 0 0 0 0 9 597 500
  450 Projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele 9 597 500 9 597 500 0 0 0 0 9 597 500
5 Tegevuskulud (ü) 127 500 127 500 0 0 0 0 127 500

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

3 458 824 3 458 824 0 0 0 0 3 458 824
4 Eraldised (ü) 3 458 824 3 458 824 0 0 0 0 3 458 824
  4502.00 – täiendavad toetused Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusele 3 458 824 3 458 824 0 0 0 0 3 458 824
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –2 714 296 100 –2 714 296 100 0 0 0 0 –2 714 296 100

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–2 704 000 000 –2 704 000 000 0 0 0 0 –2 704 000 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –2 704 000 000 –2 704 000 000 0 0 0 0 –2 704 000 000
  101.1. – väärtpaberite soetamine –2 704 000 000 –2 704 000 000 0 0 0 0 –2 704 000 000

7000013. Sideamet

–200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000

20.6

Kohustuste vähenemine –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000
  2082.6 ��� kapitaliliisingu maksed –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000

70002414. Veeteede Amet

–96 100 –96 100 0 0 0 0 –96 100

20.6

Kohustuste vähenemine –96 100 –96 100 0 0 0 0 –96 100
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –96 100 –96 100 0 0 0 0 –96 100

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

–10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
    sealhulgas Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse Harju büroohoone kapitalirendi maksed –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

           
 
  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 3 122 151 714 34 687 630 69 163 200 2 943 451 908 73 783 976 1 065 000 3 048 367 738
32 Kaupade ja teenuste müük 142 456 806 17 685 630 69 163 200 0 55 607 976 0 86 848 830
35 Toetused 2 962 692 908 0 0 2 943 451 908 18 176 000 1 065 000 2 944 516 908
38 Muud tulud 17 002 000 17 002 000 0 0 0 0 17 002 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 8 600 000 8 600 000 0 0 0 0 8 600 000
  382 Tulud varadelt 8 000 000 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000
  388 Muud tulud 402 000 402 000 0 0 0 0 402 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 4 779 767 256 1 692 303 172 69 163 200 2 943 451 908 73 783 976 1 065 000 4 705 983 280
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 37 838 977 21 747 657 12 347 000 3 129 320 580 000 35 000 37 258 977

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

2 346 990 2 346 990 0 0 0 0 2 346 990
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 2 346 990 2 346 990 0 0 0 0 2 346 990

70000734. Põllumajandusministeerium

262 489 463 239 503 118 300 000 12 686 345 10 000 000 0 252 489 463
4 Eraldised 60 748 621 60 748 621 0 0 0 0 60 748 621
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 16 759 000 16 759 000 0 0 0 0 16 759 000
    – Loomsete Jäätmete Käitlemise AS 16 759 000 16 759 000 0 0 0 0 16 759 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 33 789 621 33 789 621 0 0 0 0 33 789 621
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 1 904 592 1 904 592 0 0 0 0 1 904 592
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 1 342 988 1 342 988 0 0 0 0 1 342 988
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 29 350 000 29 350 000 0 0 0 0 29 350 000
    – MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 23 050 000 23 050 000 0 0 0 0 23 050 000
    – MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000
    – Maaelu Edendamise Sihtasutus 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 1 192 041 1 192 041 0 0 0 0 1 192 041
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 192 041 1 192 041 0 0 0 0 1 192 041
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele 10 200 000 10 200 000 0 0 0 0 10 200 000
    – Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
5 Tegevuskulud 201 635 115 178 693 770 255 000 12 686 345 10 000 000 0 191 635 115
6 Muud kulud 105 727 60 727 45 000 0 0 0 105 727

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

7 434 529 7 434 529 0 0 0 0 7 434 529
5 Tegevuskulud (ü) 7 434 529 7 434 529 0 0 0 0 7 434 529

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

4 031 366 035 1 131 754 154 0 2 899 611 881 0 0 4 031 366 035
4 Eraldised 3 862 294 560 1 024 742 899 0 2 837 551 661 0 0 3 862 294 560
    – riiklik arengukava 217 756 422 9 132 764 0 208 623 658 0 0 217 756 422
    – maaelu arengukava 1 586 855 903 200 000 000 0 1 386 855 903 0 0 1 586 855 903
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 12 142 135 3 142 135 0 9 000 000 0 0 12 142 135
    – põllumajanduse turukorraldus 444 654 100 1 755 000 0 442 899 100 0 0 444 654 100
    – koolipiimatoetus 43 000 000 12 000 000 0 31 000 000 0 0 43 000 000
    – ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused 1 339 311 000 707 188 000 0 632 123 000 0 0 1 339 311 000
    – teavitamis- ja müügiedendustoetus 3 000 000 1 125 000 0 1 875 000 0 0 3 000 000
    maaelu ja põllumajanduse arendamine 46 600 000 46 600 000 0 0 0 0 46 600 000
    – kalanduse arengukava 150 000 000 37 500 000 0 112 500 000 0 0 150 000 000
    – kalanduse arengukava tehnilise abi meede 2 000 000 500 000 0 1 500 000 0 0 2 000 000
    – kalanduse turukorraldus 11 175 000 0 0 11 175 000 0 0 11 175 000
    kalanduse arengutoetused 5 800 000 5 800 000 0 0 0 0 5 800 000
5 Tegevuskulud 168 891 475 106 831 255 0 62 060 220 0 0 168 891 475
6 Muud kulud 180 000 180 000 0 0 0 0 180 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

257 391 327 257 391 327 0 0 0 0 257 391 327
4 Eraldised (ü) 253 154 899 253 154 899 0 0 0 0 253 154 899
    – riiklik arengukava 9 132 764 9 132 764 0 0 0 0 9 132 764
    – maaelu arengukava 200 000 000 200 000 000 0 0 0 0 200 000 000
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 3 142 135 3 142 135 0 0 0 0 3 142 135
    – põllumajanduse turukorraldus 1 755 000 1 755 000 0 0 0 0 1 755 000
    – teavitamis- ja müügiedendustoetus 1 125 000 1 125 000 0 0 0 0 1 125 000
    – kalanduse arengukava 37 500 000 37 500 000 0 0 0 0 37 500 000
    – kalanduse arengukava tehnilise abi meede 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
5 Tegevuskulud (ü) 4 236 428 4 236 428 0 0 0 0 4 236 428

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

173 130 344 140 269 725 13 850 000 19 010 619 0 0 173 130 344
4 Eraldised 304 000 304 000 0 0 0 0 304 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 304 000 304 000 0 0 0 0 304 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 304 000 304 000 0 0 0 0 304 000
5 Tegevuskulud 172 799 327 139 938 708 13 850 000 19 010 619 0 0 172 799 327
6 Muud kulud 27 017 27 017 0 0 0 0 27 017

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

28 058 871 28 058 871 0 0 0 0 28 058 871
5 Tegevuskulud (ü) 28 058 871 28 058 871 0 0 0 0 28 058 871

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

53 933 399 50 193 199 3 740 200 0 0 0 53 933 399
4 Eraldised 462 000 462 000 0 0 0 0 462 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 462 000 462 000 0 0 0 0 462 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 462 000 462 000 0 0 0 0 462 000
5 Tegevuskulud 53 467 056 49 726 856 3 740 200 0 0 0 53 467 056
6 Muud kulud 4 343 4 343 0 0 0 0 4 343

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

17 636 312 8 633 312 9 003 000 0 0 0 17 636 312
4 Eraldised 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
5 Tegevuskulud 16 030 412 8 633 312 7 397 100 0 0 0 16 030 412
6 Muud kulud 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000

70000059. Maamajanduse Infokeskus

14 360 698 7 457 809 650 000 6 252 889 0 0 14 360 698
5 Tegevuskulud 14 240 698 7 457 809 530 000 6 252 889 0 0 14 240 698
6 Muud kulud 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 282 543 1 282 543 0 0 0 0 1 282 543
5 Tegevuskulud (ü) 1 282 543 1 282 543 0 0 0 0 1 282 543

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo 

1 767 600 1 717 600 50 000 0 0 0 1 767 600
5 Tegevuskulud 1 767 600 1 717 600 50 000 0 0 0 1 767 600

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

39 883 581 22 663 581 6 000 000 0 11 220 000 0 28 663 581
4 Eraldised 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
5 Tegevuskulud 39 691 100 22 521 100 6 000 000 0 11 170 000 0 28 521 100
6 Muud kulud 72 481 22 481 0 0 50 000 0 22 481

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

52 215 426 4 334 630 9 000 000 938 796 37 942 000 0 14 273 426
5 Tegevuskulud 49 146 669 4 334 630 5 940 000 938 796 37 933 243 0 11 213 426
6 Muud kulud 3 068 757 0 3 060 000 0 8 757 0 3 060 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

125 173 125 173 0 0 0 0 125 173
5 Tegevuskulud (ü) 125 173 125 173 0 0 0 0 125 173

Maaparandusbürood

45 695 692 43 262 634 611 000 1 822 058 0 0 45 695 692
5 Tegevuskulud 45 685 628 43 252 570 611 000 1 822 058 0 0 45 685 628
6 Muud kulud 10 064 10 064 0 0 0 0 10 064

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

607 349 607 349 0 0 0 0 607 349
5 Tegevuskulud (ü) 607 349 607 349 0 0 0 0 607 349

Põllumajandusmuuseumid

12 140 359 11 458 359 662 000 0 20 000 0 12 120 359
5 Tegevuskulud 12 112 062 11 455 062 637 000 0 20 000 0 12 092 062
6 Muud kulud 28 297 3 297 25 000 0 0 0 28 297

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
5 Tegevuskulud (ü) 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

37 309 370 9 307 394 12 950 000 0 14 021 976 1 030 000 23 287 394
5 Tegevuskulud 36 742 776 9 268 800 12 454 000 0 13 989 976 1 030 000 22 752 800
6 Muud kulud 566 594 38 594 496 000 0 32 000 0 534 594
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –210 162 000 –210 162 000 0 0 0 0 –210 162 000

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

–210 162 000 ��210 162 000 0 0 0 0 –210 162 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –271 932 000 –271 932 000 0 0 0 0 –271 932 000

