Teksti suurus:

Nõuded kriminaaltoimikule ja kaitseakti näidisvormi kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2013, 7

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 ja § 227 lõike 4 alusel ja kooskõlas riigi õigusabi seaduse § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.
[RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

§ 1.   Kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine

  Kehtestada kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormid (lisad 1–112).

[RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

§ 2.   Kriminaaltoimik

  (1) Kriminaaltoimik on kriminaalasjas kogutud kohtueelse menetluse dokumentide kogum, mis on köidetud ühtse süsteemiga ja ümbritsetud köitekaantega.

  (2) Kriminaaltoimik võib koosneda mitmest köitest, kusjuures ühe köite maht võib olla kuni 250 A4 suuruses lehte. Kriminaaltoimiku lehed ja köited nummerdatakse. Sisukorralehed nummerdatakse eraldi. Mitmest köitest koosnevatel kriminaaltoimikutel nummerdatakse iga köite lehed eraldi.

  (3) Kriminaaltoimiku köitekaaned peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) valmistatud kalandreeritud kartongist (vähemalt 300 g/m²) formaadis 60 cm × 31,5 cm;
  2) köitekaante seljaosa kogulaius on 3–5 cm, kusjuures seljaosal on ettepressitud murdejooned (kolm 1 cm vahega ja kuus 0,5 cm vahega), mis võimaldavad kaant voltida vastavalt toimiku paksusele;
  3) köitekaante tagumise külje parema serva pikendus (9 cm) on volditud kooskõlas kaante seljaosa murdejoontega (kuus ettepressitud tihedat murdejoont 0,5 cm vahega), mis võimaldavad tagakaant kergesti voltida vastavalt toimiku paksusele;
  4) köitekaantele on lisatud kinnitussüsteem: kaks kahest kohast kinnitatavat klambrit, kusjuures aukude vahe on 8 cm;
  5) klamber on valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist; klambri pikendused on mõlemapoolselt hammastatud ja painduvad kriminaaltoimiku sissepoole ning ei tohi kriminaaltoimikust välja ulatuda;
  6) köitekaante värvus on valge.

  (4) Kriminaaltoimiku köitekaante esiküljel märgitakse kriminaalasja number, kuriteo kvalifikatsioon ja kahtlustatava või süüdistatava tuvastamisel tema ees- ja perekonnanimi; kriminaalmenetluse alustamise ja lõpetamise kuupäevad, köite number, arhiivis säilitamise aeg, arhiivi loetelu number, arhiivi andmise kuupäev ja arhiivi number. Köitekaante esisiseküljel peab olema märgitud kriminaalasja menetleja nimetus ja kuupäev, millal kriminaaltoimik menetlejale saabus.

  (5) Kriminaaltoimik algab sisukorralehega, kuhu märgitakse kriminaaltoimikus paiknevad dokumendid ja nende leheküljenumbrid ning märkus prokuratuuri poolt kriminaaltoimikust kriminaalasja seisukohalt tähtsusetu materjali kõrvaldamisest.

§ 3.   Kohtueelse menetluse dokumentide vormide ettevalmistamine

  Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide uued või täiendavad vormid valmistab ette ja esitab justiitsministrile Riigiprokuratuur.

§ 4.   Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2016, 8

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 ja § 227 lõike 4 alusel ja kooskõlas riigi õigusabi seaduse § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.
[RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

§ 1.   Kaitseakti näidisvormi kehtestamine

[RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

  Määrusega kehtestatakse kaitseakti näidisvorm (lisa 98).
[RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

§ 2.   Kriminaaltoimik

  (1) Kriminaaltoimik on kriminaalasjas kogutud kohtueelse menetluse dokumentide kogum, mis on köidetud ühtse süsteemiga ja ümbritsetud köitekaantega.

  (2) Kriminaaltoimik võib koosneda mitmest köitest, kusjuures ühe köite maht võib olla kuni 250 A4 suuruses lehte. Kriminaaltoimiku lehed ja köited nummerdatakse. Sisukorralehed nummerdatakse eraldi. Mitmest köitest koosnevatel kriminaaltoimikutel nummerdatakse iga köite lehed eraldi.

  (3) Kriminaaltoimiku köitekaaned peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) valmistatud kalandreeritud kartongist (vähemalt 300 g/m²) formaadis 60 cm × 31,5 cm;
  2) köitekaante seljaosa kogulaius on 3–5 cm, kusjuures seljaosal on ettepressitud murdejooned (kolm 1 cm vahega ja kuus 0,5 cm vahega), mis võimaldavad kaant voltida vastavalt toimiku paksusele;
  3) köitekaante tagumise külje parema serva pikendus (9 cm) on volditud kooskõlas kaante seljaosa murdejoontega (kuus ettepressitud tihedat murdejoont 0,5 cm vahega), mis võimaldavad tagakaant kergesti voltida vastavalt toimiku paksusele;
  4) köitekaantele on lisatud kinnitussüsteem: kaks kahest kohast kinnitatavat klambrit, kusjuures aukude vahe on 8 cm;
  5) klamber on valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist; klambri pikendused on mõlemapoolselt hammastatud ja painduvad kriminaaltoimiku sissepoole ning ei tohi kriminaaltoimikust välja ulatuda;
  6) köitekaante värvus on valge.

  (4) Kriminaaltoimiku köitekaante esiküljel märgitakse kriminaalasja number, kuriteo kvalifikatsioon ja kahtlustatava või süüdistatava tuvastamisel tema ees- ja perekonnanimi; kriminaalmenetluse alustamise ja lõpetamise kuupäevad, köite number, arhiivis säilitamise aeg, arhiivi loetelu number, arhiivi andmise kuupäev ja arhiivi number. Köitekaante esisiseküljel peab olema märgitud kriminaalasja menetleja nimetus ja kuupäev, millal kriminaaltoimik menetlejale saabus.

  (5) Kriminaaltoimik algab sisukorralehega, kuhu märgitakse kriminaaltoimikus paiknevad dokumendid ja nende leheküljenumbrid ning märkus prokuratuuri poolt kriminaaltoimikust kriminaalasja seisukohalt tähtsusetu materjali kõrvaldamisest.

§ 3.   Kohtueelse menetluse dokumentide vormide ettevalmistamine
[Kehtetu - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

§ 4.   Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json