Teksti suurus:

Lepingulise esindaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2010, 8

RT I, 03.07.2014, 39 - jõust. 26.06.2014 - Riigikohtu üldkogu 26.06.2014 kohtumäärus nr 3-2-1-153-13 tunnistab Vabariigi Valitsuse 4. septembri 2008. a määruse nr 137 „Lepingulise esindaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad" põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks.

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 175 lõike 4 alusel.
[RT I, 03.12.2010, 1 - jõust. 06.12.2010]

§ 1.   Kulude sissenõudmise piirmäärad varalise nõudega tsiviilasjas

  (1) Varalise nõudega tsiviilasjas on teistelt menetlusosalistelt lepingulise esindaja kulude sissenõudmise piirmäärad järgmised:

Tsiviilasja hind (eurodes) kuni Maksimaalselt sissenõutav kulu (eurodes)
       640      320
    3 200   1 600
    6 400   3 200
  12 800   4 470
  19 200   6 400
  25 600   8 310
  32 000 10 230
  38 300 11 500
  44 700 12 800
  51 100 14 000
  57 500 15 350
  64 000 17 300
  96 000 19 200
128 000 21 100
160 000 23 000

[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui tsiviilasja hind on üle 160 000 euro, suureneb kulude väljamõistmise piirmäär 160 euro võrra iga 3200 euro kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 2.   Kulude sissenõudmise piirmäär mittevaralise nõudega tsiviilasjas

  Mittevaralise nõudega tsiviilasjas, sõltumata hageja või kohtu poolt määratud hagihinnast, on lepingulise esindaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäär maksimaalselt 12 800 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.   Kulude sissenõudmise piirmäär varalise ja mittevaralise nõudega tsiviilasjas

  Kui tsiviilasjas menetletakse nii varalist kui ka mittevaralist nõuet, siis loetakse selles asjas lepingulise esindaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmääraks menetletavate nõuete suurem piirmäär.
[RT I, 03.12.2010, 1 - jõust. 06.12.2010]

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2015, 20

/otsingu_soovitused.json