Teksti suurus:

Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 87, 1466

Määrus kehtestatakse «Elatisabi seaduse» § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.    Määrusega kehtestatakse elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm.

§ 2.    Määrus jõustub 2008. a 1. jaanuaril.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER


Sotsiaalministri 7. novembri 2007. a määruse nr 71 «Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm»
lisa


TEADE ELATISNÕUDE VÕLGNIKULE

Elatisnõude võlgniku andmed:

____________________________________________
 (eesnimi, perekonnanimi)                     


isikukood või sünniaeg)

____________________________________________
 (tänav/küla, maja ja krt nr)

____________________________________________
 (linn/vald)

____________________________________________
 (maakond, postiindeks)

Sotsiaalkindlustusameti ____________________________________________________ teavitab Teid,
et elatisabi seaduse (edaspidi seadus) § 10 lg 1 alusel on riigile_____________________ üle läinud elatisnõue
 (kuupäev)

Teie kui elatisnõude võlgniku vastu ajavahemiku eest alates_____________ kuni ____________ summas_____________.
 (nõude suurus)

Elatisnõude aluseks on kohtuasjas nr _______________ _________________________ 20____. a tehtud
 (kohtulahendi kuupäev)

kohtulahend (jõustunud __________________________ 20____. a).

Elatisnõue on riigile üle läinud Sotsiaalkindlustusameti 20___. a otsusega nr ______________.

Sotsiaalkindlustusamet teeb Teile seaduse § 10 lõigete 4 ja 5 alusel ettepaneku rahuldada riigile üle läinud elatisnõue
summas ____________ krooni ja kanda see Rahandusministeeriumi
arveldusarvele nr _________________________ ________________ pangas, viitenumber _________________, kas:
  1) ühekordse maksena hiljemalt ____________________________ 20____. a,või
  2) kolmes osas hiljemalt alljärgnevateks tähtpäevadeks:
15. ________________________ 20____. a ____________________ krooni
15. ________________________ 20____. a ____________________ krooni
15. ________________________ 20____. a ____________________ krooni


Kui Te ei täida riigile üle läinud elatisnõuet märgitud tähtajaks, esitab Sotsiaalkindlustusamet seaduse § 11 lg 2 kohaselt avalduse elatisasjas algatatud täitemenetlusega ühinemiseks või esitab avalduse täitemenetluse algatamiseks riigile üle läinud elatisnõude sissenõudmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

KUUPÄEV ________________________ 20___. a.

AMETNIKU NIMI _________________________ ALLKIRI ___________________________

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2016, 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json