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele –271 932 000 –271 932 000 0 0 0 0 –271 932 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 61 770 000 61 770 000 0 0 0 0 61 770 000
  1032.2 – mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed 61 770 000 61 770 000 0 0 0 0 61 770 000
 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

             
                   
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 61 215 885 280 61 097 571 740 1 960 000 116 353 540 0 0 61 215 885 280
30   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 60 170 100 000 60 170 100 000 0 0 0 0 60 170 100 000
  300 Tulumaks 6 673 500 000 6 673 500 000 0 0 0 0 6 673 500 000
  302 Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed 24 715 500 000 24 715 500 000 0 0 0 0 24 715 500 000
  303 Omandimaksud 63 000 000 63 000 000 0 0 0 0 63 000 000
  3031 Raskeveokimaks 63 000 000 63 000 000 0 0 0 0 63 000 000
  304 Maksud kaupadelt ja teenustelt 28 290 600 000 28 290 600 000 0 0 0 0 28 290 600 000
  3040 Käibemaks 20 600 000 000 20 600 000 000 0 0 0 0 20 600 000 000
  3042 Aktsiisid 7 325 600 000 7 325 600 000 0 0 0 0 7 325 600 000
  3043 Hasartmängumaks 365 000 000 365 000 000 0 0 0 0 365 000 000
  305 Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt 427 500 000 427 500 000 0 0 0 0 427 500 000
  3050 Tollimaks 427 500 000 427 500 000 0 0 0 0 427 500 000
32 Kaupade ja teenuste müük 9 810 145 7 850 145 1 960 000 0 0 0 9 810 145
35 Toetused 116 353 540 0 0 116 353 540 0 0 116 353 540
38 Muud tulud 919 621 595 919 621 595 0 0 0 0 919 621 595
  382 Tulud varadelt 865 621 595 865 621 595 0 0 0 0 865 621 595
  388 Muud tulud 54 000 000 54 000 000 0 0 0 0 54 000 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 3 940 127 115 3 821 813 575 1 960 000 116 353 540 0 0 3 940 127 115
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 99 618 567 86 036 477 0 13 582 090 0 0 99 618 567

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 956 810 1 956 810 0 0 0 0 1 956 810
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 1 956 810 1 956 810 0 0 0 0 1 956 810

70000272. Rahandusministeerium

1 195 221 419 1 104 772 236 300 000 90 149 183 0 0 1 195 221 419
4 Eraldised 855 844 076 800 486 216 0 55 357 860 0 0 855 844 076
  4138 Muud sotsiaalabitoetused 3 700 000 3 700 000 0 0 0 0 3 700 000
    – õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a) 3 700 000 3 700 000 0 0 0 0 3 700 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 149 944 076 94 586 216 0 55 357 860 0 0 149 944 076
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 58 674 983 3 317 123 0 55 357 860 0 0 58 674 983
  4500.00 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks (a) 3 814 100 3 814 100 0 0 0 0 3 814 100
  4500.00 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt (a) 2 689 429 2 689 429 0 0 0 0 2 689 429
  4500.01 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks (a) 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  4500.01 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt (a) 14 102 564 14 102 564 0 0 0 0 14 102 564
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 50 600 000 50 600 000 0 0 0 0 50 600 000
    – õppelaenude riigitagatis (a) 50 600 000 50 600 000 0 0 0 0 50 600 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 702 200 000 702 200 000 0 0 0 0 702 200 000
  452.03 – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 702 200 000 702 200 000 0 0 0 0 702 200 000
5 Tegevuskulud 217 877 343 182 786 020 300 000 34 791 323 0 0 217 877 343
  5 – tegevuskulud 201 015 543 165 924 220 300 000 34 791 323 0 0 201 015 543
  55 – Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud (a) 16 861 800 16 861 800 0 0 0 0 16 861 800
6 Muud kulud 121 500 000 121 500 000 0 0 0 0 121 500 000
    – intressikulud (a) 78 000 000 78 000 000 0 0 0 0 78 000 000
    – maamaksukulud (a) 41 000 000 41 000 000 0 0 0 0 41 000 000
    – kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a) 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

13 814 442 13 814 442 0 0 0 0 13 814 442
4 Eraldised (ü) 3 317 123 3 317 123 0 0 0 0 3 317 123
5 Tegevuskulud (ü) 10 497 319 10 497 319 0 0 0 0 10 497 319

70000349. Maksu- ja Tolliamet

2 535 313 900 2 531 290 100 660 000 3 363 800 0 0 2 535 313 900
4 Eraldised 1 912 700 500 1 912 700 500 0 0 0 0 1 912 700 500
  4103 Maksed kohustusliku kogumispensioni fondi (a) 1 912 180 500 1 912 180 500 0 0 0 0 1 912 180 500
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 20 000 20 000 0 0 0 0 20 000
    – Sisekaitseakadeemia 20 000 20 000 0 0 0 0 20 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
5 Tegevuskulud 599 806 400 595 782 600 660 000 3 363 800 0 0 599 806 400
  5 – tegevuskulud 574 806 400 570 782 600 660 000 3 363 800 0 0 574 806 400
  550 – maksumärgid (a) 25 000 000 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
6 Muud kulud 22 807 000 22 807 000 0 0 0 0 22 807 000
  60 – muud kulud 17 827 000 17 827 000 0 0 0 0 17 827 000
  6503 – intressikulud (a) 4 980 000 4 980 000 0 0 0 0 4 980 000

70000332. Statistikaamet

99 973 229 89 714 762 1 000 000 9 258 467 0 0 99 973 229
5 Tegevuskulud 99 973 229 89 714 762 1 000 000 9 258 467 0 0 99 973 229

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 119 232 1 119 232 0 0 0 0 1 119 232
5 Tegevuskulud (ü) 1 119 232 1 119 232 0 0 0 0 1 119 232

70003170. Riigihangete Amet

10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
5 Tegevuskulud 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 4 107 355 115 4 107 355 115 0 0 0 0 4 107 355 115

70000272. Rahandusministeerium

4 107 355 115 4 107 355 115 0 0 0 0 4 107 355 115

10.1

Finantsvarade suurenemine 1 371 278 744 1 371 278 744 0 0 0 0 1 371 278 744
  1009.1 Hoiuste suurendamine eelarve ülejäägi ja sihtasutuste jääkide arvelt 2 020 076 205 2 020 076 205 0 0 0 0 2 020 076 205

1019.1.9

– välismaiste osaluste ost –99 157 584 –99 157 584 0 0 0 0 –99 157 584
  1032.1 – laenude andmine ���644 745 067 –644 745 067 0 0 0 0 –644 745 067

1009.1.8

– riikliku pensionikindlustuse reservi suurenemine muude tulude arvelt 95 105 190 95 105 190 0 0 0 0 95 105 190

10.2

Finantsvarade vähenemine 4 449 676 371 4 449 676 371 0 0 0 0 4 449 676 371
  101.2 – väärtpaberite realiseerimine 2 664 036 780 2 664 036 780 0 0 0 0 2 664 036 780
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 82 000 000 82 000 000 0 0 0 0 82 000 000
  1009.2 – hoiuste vähenemine 2 555 894 810 2 555 894 810 0 0 0 0 2 555 894 810

1009.2.8

– riikliku pensionikindlustuse reservi vähenemine –852 255 219 –852 255 219 0 0 0 0 –852 255 219

20.6

Kohustuste vähenemine –1 713 600 000 –1 713 600 000 0 0 0 0 –1 713 600 000
  2080.6 – võlakirjade tagasiostmine –1 564 660 000 –1 564 660 000 0 0 0 0 –1 564 660 000

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele –148 940 000 –148 940 000 0 0 0 0 –148 940 000
 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

             
 
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 2 897 987 645 778 705 512 90 389 040 1 341 665 774 685 227 319 2 000 000 2 212 760 326
32 Kaupade ja teenuste müük 176 107 752 85 718 712 90 389 040 0 0 0 176 107 752
35 Toetused 2 028 893 093 0 0 1 341 665 774 685 227 319 2 000 000 1 343 665 774
38 Muud tulud 692 986 800 692 986 800 0 0 0 0 692 986 800
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 464 328 000 464 328 000 0 0 0 0 464 328 000
    – sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 116 176 769 116 176 769 0 0 0 0 116 176 769
    – sellest tegevuskuludeks 20 974 697 20 974 697 0 0 0 0 20 974 697
    – sellest muudeks kuludeks 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000
  382 Tulud varadelt 7 614 200 7 614 200 0 0 0 0 7 614 200
  388 Muud tulud 221 044 600 221 044 600 0 0 0 0 221 044 600
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 5 859 177 083 3 739 894 950 90 389 040 1 341 665 774 685 227 319 2 000 000 5 173 949 764
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 705 555 516 191 902 042 0 513 653 474 0 0 705 555 516
    – sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a, ü) 116 176 769 116 176 769 0 0 0 0 116 176 769

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

21 715 877 21 715 877 0 0 0 0 21 715 877
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 21 715 877 21 715 877 0 0 0 0 21 715 877

70000562. Siseministeerium

269 003 060 228 704 090 18 000 40 280 970 0 0 269 003 060
4 Eraldised 140 540 525 105 847 195 0 34 693 330 0 0 140 540 525
  41 Sotsiaaltoetused 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  4134 Õppetoetused 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 140 506 925 105 813 595 0 34 693 330 0 0 140 506 925
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 140 506 925 105 813 595 0 34 693 330 0 0 140 506 925
    – Pagulasfond, Euroopa Välispiirifond, Integratsioonifond 43 279 660 8 586 330 0 34 693 330 0 0 43 279 660
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 8 680 030 8 680 030 0 0 0 0 8 680 030
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 6 120 535 6 120 535 0 0 0 0 6 120 535
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 18 640 000 18 640 000 0 0 0 0 18 640 000
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 15 040 000 15 040 000 0 0 0 0 15 040 000
    – Sihtasutus Eesti Migratsioonifond 3 600 000 3 600 000 0 0 0 0 3 600 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 60 500 000 60 500 000 0 0 0 0 60 500 000
    – Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – erakonnad 60 000 000 60 000 000 0 0 0 0 60 000 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 286 700 286 700 0 0 0 0 286 700
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 8 600 8 600 0 0 0 0 8 600
  452.8 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 8 600 8 600 0 0 0 0 8 600
5 Tegevuskulud 128 181 635 122 575 995 18 000 5 587 640 0 0 128 181 635
6 Muud kulud 280 900 280 900 0 0 0 0 280 900

