Teksti suurus:

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 49 lõike 9 alusel.

§ 1.  Tasu suurus

  (1) Nõukogu liikmetele nõukogus töötamise eest makstava tasu suurus on järgmine:
  1) esimehele 472,95 eurot kuus;
  2) esimehe asetäitjale ja liikmetele 354,71 eurot kuus.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Vabariigi Valitsuse liikmele nõukogus töötamise eest tasu ei maksta.

§ 2.  Täiendava tasu maksmine auditikomitee tegevuses osalemise eest

  Nõukogu liikmele makstakse täiendavat tasu nõukogu moodustatud auditikomitee tegevuses osalemise eest:
  1) auditikomitee esimehele 25% § 1 lõike 1 punktis 2 määratud tasu suurusest;
  2) auditikomitee liikmetele 10% § 1 lõike 1 punktis 2 määratud tasu suurusest.

§ 3.  Tasu maksmine

  (1) Nõukogu liikmetele makstakse tasu üks kord kuus.

  (2) Nõukogu liikmele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu nõukogu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga.

  (3) Auditikomitee liikmele, kes auditikomitee töös kalendrikuu jooksul ei osalenud, nõukogu esimehe otsusel §-s 2 nimetatud täiendavat tasu selle kuu eest ei maksta.

  (4) Nõukogu liikmetele makstakse tasu Riigimetsa Majandamise Keskuse eelarvest.

§ 4.  Rakendussäte

  Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 49 lõike 9 alusel.

§ 1.  Tasu suurus

  (1) Nõukogu liikmetele nõukogus töötamise eest makstava tasu suurus on järgmine:
  1) esimehele 472,95 eurot kuus;
  2) esimehe asetäitjale ja liikmetele 354,71 eurot kuus.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Vabariigi Valitsuse liikmele nõukogus töötamise eest tasu ei maksta.

§ 2.  Täiendava tasu maksmine auditikomitee tegevuses osalemise eest

  Nõukogu liikmele makstakse täiendavat tasu nõukogu moodustatud auditikomitee tegevuses osalemise eest:
  1) auditikomitee esimehele 25% § 1 lõike 1 punktis 2 määratud tasu suurusest;
  2) auditikomitee liikmetele 10% § 1 lõike 1 punktis 2 määratud tasu suurusest.

§ 3.  Tasu maksmine

  (1) Nõukogu liikmetele makstakse tasu üks kord kuus.

  (2) Nõukogu liikmele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu nõukogu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga.

  (3) Auditikomitee liikmele, kes auditikomitee töös kalendrikuu jooksul ei osalenud, nõukogu esimehe otsusel §-s 2 nimetatud täiendavat tasu selle kuu eest ei maksta.

  (4) Nõukogu liikmetele makstakse tasu Riigimetsa Majandamise Keskuse eelarvest.

§ 4.  Rakendussäte

  Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

/otsingu_soovitused.json