Teksti suurus:

Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 64

Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 39 lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded elektroonilise teabeturbe tagamiseks töötlussüsteemides (edaspidi süsteemid).

§ 2.  Arvutitele ja kohtvõrkudele (edaspidi arvutiseadmed) kohaldatavad nõuded

  Arvutiseadmetele kohaldatavad nõuded on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

 (2) Määruse lisa 1 punktis 23 toodud nõue jõustub 1. märtsil 2009. a.

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 64

Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 39 lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded elektroonilise teabeturbe tagamiseks töötlussüsteemides (edaspidi süsteemid).

§ 2.  Arvutitele ja kohtvõrkudele (edaspidi arvutiseadmed) kohaldatavad nõuded

  Arvutiseadmetele kohaldatavad nõuded on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

 (2) Määruse lisa 1 punktis 23 toodud nõue jõustub 1. märtsil 2009. a.