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

8 586 330 8 586 330 0 0 0 0 8 586 330
4 Eraldised (ü) 8 586 330 8 586 330 0 0 0 0 8 586 330
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 8 586 330 8 586 330 0 0 0 0 8 586 330

70000591. Kaitsepolitseiamet

222 902 089 222 902 089 0 0 0 0 222 902 089
6 Muud kulud 222 902 089 222 902 089 0 0 0 0 222 902 089

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

229 514 311 229 284 301 10 000 220 010 0 0 229 514 311
4 Eraldised 540 000 540 000 0 0 0 0 540 000
  41 Sotsiaaltoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  4500.99 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele mitteresidentidele 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
5 Tegevuskulud 228 949 311 228 719 301 10 000 220 010 0 0 228 949 311
6 Muud kulud 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000

70005186. Piirivalveamet

545 440 005 535 391 005 8 849 000 1 200 000 0 0 545 440 005
5 Tegevuskulud 544 630 044 535 138 165 8 301 879 1 190 000 0 0 544 630 044
    – sealhulgas tegevuskulud varade müügi arvelt (a, ü) 2 111 663 2 111 663 0 0 0 0 2 111 663
6 Muud kulud 809 961 252 840 547 121 10 000 0 0 809 961

70000728. Politseiamet

1 271 333 491 1 249 060 871 360 000 19 912 620 0 2 000 000 1 271 333 491
4  Eraldised 4 009 500 4 009 500 0 0 0 0 4 009 500
  41 Sotsiaaltoetused 2 580 400 2 580 400 0 0 0 0 2 580 400
  4138 Muud sotsiaalabitoetused 1 930 400 1 930 400 0 0 0 0 1 930 400
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 650 000 650 000 0 0 0 0 650 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 429 100 1 429 100 0 0 0 0 1 429 100
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 1 429 100 1 429 100 0 0 0 0 1 429 100
5 Tegevuskulud 1 254 536 991 1 232 264 371 360 000 19 912 620 0 2 000 000 1 254 536 991
    – sealhulgas tegevuskulud varade müügi arvelt (a, ü) 8 931 534 8 931 534 0 0 0 0 8 931 534
6 Muud kulud 12 787 000 12 787 000 0 0 0 0 12 787 000
    – sealhulgas muud kulud varade müügi arvelt (a, ü) 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

2 287 577 2 287 577 0 0 0 0 2 287 577
5 Tegevuskulud (ü) 2 287 577 2 287 577 0 0 0 0 2 287 577

70000585. Päästeamet

610 109 839 607 029 380 2 935 000 145 459 0 0 610 109 839
4 Eraldised 3 176 597 3 176 597 0 0 0 0 3 176 597
  41 Sotsiaaltoetused 318 677 318 677 0 0 0 0 318 677
  4138 Muud sotsiaalabitoetused 318 677 318 677 0 0 0 0 318 677
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 857 920 2 857 920 0 0 0 0 2 857 920
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 2 841 920 2 841 920 0 0 0 0 2 841 920
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 16 000 16 000 0 0 0 0 16 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 16 000 16 000 0 0 0 0 16 000
5 Tegevuskulud 606 038 311 602 957 852 2 935 000 145 459 0 0 606 038 311
    ��� sealhulgas tegevuskulud varade müügi arvelt (a, ü) 9 931 500 9 931 500 0 0 0 0 9 931 500
6 Muud kulud 894 931 894 931 0 0 0 0 894 931

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

119 619 119 619 0 0 0 0 119 619
5 Tegevuskulud (ü) 119 619 119 619 0 0 0 0 119 619

70004235. Andmekaitseinspektsioon

8 597 858 8 597 858 0 0 0 0 8 597 858
5 Tegevuskulud 8 597 858 8 597 858 0 0 0 0 8 597 858

70004465. Sisekaitseakadeemia

123 941 946 104 921 844 12 151 000 5 730 265 1 138 837 0 122 803 109
4 Eraldised 8 650 102 8 650 102 0 0 0 0 8 650 102
  41 Sotsiaaltoetused 8 543 232 8 543 232 0 0 0 0 8 543 232
  4134 Õppetoetused 8 543 232 8 543 232 0 0 0 0 8 543 232
  450 Sihtotstarbelised eraldised 49 348 49 348 0 0 0 0 49 348
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 49 348 49 348 0 0 0 0 49 348
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 49 348 49 348 0 0 0 0 49 348
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 57 522 57 522 0 0 0 0 57 522
  452.8 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 57 522 57 522 0 0 0 0 57 522
5 Tegevuskulud 115 155 484 96 179 382 12 107 000 5 730 265 1 138 837 0 114 016 647
6 Muud kulud 136 360 92 360 44 000 0 0 0 136 360

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 161 941 1 161 941 0 0 0 0 1 161 941
5 Tegevuskulud (ü) 1 161 941 1 161 941 0 0 0 0 1 161 941

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

1 872 778 968 362 101 470 66 066 040 760 522 976 684 088 482 0 1 188 690 486

70000562. Siseministeerium

927 737 154 174 828 425 0 752 908 729 0 0 927 737 154
4 Eraldised 912 959 091 171 807 463 0 741 151 628 0 0 912 959 091
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 875 000 875 000 0 0 0 0 875 000
    – Eesti Kaardikeskus 875 000 875 000 0 0 0 0 875 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 912 084 091 170 932 463 0 741 151 628 0 0 912 084 091
    – lapsehoiu infosüsteemi arendamine ja haldamine 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0 1 600 000
    – kohaliku hajaasustuse infrastruktuuriprogramm 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 908 484 091 167 332 463 0 741 151 628 0 0 908 484 091
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 12 040 084 1 000 000 0 11 040 084 0 0 12 040 084
  4500.0 – valitsussektorisisesed sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 294 000 5 294 000 0 0 0 0 5 294 000
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 535 656 535 656 0 0 0 0 535 656
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 377 709 377 709 0 0 0 0 377 709
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 13 745 000 13 745 000 0 0 0 0 13 745 000
    – viisakoordinaator 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 759 904 010 135 340 098 0 624 563 912 0 0 759 904 010
    – sealhulgas hasartmängumaksu laekumisest regionaalprogrammide investeeringute toetamiseks (a) 46 355 000 46 355 000 0 0 0 0 46 355 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 116 587 632 11 040 000 0 105 547 632 0 0 116 587 632
    – Eesti Kirikute Nõukogu 5 900 000 5 900 000 0 0 0 0 5 900 000
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
5 Tegevuskulud 14 778 063 3 020 962 0 11 757 101 0 0 14 778 063

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

6 206 662 6 206 662 0 0 0 0 6 206 662
4 Eraldised (ü) 3 185 700 3 185 700 0 0 0 0 3 185 700
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 185 700 3 185 700 0 0 0 0 3 185 700
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 2 440 000 2 440 000 0 0 0 0 2 440 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 745 700 745 700 0 0 0 0 745 700
5 Tegevuskulud (ü) 3 020 962 3 020 962 0 0 0 0 3 020 962

Maavalitsused

945 041 814 187 273 045 66 066 040 7 614 247 684 088 482 0 260 953 332
4  Eraldised 754 429 449 4 644 000 58 694 020 7 002 947 684 088 482 0 70 340 967
  450 Sihtotstarbelised eraldised 754 429 449 4 644 000 58 694 020 7 002 947 684 088 482 0 70 340 967
    – projekt «Küla Tee uuendus» 10 000 000 0 0 0 10 000 000 0 0
    – projekt «Kuressaare kindlus» 7 500 000 1 500 000 0 6 000 000 0 0 7 500 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 736 929 449 3 144 000 58 694 020 1 002 947 674 088 482 0 62 840 967
    – laste riiklik hoolekanne 188 684 546 0 4 766 500 0 183 918 046 0 4 766 500
    – psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne 214 843 196 0 43 709 520 0 171 133 676 0 43 709 520
    – täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes 13 615 284 0 10 218 000 0 3 397 284 0 10 218 000
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele 57 739 476 0 0 0 57 739 476 0 0
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud 200 000 0 0 0 200 000 0 0
    – maanteetranspordi korraldamine 220 000 000 0 0 0 220 000 000 0 0
    – vee- ja õhutranspordi korraldamine 37 700 000 0 0 0 37 700 000 0 0
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 1 002 947 0 0 1 002 947 0 0 1 002 947
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 3 144 000 3 144 000 0 0 0 0 3 144 000
5 Tegevuskulud 190 478 030 182 564 210 7 307 520 606 300 0 0 190 478 030
6 Muud kulud 134 335 64 835 64 500 5 000 0 0 134 335

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 622 500 1 622 500 0 0 0 0 1 622 500
4 Eraldised (ü) 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised projektile «Kuressaare kindlus» 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
5 Tegevuskulud (ü) 122 500 122 500 0 0 0 0 122 500
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –1 181 784 –1 181 784 0 0 0 0 –1 181 784

70000728. Politseiamet

–1 181 784 –1 181 784 0 0 0 0 –1 181 784

10.1

Finantsvarade suurenemine –390 000 –390 000 0 0 0 0 –390 000
  1032.1 – laenude andmine –390 000 –390 000 0 0 0 0 –390 000

20.6

Kohustuste vähenemine –791 784 –791 784 0 0 0 0 –791 784
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –791 784 –791 784 0 0 0 0 –791 784
    sealhulgas Viru Vangla kapitalirendi maksed –791 784 –791 784 0 0 0 0 –791 784
 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

             
                   
