Teksti suurus:

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 52 lõike 4 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 341 lõike 4 alusel.


[RTL 2007, 101, 1687 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.  Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ja tema esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava volituse ulatus loomataudi, loomaliigi või nende gruppide, analüüsitavate näitajate ja toidugruppide kaupa ning kasutatav analüüsimeetod.
[RTL 2007, 101, 1687 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1424 - jõust. 01.01.2010]
  3) volituse andmise esmakordse taotlemise korral andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 2.  Taotluse menetlemise kord

  (1) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise otsuse teeb Veterinaar- ja Toiduamet 20 tööpäeva jooksul arvates laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest.

  (2) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 1 kohaselt.

  (3) Volitatud laboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud andmete või taotlemise ajal laboratooriumis valitsenud tingimuste muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult Veterinaar- ja Toiduametit.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 52 lõike 4 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 341 lõike 4 alusel.


[RTL 2007, 101, 1687 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.  Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ja tema esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava volituse ulatus loomataudi, loomaliigi või nende gruppide, analüüsitavate näitajate ja toidugruppide kaupa ning kasutatav analüüsimeetod.
[RTL 2007, 101, 1687 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1424 - jõust. 01.01.2010]
  3) volituse andmise esmakordse taotlemise korral andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 2.  Taotluse menetlemise kord

  (1) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise otsuse teeb Veterinaar- ja Toiduamet 20 tööpäeva jooksul arvates laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest.

  (2) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 1 kohaselt.

  (3) Volitatud laboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud andmete või taotlemise ajal laboratooriumis valitsenud tingimuste muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult Veterinaar- ja Toiduametit.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

/otsingu_soovitused.json