Teksti suurus:

Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2011, 7

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 4 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas.

§ 2.   Nõuetekohane sööt

  (1) Soovimatu aine sisaldus söödas ei tohi ületada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22) I lisas kehtestatud piirmäära.

  (2) Soovimatu aine sisalduse häirekünnis söödas on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ II lisas.
[RT I, 20.09.2011, 5 - jõust. 23.09.2011]

§ 3.   Soovimatu aine sisaldus täiendsöödas

  Täiendsööta, mis sisaldab soovimatut ainet, mille sisalduse kohta täiendsöödas ei ole kehtestatud piirmäära, võib kasutada juhul, kui soovimatu aine sisaldus looma päevase söödavajaduse rahuldamiseks vajalikus söödakoguses ei ületa täissööda kohta kehtestatud piirmäära.

§ 4.     [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 34

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 4 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas.

§ 2.   Nõuetekohane sööt

  (1) Soovimatu aine sisaldus söödas ei tohi ületada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22) I lisas kehtestatud piirmäära.

  (2) Soovimatu aine sisalduse häirekünnis söödas on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ II lisas.
[RT I, 20.09.2011, 5 - jõust. 23.09.2011]

§ 3.   Soovimatu aine sisaldus täiendsöödas

  Täiendsööta, mis sisaldab soovimatut ainet, mille sisalduse kohta täiendsöödas ei ole kehtestatud piirmäära, võib kasutada juhul, kui soovimatu aine sisaldus looma päevase söödavajaduse rahuldamiseks vajalikus söödakoguses ei ületa täissööda kohta kehtestatud piirmäära.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json