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 542 067 522 6 584 700 40 558 000 463 907 893 31 016 929 0 511 050 593
32 Kaupade ja teenuste müük 43 912 700 3 354 700 40 558 000 0 0 0 43 912 700
35 Toetused 494 924 822 0 0 463 907 893 31 016 929 0 463 907 893
38 Muud tulud 3 230 000 3 230 000 0 0 0 0 3 230 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 20 000 20 000 0 0 0 0 20 000
  388 Muud tulud 3 210 000 3 210 000 0 0 0 0 3 210 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 30 304 019 532 29 769 570 326 39 524 384 463 907 893 31 016 929 0 30 273 002 603
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 155 033 411 104 653 411 3 200 000 47 180 000 0 0 155 033 411
  158 sealhulgas ravimivarude soetamine 25 500 000 25 500 000 0 0 0 0 25 500 000
  158 sealhulgas vaktsiinide soetamine 21 120 000 21 120 000 0 0 0 0 21 120 000
  158 sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud 3 392 000 1 592 000 1 800 000 0 0 0 3 392 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

27 462 700 27 462 700 0 0 0 0 27 462 700
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 27 462 700 27 462 700 0 0 0 0 27 462 700

70001952. Sotsiaalministeerium

10 819 048 472 10 552 397 005 330 000 257 304 538 9 016 929 0 10 810 031 543
4 Eraldised 10 681 256 018 10 444 916 827 0 236 339 191 0 0 10 681 256 018
  4 – sotsiaalkaitse eraldised 46 932 424 21 766 733 0 25 165 691 0 0 46 932 424
  4 – ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi 94 894 000 94 894 000 0 0 0 0 94 894 000
  4 – tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks 4 050 000 607 500 0 3 442 500 0 0 4 050 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 10 535 379 594 10 327 648 594 0 207 731 000 0 0 10 535 379 594
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 10 301 508 594 10 301 508 594 0 0 0 0 10 301 508 594
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 1 781 097 1 781 097 0 0 0 0 1 781 097
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 1 254 446 1 254 446 0 0 0 0 1 254 446
  4500.0 – Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus 1 285 000 1 285 000 0 0 0 0 1 285 000
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised geenivaramu pidamiseks ja säilitamiseks 8 010 000 8 010 000 0 0 0 0 8 010 000
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 416 388 482 416 388 482 0 0 0 0 416 388 482
    – laste riiklik hoolekanne 183 918 046 183 918 046 0 0 0 0 183 918 046
    – psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne 171 133 676 171 133 676 0 0 0 0 171 133 676
    – täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes 3 397 284 3 397 284 0 0 0 0 3 397 284
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele 57 739 476 57 739 476 0 0 0 0 57 739 476
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 9 806 611 899 9 806 611 899 0 0 0 0 9 806 611 899
    – Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) 9 786 611 899 9 786 611 899 0 0 0 0 9 786 611 899
    – viljatusravi hüvitamine 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 5 600 000 5 600 000 0 0 0 0 5 600 000
    – Eesti E-tervise Sihtasutus 5 600 000 5 600 000 0 0 0 0 5 600 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 58 208 670 58 208 670 0 0 0 0 58 208 670
    – hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) 43 273 670 43 273 670 0 0 0 0 43 273 670
    – Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) 14 235 000 14 235 000 0 0 0 0 14 235 000
    – eraldised SA UNICEF Eesti Fondile 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 1 369 000 1 369 000 0 0 0 0 1 369 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 369 000 1 369 000 0 0 0 0 1 369 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 233 871 000 26 140 000 0 207 731 000 0 0 233 871 000
  4502.00 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks riigile ja riigiasutustele 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  4502.03 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 207 731 000 0 0 207 731 000 0 0 207 731 000
    – eraldised ERDFist haiglavõrgu arendamiseks 207 731 000 0 0 207 731 000 0 0 207 731 000
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 21 030 000 21 030 000 0 0 0 0 21 030 000
  4502.08 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele 4 710 000 4 710 000 0 0 0 0 4 710 000
5 Tegevuskulud 137 752 454 107 440 178 330 000 20 965 347 9 016 929 0 128 735 525
6 Muud kulud 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

13 585 430 13 585 430 0 0 0 0 13 585 430
4 Eraldised (ü) 5 368 939 5 368 939 0 0 0 0 5 368 939
5 Tegevuskulud (ü) 8 216 491 8 216 491 0 0 0 0 8 216 491

70003477. Ravimiamet

18 923 041 5 268 657 13 654 384 0 0 0 18 923 041
4 Eraldised 460 000 460 000 0 0 0 0 460 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 460 000 460 000 0 0 0 0 460 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 460 000 460 000 0 0 0 0 460 000
5 Tegevuskulud 18 060 225 4 808 657 13 251 568 0 0 0 18 060 225
6 Muud kulud 402 816 0 402 816 0 0 0 402 816

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

18 343 079 837 18 318 129 837 2 950 000 0 22 000 000 0 18 321 079 837
4 Eraldised 18 197 602 911 18 175 602 911 0 0 22 000 000 0 18 175 602 911
  410 Sotsiaalkindlustustoetused (a) 14 182 902 677 14 182 902 677 0 0 0 0 14 182 902 677
  4100 Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) 13 871 212 797 13 871 212 797 0 0 0 0 13 871 212 797
  4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a) 311 689 880 311 689 880 0 0 0 0 311 689 880
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 3 832 550 234 3 832 550 234 0 0 0 0 3 832 550 234
  4130 – peretoetused (a) 1 795 170 080 1 795 170 080 0 0 0 0 1 795 170 080
  4130 – vanemahüvitis (a) 883 981 103 883 981 103 0 0 0 0 883 981 103
  4133 – puuetega inimeste igakuulised toetused (a) 566 267 400 566 267 400 0 0 0 0 566 267 400
  4133 – ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele 2 091 000 2 091 000 0 0 0 0 2 091 000
  4133 – erivajadustega inimeste rehabilitatsioon 44 654 300 44 654 300 0 0 0 0 44 654 300
  4133 – erivajadustega laste rehabilitatsioon 42 000 000 42 000 000 0 0 0 0 42 000 000
  4137 – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 343 106 720 343 106 720 0 0 0 0 343 106 720
  4138 – eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a) 7 761 311 7 761 311 0 0 0 0 7 761 311
  4138 – eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a) 24 000 000 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
  4138 – kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a) 42 962 400 42 962 400 0 0 0 0 42 962 400
  4138 – matusetoetused (a) 48 100 000 48 100 000 0 0 0 0 48 100 000
  4138 – sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a) 1 798 320 1 798 320 0 0 0 0 1 798 320
  4138 – hüvitised kuriteoohvritele (a) 3 161 600 3 161 600 0 0 0 0 3 161 600
  4138 – ohvriabi (a) 3 196 000 3 196 000 0 0 0 0 3 196 000
  4138 – täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanemale, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanemale, tasuline lapsetoitmise vaheaeg (a) 16 500 000 16 500 000 0 0 0 0 16 500 000
  4138 – toetused represseeritutele 7 800 000 7 800 000 0 0 0 0 7 800 000
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 182 000 000 160 000 000 0 0 22 000 000 0 160 000 000
    – kaitseväepension 22 000 000 0 0 0 22 000 000 0 0
    – politseiametnike pensionid (a) 101 556 000 101 556 000 0 0 0 0 101 556 000
    – Riigikontrolli ametnike pensionid (a) 3 828 000 3 828 000 0 0 0 0 3 828 000
    – riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a) 11 031 400 11 031 400 0 0 0 0 11 031 400
    – prokuröride pensionide suurendus (a) 4 140 000 4 140 000 0 0 0 0 4 140 000
    – õiguskantsleri pensioni suurendus (a) 462 600 462 600 0 0 0 0 462 600
    – avalike teenistujate pensionide suurendus (a) 38 982 000 38 982 000 0 0 0 0 38 982 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
5 Tegevuskulud 145 350 626 142 400 626 2 950 000 0 0 0 145 350 626
6 Muud kulud 126 300 126 300 0 0 0 0 126 300

70006205. Tervishoiuamet

317 769 761 317 769 761 0 0 0 0 317 769 761
4 Eraldised 309 116 000 309 116 000 0 0 0 0 309 116 000
    – kiirabi osutamine 309 116 000 309 116 000 0 0 0 0 309 116 000
5 Tegevuskulud 8 653 761 8 653 761 0 0 0 0 8 653 761

70005364. Tööturuamet

398 868 260 277 206 371 820 000 120 841 889 0 0 398 868 260
4 Eraldised 336 657 024 225 378 920 0 111 278 104 0 0 336 657 024
  4 – aktiivsed tööturumeetmed 171 609 051 77 226 020 0 94 383 031 0 0 171 609 051
  4 – Equali-projektid 18 961 973 2 066 900 0 16 895 073 0 0 18 961 973
  41 Sotsiaaltoetused 146 086 000 146 086 000 0 0 0 0 146 086 000
  4132 – töötutoetus (a) 80 276 000 80 276 000 0 0 0 0 80 276 000
  4137 – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 65 810 000 65 810 000 0 0 0 0 65 810 000
5 Tegevuskulud 62 211 236 51 827 451 820 000 9 563 785 0 0 62 211 236

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

3 365 928 3 365 928 0 0 0 0 3 365 928
4 Eraldised (ü) 2 066 900 2 066 900 0 0 0 0 2 066 900
    – Equali-projektid 2 066 900 2 066 900 0 0 0 0 2 066 900
5 Tegevuskulud (ü) 1 299 028 1 299 028 0 0 0 0 1 299 028

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

73 039 035 51 138 526 16 750 000 5 150 509 0 0 73 039 035
4 Eraldised 5 325 0 5 325 0 0 0 5 325
5 Tegevuskulud 72 325 110 51 129 926 16 044 675 5 150 509 0 0 72 325 110
6 Muud kulud 708 600 8 600 700 000 0 0 0 708 600

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

786 866 786 866 0 0 0 0 786 866
5 Tegevuskulud 786 866 786 866 0 0 0 0 786 866

70001969. Tööinspektsioon

25 307 925 25 307 925 0 0 0 0 25 307 925
5 Tegevuskulud 25 307 925 25 307 925 0 0 0 0 25 307 925

