Teksti suurus:

Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 57, 1017

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 261 lõike 4 alusel.

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» kehtestada probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu vastavalt lisale.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 «Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu»
lisa

Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu

Kood

16 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED
16 01 Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed
16 01 03 01 M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid
16 01 03 02 Muud vanarehvid, v.a M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid
16 02 Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed
16 02 11 02* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad
16 02 11 03* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed
16 02 11 08* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)
16 02 11 09* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed
16 02 11 10* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid
16 02 11 11* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad
16 02 13 02* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 03* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 04* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 05* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 06* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 07* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 08* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 09* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 10* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 13 11* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 14 02 Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 03 Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 04 Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 05 Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 06 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 07 Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 08 Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 09 Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 10 Kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 11 Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 06 Patareid ja akud
16 06 05 01 Muud patareid
16 06 05 02 Muud akud
20 OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED
20 01 Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)
20 01 23 01* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad
20 01 23 02* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad
20 01 23 03* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed
20 01 23 08* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)
20 01 23 09* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed
20 01 23 10* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid
20 01 35 01* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 02* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 03* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 04* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 05* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 06* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 07* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 08* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 09* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 10* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 36 01 Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 02 Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 03 Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 04 Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 05 Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 06 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 07 Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 08 Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 09 Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 35 10 Kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* , 20 01 23*ja 20 01 35*

Tärniga (*) on nimistus tähistatud ohtlikud jäätmed.

1 Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlikud osad võivad sisaldada näiteks ohtlikeks liigitatud patareisid ja akusid, elavhõbelülitusi, elektronkiiretorude klaasi, muud aktiveeritud klaasi.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2020, 2

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 261 lõike 4 alusel.

§ 1.   Jäätmete täpsustatud nimistu

  Kooskõlas jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusega kehtestada probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu vastavalt lisale.
[RT I, 14.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Jäätmeseaduse § 117 märgitud jäätmearuandele, mis käsitleb aruande esitaja jäätmealast tegevust 2018. kalendriaastal ja mis esitatakse Keskkonnaametile hiljemalt 2019. aasta 31. jaanuariks, kohaldatakse kuni 2018. aasta 31. detsembrini kehtinud määrust.

  (2) Keskkonnaamet viib enne 2019 aasta 1. jaanuari antud keskkonnaload vastavusse käesoleva määruse lisas sätestatud nimistuga hiljemalt 2019. aasta 31. detsembriks.
[RT I, 14.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json