Teksti suurus:

Kiirabi rahastamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 32

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa kaudu rahastatava kiirabi osutamise eest tasumise kord.
[RT I, 23.12.2017, 17 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Rahastamine

  (1) Kiirabi rahastatakse Eesti Haigekassa kaudu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel Terviseameti poolt kiirabibrigaadi pidajatega sõlmitud halduslepingute alusel halduslepingutes kokku lepitud tingimustel, sealhulgas rahastamismudel.
[RT I, 23.12.2017, 17 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Terviseamet võib planeerida kuni 5% kiirabiks eraldatud rahalistest vahenditest kiirabi osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja efektiivsust suurendavate täiendavate meetmete rahastamiseks Eesti Haigekassa nõusolekul.
[RT I, 23.12.2017, 17 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Raha jaotuse kiirabibrigaadi pidajate vahel ja kiirabibrigaadi pidajate rahastamise aruandluse korra kinnitab Terviseameti peadirektor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Eesti Haigekassa juhatusega.
[RT I, 23.12.2017, 17 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Rahastamise ja raha jaotuse arvestuse aluseks olevad kulukomponendid

  Raha jaotamisel reanimobiilibrigaadide, arstibrigaadide ja õebrigaadide pidajatele on arvestuse aluseks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 alusel kiirabi osutamiseks kehtestatud nõuetest tulenevad brigaadipidajate kulutused järgmiste kulukomponentide lõikes:
  1) personalikulu;
  2) varustuse, sealhulgas kiirabiautode ja meditsiiniseadmete soetus- ja hoolduskulu;
  3) tööks vajaliku tark- ja riistvara soetus- ja hoolduskulu;
  4) kiirabiteenuse osutamiseks vajalike ravimite kulu;
  5) kiirabibrigaadi liikmete ja kiirabiautode kindlustamise kulud;
  6) sidekulu;
  7) kiirabiautode kütusekulu;
  8) kiirabibrigaadi liikmete koolituskulu;
  9) kiirabi valmisoleku tagamise ülalpidamiskulu, sealhulgas kiirabi töö administreerimise ja kiirabibaasi haldamiseks vajaliku personalikulu, kiirabibaasi hoonete ja inventari kommunaal-, remondi- ja amortisatsioonikulu ning bürookulu;
  10) kulud personali töötervishoiule.

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2017, 84

/otsingu_soovitused.json