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

1 264 426 1 264 426 0 0 0 0 1 264 426
5 Tegevuskulud 1 264 426 1 264 426 0 0 0 0 1 264 426

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

20 928 324 18 610 613 855 000 1 462 711 0 0 20 928 324
4 Eraldised 78 233 78 233 0 0 0 0 78 233
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 78 233 78 233 0 0 0 0 78 233
5 Tegevuskulud 20 842 091 18 524 380 855 000 1 462 711 0 0 20 842 091
6 Muud kulud 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

353 488 353 488 0 0 0 0 353 488
5 Tegevuskulud (ü) 353 488 353 488 0 0 0 0 353 488

70003520. Eesti Meditsiiniraamatukogu

1 991 000 1 966 000 25 000 0 0 0 1 991 000
5 Tegevuskulud 1 988 337 1 963 337 25 000 0 0 0 1 988 337
6 Muud kulud 2 663 2 663 0 0 0 0 2 663

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

1 196 265 1 186 265 10 000 0 0 0 1 196 265
4 Eraldised 8 100 8 100 0 0 0 0 8 100
  41 Sotsiaaltoetused 8 100 8 100 0 0 0 0 8 100
  4138 – muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 8 100 8 100 0 0 0 0 8 100
5 Tegevuskulud 1 188 165 1 178 165 10 000 0 0 0 1 188 165

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

2 445 195 2 445 195 0 0 0 0 2 445 195
5 Tegevuskulud 2 445 195 2 445 195 0 0 0 0 2 445 195

70003543. Eesti Kardioloogia Instituut

145 000 145 000 0 0 0 0 145 000
5 Tegevuskulud 145 000 145 000 0 0 0 0 145 000

70006292. Tervise Arengu Instituut

124 979 580 92 081 334 930 000 31 968 246 0 0 124 979 580
4 Eraldised 74 360 707 47 768 257 0 26 592 450 0 0 74 360 707
    – sotsiaalkaitse eraldis 1 083 300 0 0 1 083 300 0 0 1 083 300
    – rahvatervise programmid 46 803 257 46 803 257 0 0 0 0 46 803 257
    – vähiregister 965 000 965 000 0 0 0 0 965 000
    – Global Fondi programm 25 509 150 0 0 25 509 150 0 0 25 509 150
5 Tegevuskulud 49 069 516 42 763 720 930 000 5 375 796 0 0 49 069 516
6 Muud kulud 1 549 357 1 549 357 0 0 0 0 1 549 357

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

733 465 733 465 0 0 0 0 733 465
5 Tegevuskulud (ü) 733 465 733 465 0 0 0 0 733 465
 
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –1 033 616 0 –1 033 616 0 0 0 –1 033 616

70003477. Ravimiamet

–1 033 616 0 –1 033 616 0 0 0 –1 033 616

20.6

Kohustuste vähenemine –1 033 616 0 –1 033 616 0 0 0 –1 033 616

2082.6.8

– kapitaliliisingu maksed residentidele

–1 033 616

0

–1 033 616

0

0

0

–1 033 616

 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUM

             
                   
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 153 984 171 135 245 100 2 500 000 16 239 071 0 0 153 984 171
32 Kaupade ja teenuste müük 35 895 100 33 395 100 2 500 000 0 0 0 35 895 100
35 Toetused 16 239 071 0 0 16 239 071 0 0 16 239 071
38 Muud tulud 101 850 000 101 850 000 0 0 0 0 101 850 000
  3811 Rajatiste ja hoonete müük 100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 100 000 000
    – sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
 
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 655 531 749 636 792 678 2 500 000 16 239 071 0 0 655 531 749
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 82 624 071 67 235 000 0 15 389 071 0 0 82 624 071
    – sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000

70002526. Välisministeerium

572 907 678 569 557 678 2 500 000 850 000 0 0 572 907 678
4 Eraldised 43 742 000 43 742 000 0 0 0 0 43 742 000
  4 – tsiviilmissioonid 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
  4134 Õppetoetused 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
    – MTÜ Eesti Euroopa Liikumine 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 38 562 000 38 562 000 0 0 0 0 38 562 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 15 430 000 15 430 000 0 0 0 0 15 430 000
    – arengu- ja humanitaarabi 23 000 000 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000
    – Euroopa Nõukogu Infotalitus 132 000 132 000 0 0 0 0 132 000
5 Tegevuskulud 529 015 678 525 665 678 2 500 000 850 000 0 0 529 015 678
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 577 000 577 000 0 0 0 0 577 000
    – maksud erisoodustustelt 406 860 406 860 0 0 0 0 406 860
6 Muud kulud 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000

§ 2.  Kululiikide määramine

  Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.

§ 3.  Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine

  (1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatav põhitoetuse suurus õppekuu kohta on:
  1) õpilasel, kes omandab põhihariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni;
  2) õpilasel, kes omandab keskhariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni ja täiendav toetus 300 krooni;
  3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 800 krooni ja täiendav toetus 400 krooni;
  4) doktorandil 6000 krooni.

  (2) Olümpiavõitja toetuse määr on 10 000 krooni kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.

  (3) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.

  (4) Vanemahüvitise m��är on 2690 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.

  (5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.

  (6) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
  2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
  3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr 40 krooni vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
  4) töötutoetuse päevamäär 32,90 krooni vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
  5) stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
  6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär kuus 1200 krooni vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.

  (7) Toimetulekupiiri määr on 900 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11.

  (8) Matusetoetuse suurus on 2600 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.

  (9) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 25 000 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.

  (10) Kassareservi suurus on 1 500 000 000 krooni ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär on 3 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 36 lõikele 1.

  (11) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 3 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 361 lõikele 1.

  (12) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 39 lõikele 2.

  (13) Kassalaenu suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 40 lõikele 2.

  (14) Vabariigi Valitsuse poolt avalike ülesannete täitmiseks antavate laenude suurim lubatud jääk on 1 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 401 lõikele 1.

  (15) Kooskõlas välissuhtlemisseaduse § 20 punktiga 5 ei ole vaja Riigikogus ratifitseerida välislepinguid, millest ühelgi eesseisval eelarveaastal Eesti Vabariigile tulenevate varaliste kohustuste või saamata jääva tulu maht ei ületa 3 protsenti riigiasutusele, kelle algatusel välisleping sõlmitakse, jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud kulude summast.

§ 4.  Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted

  (1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus Tn arvutatakse järgmiselt:

 

Tn – tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;
AK – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;
AT – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;
k – toetustaseme koefitsient;
Cn – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalike maanteede ja linnatänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed 0,26; linnatänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arv hooldajatoetuse aruandele vastavalt;
Pn – kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu kroonides ühe lapse (0–6 eluaastat), kooliealise (7–18 eluaastat), tööealise (19–64 eluaastat), vanuri (65+ eluaastat) ja kohaliku maantee ning linnatänava arvestusliku pikkuse (kõvakattega maanteed 0,26; linnatänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) ühe kilomeetri kohta;
 

– konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arv, kooliealiste arv, tööealiste arv, vanurite arv ning kohalike maanteede ja linnatänavate arvestuslik koefitsientidega korrigeeritud pikkus kilomeetrites ja iga vastava n��itaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskuluga kroonides korrutiste kogusumma;
TM – üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2004., 2005. ning 2006. aastal viiduna võrreldavaks 2007. aastal kehtiva kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osaga;
MM
ARVEST
– arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2006. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;
RESM
ARVEST
– arvestuslik maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu planeeritav suurus 2007. aastal konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses.

  (2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise ja arendamise vahendite, koolilõuna kulude, saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendavate toetuste ning kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu vabastusest tingitud laekumiste vähenemise kompenseerimise vahendite jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse omavalitsusüksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus .

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest.

  (4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotuse tingimusi ja korda, võib kuni nimetatud tingimuste ja korra kehtestamiseni eraldada igale omavalitsusüksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel vastavale omavalitsusüksusele eraldatud tasandusfondi summast.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite arvel ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest samaks otstarbeks ettenähtud vahendeid.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite (v.a lõikes 1 nimetatud toetus) ja kulude artikli 4500.01 alt eraldatavate vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse üle järgmisse eelarveaastasse kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 16 lõikega 2 ja § 19 lõikega 2, kui eraldise andja pole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.

  (7) 2006. aasta riigieelarves kasutamata jäänud ning 2007. eelarveaastasse ülekantud vahendeid kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu vabastusest tingitud maamaksu laekumiste vähenemise kompenseerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele kasutatakse vastavalt käesoleva seaduse § 4 lõikele 2.

  (8) Finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks ettenähtud vahendeid kasutatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 9–11.

  (9) Finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks toetuse eraldamise aluseks on asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu poolt Rahandusministeeriumile esitatud taotlus ning volikogu poolt kinnitatud saneerimiskava, mis on kooskõlastatud Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Taotluses tuleb esitada finantsraskuste tekkimise põhjendused.

  (10) Saneerimiskava eesmärk on tulude, kulude ja finantseerimistehingute saneerimise kaudu tagada omavalitsusüksuse võetud kohustuste täitmine. Saneerimiskavaga määratakse kuni nelja eelseisva aasta kohta omavalitsusüksuse eelarve kõik tulud, kulud ja finantseerimistehingud.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel jaotatavate vahendite eraldamise otsustab Vabariigi Valitsus ning toetuse ülekandmiseks sõlmitakse rahandusministri ja eraldise saaja vahel riigieelarvelise eraldise kasutamise leping vastavalt käesoleva seaduse §-le 13.

§ 5.  Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele.

  (2) Väljamakseid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud laekumiste arvel on lubatud teha tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks.

