Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 121

Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse narkootilise või psühhotroopse aine (edaspidi aine) või esimesse kategooriasse kuuluva lähteaine (edaspidi lähteaine) üleandmise vormistamise ja säilitamise kord.

§ 2.   Aine või lähteaine üleandmise vormistamine

  (1) Käitleja, kellel puudub luba aine või lähteaine käitlemiseks, kuid kes hoiab seda enda valduses, on kohustatud selle viivitamatult üle andma Politsei- ja Piirivalveametile vastavalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 7 lõikes 1 sätestatule.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Üleantud aine või lähteaine kaalutakse, määratakse selle kogus muul viisil või kirjeldatakse, pakitakse ja pakend pitseeritakse üleandja juuresolekul, mille kohta koostatakse «Narkootilise või psühhotroopse aine või lähteaine üleandmise-vastuvõtmise akt» (määruse lisa).

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb aine või lähteaine üleandjale, teine vastuvõtjale ja kolmas vastuvõetud aine või lähteaine juurde.

§ 3.   Aine või lähteaine säilitamine

  (1) Üleantud ainet või lähteainet hoitakse Politsei- ja Piirivalveameti seifis (raudkapis).
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Üleantud aine või lähteaine toimetatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolmandal päeval alates üleandmisest Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti. Politsei- ja Piirivalveametile üleantud aine või lähteaine edastatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile koos asutuse blanketile vormistatud taotlusega uuringu teostamiseks aine või lähteaine identifitseerimiseks.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 121

Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse narkootilise või psühhotroopse aine (edaspidi aine) või esimesse kategooriasse kuuluva lähteaine (edaspidi lähteaine) üleandmise vormistamise ja säilitamise kord.

§ 2.   Aine või lähteaine üleandmise vormistamine

  (1) Käitleja, kellel puudub luba aine või lähteaine käitlemiseks, kuid kes hoiab seda enda valduses, on kohustatud selle viivitamatult üle andma Politsei- ja Piirivalveametile vastavalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 7 lõikes 1 sätestatule.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Üleantud aine või lähteaine kaalutakse, määratakse selle kogus muul viisil või kirjeldatakse, pakitakse ja pakend pitseeritakse üleandja juuresolekul, mille kohta koostatakse «Narkootilise või psühhotroopse aine või lähteaine üleandmise-vastuvõtmise akt» (määruse lisa).

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb aine või lähteaine üleandjale, teine vastuvõtjale ja kolmas vastuvõetud aine või lähteaine juurde.

§ 3.   Aine või lähteaine säilitamine

  (1) Üleantud ainet või lähteainet hoitakse Politsei- ja Piirivalveameti seifis (raudkapis).
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Üleantud aine või lähteaine toimetatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolmandal päeval alates üleandmisest Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti. Politsei- ja Piirivalveametile üleantud aine või lähteaine edastatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile koos asutuse blanketile vormistatud taotlusega uuringu teostamiseks aine või lähteaine identifitseerimiseks.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

/otsingu_soovitused.json