  (3) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvel on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja määratud otstarbele ja toetuse andja määratud ajal.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud toetuste (v.a toetused teistelt riigiasutustelt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti) ja majandustegevusest laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 6.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude liigendamine

  Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele käesoleva seadusega määratud artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ning artikli 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kulude objektilise liigenduse kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 7.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamine

  (1) Riigi omandis oleva materiaalse ja immateriaalse vara, mida müüakse lisaks Vabariigi Valitsuse poolt riigieelarve seaduse § 91 alusel heaks kiidetud «Riigi eelarvestrateegias 2007–2010» ja selles sisalduvas finantskavas toodule, müügitulust kuni kahe kolmandiku ulatuses on vara müüjal õigus teha teiste kinnisvaraobjektidega seotud investeeringuid või uute kinnisvaraobjektidega seotud investeeringuid (kuluartikkel 155). Nimetatud kulude tegemise õigus tekib pärast müügi eest saadud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

  (2) Järgmisi käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala kulusid võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük (v.a maa müük) määratud laekumist kuni kahe kolmandiku ulatuses müügitulust:
  1) Siseministeeriumi valitsemisala eelarves kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 118 288 432 krooni ulatuses;
  2) Siseministeeriumi valitsemisala eelarves kulude artikligrupi 5 tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 18 863 034 krooni ulatuses;
  3) Siseministeeriumi valitsemisala eelarve kulude artikligrupi 6 muud kulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 1 700 000 krooni ulatuses.Nimetatud kulude tegemise õigus tekib pärast müügi eest saadud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

  (3) Vabariigi Valitsuse poolt riigieelarve seaduse § 91alusel heaks kiidetud «Riigi eelarvestrateegias 2007–2010» ja selles sisalduvas finantskavas toodud materiaalse ja immateriaalse vara, samuti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud varade müügi arvelt kulude tegemiseks esitatakse taotlus Rahandusministeeriumile. Taotluse esitamise korra kehtestab rahandusminister .

  (4) Materiaalse ja immateriaalse vara müügi arvelt kulude tegemise lubatavuse otsustab rahandusminister vastava ministeeriumi taotluse alusel.

  (5) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel asutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikligrupi 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele üksnes vara võõrandamise korraldamisega otseselt seotud tegevuskuludeks.

§ 8.  Kindlustushüvitiste kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 3888 Eespool nimetamata muud tulud konto 388800 Kindlustushüvitised vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele ainult kindlustusjuhtumi kahjude kompenseerimiseks, kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 9.  Vahendite eraldamine personali- ja majandamiskuludeks

  Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks tegevuskulude liigendust personali- ja majandamiskuludeks kinnitanud, võib kuni nimetatud vahendite jaotuse kinnitamiseni eraldada valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele vahendeid alanud eelarveaasta igal kuul, kuid mitte enam kui kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse vastuvõtmist, kuni ühe kaheteistkümnendikuni eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud personali- ja majandamiskulude summast.

§ 10.  Ühistranspordi korraldamise ja sotsiaalhoolekande kulude jaotamine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 ühistranspordi korraldamise kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister pärast 2007. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2007. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

§ 11.  Valitsussektorisiseste eraldiste õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt kulude muutmine

  Ministeeriumidel oma valitsemisala piires ja põhiseaduslikel institutsioonidel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud valitsussektorisiseste eraldistega õppelaenude kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi, teavitades sellest kirjalikult Rahandusministeeriumi.

§ 12.  Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste lõpetamisel vabanevate vahendite kasutamine

  (1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ühinemisel või jagunemisel, ümberkorraldamisel valitsusasutuseks või ühendamisel olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel vähendada neile riigieelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad oma reservi.

  (2) Vabariigi Valitsuse reservist riigiasutuste ühinemiseks või jagunemiseks, ümberkorraldamiseks valitsusasutuseks või ühendamiseks olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 13.  Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

  (1) Käesoleva seaduse kulude artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (edaspidi käesolevas paragrahvis leping) vastava põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei ning eraldist saava juriidilise isiku vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida lepingu kulude artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile, Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja erakondadele määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita. Samuti ei sõlmita lepingut käesolevas seaduses õppelaenude põhiosa kustutamiseks, maksudeks erisoodustustelt ja õppelaenude riigitagatiseks määratud eraldiste saajatega.

  (2) Kuni lepingu sõlmimiseni on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmimiseks kohustatud riigieelarvelise eraldise saajal õigus teha kulutusi ühe kuu jooksul kuni ühe kaheteistkümnendikuni eraldisest. Enne lepingu sõlmimist tehtud kulud kajastatakse lepingus.

  (3) Lepingu väljamakse periood peab olema piiratud antud eelarveaastaga, ülekantavate kulude puhul järgmise eelarveaastaga. Eraldise saaja on kohustatud kandma lepingu kehtivusperioodil kasutamata jäänud eraldise riigieelarve tuludesse kümne tööpäeva jooksul lepingu lõppemisest arvates.

  (4) Lepingus märgitakse:
  1) lepingu objekt, see on tegevused või projekt koos eesmärkidega ja lepingupoolte ühised huvid;
  2) lepingupooled, nende esindajad ja lepingupoolte esindajate esindusõigus;
  3) lepingu sõlmimise aeg ja koht;
  4) lepingu jõustumise aeg;
  5) lepingu muutmise tingimused ja kord;
  6) lepingu lõpetamise tingimused ja kord;
  7) lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus;
  8) eraldise väljamaksete kuupäevaline ajagraafik;
  9) lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks;
  10) lepingu täitmisel tekkivate vaidluste lahendamise kord;
  11) lepingu täitmise aruannete esitamise kord, sealhulgas teabe mitteesitamisega või eksitava teabe esitamisega seotud sanktsioonid;
  12) tegevuse või projekti teostamise tulemuslikkuse mõõtmist või hindamist võimaldavad kriteeriumid;
  13) muud andmed ja tingimused, kui need on olulised lepingu täitmise kvaliteedi ja eraldise kasutamise sihipärasuse tagamiseks ning avalike huvide realiseerimiseks;
  14) lepingupoolte andmed (postiaadress, registrikood, arvelduskonto number).

  (5) Riigieelarvelisest eraldisest väljamaksete tegemise alusdokument on leping. Lepingu allkirjastatud koopia esitab põhiseaduslik institutsioon, ministeerium või Riigikantselei Rahandusministeeriumile viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingu koopia võib esitada allkirjastatud elektroonilise faili kujul.

  (6) Lepingu sõlminud põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei määratud asutusel ja Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida eraldise saanud isiku esitatud aruannete õigsust, eraldise saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust ja mõjusust.

  (7) Lepingu sõlminud põhiseaduslikul institutsioonil, ministeeriumil või Riigikantseleil on õigus nõuda lepingu rikkumise korral eraldise saanud isikult leppetrahvi või talle eraldatud vahendite tagastamist.

  (8) Riigi asutatud sihtasutused hoiavad lepingu objektiks olevat eraldist Rahandusministeeriumi riigikassa koosseisu kuuluval arvelduskontol või e-riigikassa kontol. Samuti hoiab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatud vahendeid Rahandusministeeriumi riigikassa koosseisu kuuluval arvelduskontol või e-riigikassa kontol. Vastavatele kontodele intressi tasumise korra ja intressimäära kehtestab rahandusminister .

  (9) Sõlmitud leping avalikustatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktiga 32 põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei veebilehel viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingute avalikustamisel ei kohaldata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 8.

  (10) Kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitavas lepingus ei pea sätestama lepingu täitmise aruandlusega seonduvat, välja arvatud juhul, kui vastavat teavet ei ole võimalik saada kohaliku omavalitsuse üksuse jooksvast aruandlusest.

  (11) Lepingu sõlmimisega seonduvaid kulusid ei ole lubatud katta eraldiste arvelt.

  (12) Eraldist saav isik on kohustatud pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele. Juhul kui isik ei ole raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud eraldisena saadud raha kohta pidama raamatupidamises eraldi kuluarvestust.

  (13) Vabariigi Valitsusel on õigus kehtestada riigieelarvelise eraldise kasutamise ja lepingu sõlmimise kohta täiendavaid tingimusi.

§ 14.  Välisabi sildfinantseerimine

  (1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi projekti sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium välisabi saajaks oleva riigiasutuse põhjendatud taotluse ning taotlust toetavate dokumentide alusel.

  (2) Kui välisabi saaja ei ole riigiasutus, võib välisabi projekti riigi poolt sildfinantseerida vaid laenu andmise teel riigieelarve seaduse § 401 alusel, tingimustel ja korras.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib riigiasutus taotleda ka välisabiprogrammile sildfinantseerimist, kui sildfinantseerimise vahendeid kasutatakse välisabi väljamaksmiseks välisabi saajale enne välisabi laekumist välisabi andjalt.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav riigiasutus, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava riigiasutuse eelarvelistest vahenditest.

§ 15.  Eraldised Euroopa Liidule

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452.92 Mittesihtotstarbelised eraldised Euroopa Liidule arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.

§ 16.  Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude muutmine

  Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate käesoleva seadusega määratud kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees.

§ 17.  Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetuste kaasfinantseerimine

  (1) Riigiasutustel on kohustus tagada kaasfinantseerimisena kajastatavate kulude ühesugune kirjendamine riigieelarve täitmise aruandes ja toetuse andjale antavas aruandluses.

  (2) Riigiasutusel on õigus eelarveaasta kestel kajastada kõiki eelarvelisi kulutusi kaasfinantseerimisena, arvestades seejuures vastava eelarverea kogumahu piiranguga.

§ 18.  Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuuritoetuse andmisel

  Struktuuritoetuse andmisel on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses või perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud nõudeid.

§ 19.  Täiendavate vahendite eraldamine aastatel 2007–2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks

  (1) Täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid (edaspidi täiendavad vahendid) eraldatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks aastatel 2007–2015 järgmiselt:
  1) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine» – 88 542 014 krooni;
  2) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» – 207 529 412 krooni;
  3) elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Hariduse infrastruktuuri arendamine» – 1 138 895 471 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 570 005 471 krooni);
  4) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 1 «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» – 901 023 529 krooni;
  5) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» – 1 313 419 058 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 1 027 893 176 krooni);
  6) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 3 «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» – 1 383 529 412 krooni;
  7) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» – 190 235 294 krooni;
  8) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Infoühiskonna edendamine» – 172 941 176 krooni.

  (2) Eelarveaastaks eraldatavate täiendavate vahendite väljamaksete mahud määratakse vastava aasta riigieelarve seadusega, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aastateks 2007–2015 seatud piirsummadest. Täiendavate vahendite eraldamine kajastatakse vastava aasta riigieelarve seaduses eraldiseisvatel eelarveridadel kulude all, mille raames märgitakse samal eelarvereal ka vahendite eraldamise ja kasutamise sihtotstarve.

  (3) Juhul kui täiendavad vahendid suunatakse kasutamiseks valitsusasutuste välistele juriidilistele isikutele, kajastatakse neid vastava aasta riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldisena ning nende vahendite kasutamisel kehtib käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud kord.

§ 20.  Riigivara üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile

  Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste valitsemisel või valduses oleva riigivara üleandmisel mitterahalise sissemaksena Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendada nendele riigiasutustele materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks kulude artiklis 15 ning § 1 6. osa 9. jao Rahandusministeeriumi valitsemisala Rahandusministeeriumi eelarves maamaksukuludeks artiklis 601 ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad oma reservi, ning finantseerida reservist nende riigiasutuste poolt renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid, mis on ette nähtud artiklis 5511.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:

 

 

Sealhulgas

 

 

Konsolideerimata eelarve

muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 

majandustegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü) 

mitteresidentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)

muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü)

Konsolideeritud eelarve

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7=1–5

 

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

75 910 624 115

65 843 002 978

595 941 644

8 475 552 921

927 081 572

69 045 000

74 983 542 543

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

74 782 030 713

64 717 753 192

594 643 028

8 475 552 921

927 081 572

67 000 000

73 854 949 141

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

1 128 593 402

1 131 937 018

–1 298 616

0

0

–2 045 000

1 128 593 402

 

Osa 1. RIIGIKOGU

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

920 860

28 000

407 860

0

485 000

0

435 860

32

 

Kaupade ja teenuste müük

425 860

18 000

407 860

0

0

0

425 860

38

 

Muud tulud

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

35

 

Toetused

485 000

0

0

0

485 000

0

0

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

334 894 152

334 001 292

407 860

0

485 000

0

334 409 152

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

41 450 000

41 450 000

0

0

0

0

41 450 000

74000101. Riigikogu Kantselei

267 374 152

266 481 292

407 860

0

485 000

0

266 889 152

4

 

Eraldised

44 141 254

44 141 254

0

0

0

0

44 141 254

 

414

Parlamendipensionid (a)

41 898 000

41 898 000

0

0

0

0

41 898 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

2 243 254

2 243 254

0

0

0

0

2 243 254

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

 

– Eesti Keele Instituut

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

2 023 254

2 023 254

0

0

0

0

2 023 254

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 023 254

2 023 254

0

0

0

0

2 023 254

5

 

Tegevuskulud

223 141 898

222 249 038

407 860

0

485 000

0

222 656 898

 

 

– Riigikogu liikmete töötasu (kaasa arvatud Riigikogu liikmetele nende volituste lõppemisel säilitatav ametipalk) (a)

69 360 000

69 360 000

0

0

0

0

69 360 000

 

 

– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a)

22 888 800

22 888 800

0

0

0

0

22 888 800

 

 

– tegevuskulud

130 466 848

129 573 988

407 860

0

485 000

0

129 981 848

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

250 000

250 000

0

0

0

0

250 000

 

 

– maksud erisoodustustelt

176 250

176 250

0

0

0

0

176 250

6

 

Muud kulud

91 000

91 000

0

0

0

0

91 000

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

26 070 000

26 070 000

0

0

0

0

26 070 000

5

 

Tegevuskulud

4 599 800

4 599 800

0

0

0

0

4 599 800

4

 

Eraldised

21 470 200

21 470 200

0

0

0

0

21 470 200

 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

400 000

0

400 000

0

0

0

400 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

400 000

0

400 000

0

0

0

400 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

71 091 240

70 691 240

400 000

0

0

0

71 091 240

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

22 400 000

22 400 000

0

0

0

0

22 400 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

48 691 240

48 291 240

400 000

0

0

0

48 691 240

4

 

Eraldised

6 575 221

6 575 221

0

0

0

0

6 575 221

 

41

Sotsiaaltoetused

915 221

915 221

0

0

0

0

915 221

 

4102

Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a)

311 000

311 000

0

0

0

0

311 000

 

414

Presidendi ametipension (a)

604 221

604 221

0

0

0

0

604 221

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

5 660 000

5 660 000

0

0

0

0

5 660 000

 

 

– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– Eesti Kodukaunistamise Ühendus

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– Ühiskondliku Leppe Sihtasutus

4 700 000

4 700 000

0

0

0

0

4 700 000

 

 

– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

260 000

260 000

0

0

0

0

260 000

 

 

– MTÜ 20. Augusti Klubi

250 000

250 000

0

0

0

0

250 000

5

 

Tegevuskulud

42 057 319

41 657 319

400 000

0

0

0

42 057 319

 

 

– Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu

563 450

563 450

0

0

0

0

563 450

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

67 000

67 000

0

0

0

0

67 000

 

 

– maksud erisoodustustelt

47 000

47 000

0

0

0

0

47 000

6

 

Muud kulud

58 700

58 700

0

0

0

0

58 700

 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

62 332 395

62 332 395

0

0

0

0

62 332 395

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

74000056. Riigikontroll

59 832 395

59 832 395

0

0

0

0

59 832 395

4

 

Eraldised

13 300

13 300

0

0

0

0

13 300

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

13 300

13 300

0

0

0

0

13 300

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

13 300

13 300

0

0

0

0

13 300

5

 

Tegevuskulud

59 812 095

59 812 095

0

0

0

0

59 812 095

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

174 897

174 897

0

0

0

0

174 897

 

 

– maksud erisoodustustelt

127 198

127 198

0

0

0

0

127 198

6

 

Muud kulud

7 000

7 000

0

0

0

0

7 000

 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

23 273 714

23 273 714

0

0

0

0

23 273 714

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

23 273 714

23 273 714

0

0

0

0

23 273 714

4

 

Eraldised

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

5

 

Tegevuskulud

23 258 714

23 258 714

0

0

0

0

23 258 714

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

116 615

116 615

0

0

0

0

116 615

 

 

– maksud erisoodustustelt

84 218

84 218

0

0

0

0

84 218

 

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 140 000

1 130 000

10 000

0

0

0

1 140 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

80 000

70 000

10 000

0

0

0

80 000

38

 

Muud tulud

1 060 000

1 060 000

0

0

0

0

1 060 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

60 000

60 000

0

0

0

0

60 000

 

388

Muud tulud

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

62 038 325

62 028 325

10 000

0

0

0

62 038 325

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

10 310 000

10 310 000

0

0

0

0

10 310 000

74001127. Riigikohus

51 728 325

51 718 325

10 000

0

0

0

51 728 325

4

 

Eraldised

4 360 000

4 360 000

0

0

0

0

4 360 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

4 300 000

4 300 000

0

0

0

0

4 300 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Õiguskeskus

4 300 000

4 300 000

0

0

0

0

4 300 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

60 000

60 000

0

0

0

0

60 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

60 000

60 000

0

0

0

0

60 000

5

 

Tegevuskulud

47 367 325

47 357 325

10 000

0

0

0

47 367 325

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

111 400

111 400

0

0

0

0

111 400

 

 

– maksud erisoodustustelt

81 025

81 025

0

0

0

0

81 025

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

75 908 163 255

65 841 844 978

595 123 784

8 475 552 921

926 596 572

69 045 000

74 981 566 683

35

 

Toetused

47 837 396

0

0

47 837 396

0

0

47 837 396

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

74 228 400 887

64 165 426 226

593 825 168

8 475 552 921

926 596 572

67 000 000

73 301 804 315

4

 

Eraldised

7 118 155 824

7 070 318 428

0

47 837 396

0

0

7 118 155 824

 

4

EMP ja Norra finantsvahendid

47 837 396

0

0

47 837 396

0

0

47 837 396

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

95 305 190

95 305 190

0

0

0

0

95 305 190

 

 

– pensionide kohustuse defitsiidi katmine

95 305 190

95 305 190

0

0

0

0

95 305 190

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimine, vahendeid kasutatakse kooskõlas käesoleva seaduse § 4 lõikes 8 sätestatuga (ü)

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

6 955 013 238

6 955 013 238

0

0

0

0

6 955 013 238

 

452.01

Mittesihtotstarbelised eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi

4 772 013 238

4 772 013 238

0

0

0

0

4 772 013 238

 

 

– sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4  lõikes 1 sätestatud korras

1 430 000 000

1 430 000 000

0

0

0

0

1 430 000 000

 

 

– hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamine ja arendamine, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras

3 342 013 238

3 342 013 238

0

0

0

0

3 342 013 238

 

452.92

Mittesihtotstarbelised eraldised Euroopa Liidule (a, ü)

2 183 000 000

2 183 000 000

0

0

0

0

2 183 000 000

6

 

Muud kulud

437 578 634

437 578 634

0

0

0

0

437 578 634

6

 

Vabariigi Valitsuse reserv (ü)

227 797 551

227 797 551

0

0

0

0

227 797 551

6

 

Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)

209 781 083

209 781 083

0

0

0

0

209 781 083

 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

65 978 019

50 350 300

1 610 000

13 315 659

702 060

0

65 275 959

32

 

Kaupade ja teenuste müük

3 560 300

1 950 300

1 610 000

0

0

0

3 560 300

35

 

Toetused

14 017 719

0

0

13 315 659

702 060

0

13 315 659

38

 

Muud tulud

48 400 000

48 400 000

0

0

0

0

48 400 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

48 400 000

48 400 000

0

0

0

0

48 400 000

 

 

– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

7 373 000

7 373 000

0

0

0

0

7 373 000

 

 

– sellest tegevuskuludeks

15 627 000

15 627 000

0

0

0

0

15 627 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

217 148 805

201 521 086

1 610 000

13 315 659

702 060

0

216 446 745

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

10 733 000

10 483 000

250 000

0

0

0

10 733 000

 

 

– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a)

7 373 000

7 373 000

0

0

0

0

7 373 000

70004809. Riigikantselei

141 290 855

126 935 653

860 000

12 793 142

702 060

0

140 588 795

4

 

Eraldised

22 651 941

16 774 433

0

5 175 448

702 060

0

21 949 881

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

5 502 060

0

0

4 800 000

702 060

0

4 800 000

 

 

– ESFi meetme 1.4 eraldised vastavalt taotlustele

3 300 000

0

0

3 300 000

0

0

3 300 000

 

 

– Europe Directi infovõrgu toetus

1 500 000

0

0

1 500 000

0

0

1 500 000

 

 

– Equali projekt «Paindlikud õppe- ja töövormid» kaasfinantseerimine projekti partnerite kulude katteks

702 060

0

0

0

702 060

0

0

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

2 115 931

2 115 931

0

0

0

0

2 115 931

 

 

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

654 456

654 456

0

0

0

0

654 456

 

 

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

461 475

461 475

0

0

0

0

461 475

 

 

– projekt «Keelehoole»

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

 

– Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

5 672 000

5 672 000

0

0

0

0

5 672 000

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

5 672 000

5 672 000

0

0

0

0

5 672 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

7 097 950

6 722 502

0

375 448

0

0

7 097 950

 

 

– MTÜ Narva Eesti Maja

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas

408 000

408 000

0

0

0

0

408 000

 

 

– projekt «Lapsed hoitud, emad tööl»

482 950

107 502

0

375 448

0

0

482 950

 

 

– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Avatud Eesti Fond

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– rahvuskaaslaste programmi toetamine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– liikmemaksud

7 000

7 000

0

0

0

0

7 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

864 000

864 000

0

0

0

0

864 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

864 000

864 000

0

0

0

0

864 000

5

 

Tegevuskulud

118 598 914

110 121 220

860 000

7 617 694

0

0

118 598 914

 

 

– sealhulgas majandamiskulud varade müügi arvelt (a)

15 627 000

15 627 000

0

0

0

0

15 627 000

6

 

Muud kulud

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

4 204 250

3 502 190

0

0

702 060

0

3 502 190

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 394 688

3 394 688

0

0

0

0

3 394 688

4

 

Eraldised (ü)

809 562

107 502

0

0

702 060

0

107 502

70001946. Rahvusarhiiv

65 124 950

64 102 433

500 000

522 517

0

0

65 124 950

4

 

Eraldised

115 800

115 800

0

0

0

0

115 800

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

6 000

6 000

0

0

0

0

6 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

 

– toetused eraarhivaalide omanikele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

59 800

59 800

0

0

0

0

59 800

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

59 800

59 800

0

0

0

0

59 800

5

 

Tegevuskulud

64 981 150

63 958 633

500 000

522 517

0

0

64 981 150

6

 

Muud kulud

28 000

28 000

0

0

0

0

28 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

911 773

911 773

0

0

0

0

911 773

5

 

Tegevuskulud

911 773

911 773

0

0

0

0

911 773

 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 025 876 423

207 777 331

160 144 147

655 285 945

2 669 000

0

1 023 207 423

32

 

Kaupade ja teenuste müük

164 281 478

4 207 331

160 074 147

0

0

0

164 281 478

 

320

Riigilõivud

110 000

110 000

0

0

0

0

110 000

 

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

164 171 478

4 097 331

160 074 147

0

0

0

164 171 478

35

 

Toetused

657 954 945

0

0

655 285 945

2 669 000

0

655 285 945

 

350

Sihtotstarbelised toetused

657 954 945

0

0

655 285 945

2 669 000

0

655 285 945

 

3500

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

657 954 945

0

0

655 285 945

2 669 000

0

655 285 945

 

3500.00

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks riigilt ja riigiasutustelt

2 669 000

0

0

0

2 669 000

0

0

 

3500.92

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Euroopa Liidult

654 985 945

0

0

654 985 945

0

0

654 985 945

 

3500.93

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organistsioonilt

300 000

0

0

300 000

0

0

300 000

38

 

Muud tulud

203 640 000

203 570 000

70 000

0

0

0

203 640 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

200 070 000

200 000 000

70 000

0

0

0

200 070 000

 

388

Muud tulud

3 570 000

3 570 000

0

0

0

0

3 570 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 194 873 106

4 376 774 014

160 144 147

655 285 945

2 669 000

0

5 192 204 106

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

303 557 898

126 595 808

6 090 650

170 871 440

0

0

303 557 898

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

23 814 814

23 814 814

0

0

0

0

23 814 814

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

23 814 814

23 814 814

0

0

0

0

23 814 814

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

42 816 580

42 816 580

0

0

0

0

42 816 580

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

42 816 580

42 816 580

0

0

0

0

42 816 580

 

 

– hariduse infrastruktuuri arendamine

22 271 390

22 271 390

0

0

0

0

22 271 390

 

 

sealhulgas abikõlbmatu käibemaks

12 705 882

12 705 882

0

0

0

0

12 705 882

 

 

– kaasaegse teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine ning kõrghariduse õppekeskkonna kaasajastamine

20 545 190

20 545 190

0

0

0

0

20 545 190

 

 

sealhulgas abikõlbmatu käibemaks

16 941 176

16 941 176

0

0

0

0

16 941 176

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

3 309 780 600

2 896 945 895

0

412 834 705

0

0

3 309 780 600

4

 

Eraldised

3 198 615 395

2 801 172 581

0

397 442 814

0

0

3 198 615 395

 

 

– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2007. aasta vastuvõtt

163 697 546

145 018 121

0

18 679 425

0

0

163 697 546

 

 

– rahvuskaaslaste poliitika arendamine

7 860 000

7 860 000

0

0

0

0

7 860 000

 

 

– täiskasvanuhariduse arendamine ja koolitus

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– ESFi uue programmiperioodi projektid

127 167 183

30 917 183

0

96 250 000

0

0

127 167 183

 

 

sealhulgas elukestev õpe

47 941 177

11 691 177

0

36 250 000

0

0

47 941 177

 

 

sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine

79 226 006

19 226 006

0

60 000 000

0

0

79 226 006

 

 

– ERFi uue programmiperioodi projektid

35 235 295

15 235 295

0

20 000 000

0

0

35 235 295

 

 

sealhulgas hariduse infrastruktuuri arendamine

35 235 295

15 235 295

0

20 000 000

0

0

35 235 295

 

 

– Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine

1 100 000

1 100 000

0

0

0

0

1 100 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

32 372 933

32 372 933

0

0

0

0

32 372 933

 

 

– riiklik koolitustellimus eraülikoolidele

1 176 000

1 176 000

0

0

0

0

1 176 000

 

 

– riiklik koolitustellimus erarakenduskõrgkoolidele

13 753 533

13 753 533

0

0

0

0

13 753 533

 

 

– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele

2 593 400

2 593 400

0

0

0

0

2 593 400

 

 

– AS Audentes

14 850 000

14 850 000

0

0

0

0

14 850 000

 

41

Sotsiaaltoetused

245 967 600

245 967 600

0

0

0

0

245 967 600

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

245 967 600

245 967 600

0

0

0

0

245 967 600

 

4134

– õppetoetused

231 045 100

231 045 100

0

0

0

0

231 045 100

 

4138

– emeriitprofessorite tasud

12 000 000

12 000 000

0

0

0

0

12 000 000

 

4138

– teaduspreemiad

2 300 000

2 300 000

0

0

0

0

2 300 000

 

4138

– teadustööde riiklike konkursside preemiad

472 500

472 500

0

0

0

0

472 500

 

4138

– F. J. Wiedemanni keeleauhind

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 370 556 360

2 168 734 101

0

201 822 259

0

0

2 370 556 360

 

 

– Tiigrihüppe Sihtasutus

19 933 300

19 933 300

0

0

0

0

19 933 300

 

 

– geenivaramu koeproovide ja andmete kogumine

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– hariduslike erivajadustega õpilaste õppeaja pikendamine ja õppevahendite hankimine riskirühma lastele

2 650 000

2 650 000

0

0

0

0

2 650 000

 

 

– huvihariduse toetamine

10 987 000

10 987 000

0

0

0

0

10 987 000

 

 

– noorsootöö kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– noortespordi toetamine

924 000

924 000

0

0

0

0

924 000

 

 

– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast tulenevad tegevused

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– eesti keele strateegia rakendamine

8 625 000

8 625 000

0

0

0

0

8 625 000

 

 

– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a)

43 410 180

43 410 180

0

0

0

0

43 410 180

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

2 273 326 880

2 071 504 621

0

201 822 259

0

0

2 273 326 880

 

 

– ESFi projektid

43 783 760

5 901 046

0

37 882 714

0

0

43 783 760

 

 

– õpilasüritused

1 281 400

1 281 400

0

0

0

0

1 281 400

 

 

– meediaväljaannete toetamine

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– maakondlikud nõustamiskeskused

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– koolitoit riigi kutseõppeasutustele

37 836 707

37 836 707

0

0

0

0

37 836 707

 

 

– noorte laulu- ja tantsupidu

16 000 000

16 000 000

0

0

0

0

16 000 000

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

8 755 909

8 755 909

0

0

0

0

8 755 909

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

6 174 038

6 174 038

0

0

0

0

6 174 038

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

92 410 796

90 032 154

0

2 378 642

0

0

92 410 796

 

 

– üldhariduse valdkonna ESFi projektid

2 378 642

0

0

2 378 642

0

0

2 378 642

 

 

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

84 427 783

84 427 783

0

0

0

0

84 427 783

 

 

– koolitoit munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

5 604 371

5 604 371

0

0

0

0

5 604 371

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 169 829 412

1 099 567 790

0

70 261 622

0

0

1 169 829 412

 

 

– riiklik koolitustellimus ülikoolidele

928 589 259

858 327 637

0

70 261 622

0

0

928 589 259

 

 

– õpetajakoolitus

3 480 000

3 480 000

0

0

0

0

3 480 000

 

 

– residentuurikulud

88 355 000

88 355 000

0

0

0

0

88 355 000

 

 

– Tartu Ülikooli Teaduskool

3 200 000

3 200 000

0

0

0

0

3 200 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

200 000

200 000

0

0