Teksti suurus:

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2020, 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 2.   Tervise infosüsteemi edastatavad dokumendid

  (1) Tervise infosüsteemi edastatakse andmed patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks.

  (2) Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta edastatakse tervise infosüsteemi järgmised dokumendid (edaspidi nimetatud dokumendid):
  1) ambulatoorne epikriis;
  2) statsionaarne ja päevaravi epikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  3) uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  4) saatekirja vastus;
  5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
  6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
  7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  9) arengu hindamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  10) immuniseerimise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  11) [kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]
  12) läbivaatuse teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  13) nõustamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  14) kasvamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  15) kiirabikaart;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  16) hambaravikaart;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  17) tervisdeklaratsioon;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  18) tervisetõend;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  19) ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  20) surmateatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  21) surma põhjuse teatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  22) perinataalsurma põhjuse teatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  23) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekiri;
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]
  24) statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekiri;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  25) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriis;
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]
  26) sünniepikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  27) nakkushaiguse kahtluse teatis;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  28) nakkushaiguse teatis;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  29) HIV teatis.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 3.   Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud

  (1) Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 1.

  (2) Statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 2.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (3) Uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 3.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (4) Saatekirja vastuse andmekoosseis on toodud määruse lisas 4.

  (5) Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 5.

  (6) Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 6.

  (7) Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 7.

  (8) Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 8.

  (9) Arengu hindamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 9.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (10) Immuniseerimise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 10.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (11) [Kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

  (12) Läbivaatuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 12.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (13) Nõustamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 13.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (14) Kasvamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 14.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (15) Kiirabikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 15.
[RT I, 14.04.2015, 6 - jõust. 17.04.2015]

  (16) Hambaravikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 16.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (17) Tervisedeklaratsiooni andmekoosseis on toodud määruse lisas 17.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (18) Tervisetõendi andmekoosseis on toodud määruse lisas 18.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (19) Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 19.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (20) Surmateatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 20.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (21) Surma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 21.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (22) Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 22.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (23) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 23.
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]

  (24) Statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 24.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (25) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 25.
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]

  (26) Sünniepikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 26.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (27) Nakkushaiguse kahtluse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 27.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (28) Nakkushaiguse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 28.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (29) HIV teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 29.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 4.   Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja kord

  [Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (2) Ambulatoorse epikriisi, ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise ja ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad tervise infosüsteemi:
  1) üldarstiabi osutajad alates 1. jaanuarist 2009. a ning
  2) eriarstiabi osutajad hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (3) Statsionaarse epikriisi, statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise ja statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad haiglad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (4) Saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a ning saatekirja vastuse hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (5) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 9–14 nimetatud teatise esitavad lastele ja noorukitele kuni 19-aastaseks saamiseni tervisekontrolli läbi viinud tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2012. a.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (6) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 16 nimetatud hambaravikaarti esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. juulist 2015. a.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (7) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 23 ja 24 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja ning haiglaravi saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.

[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]

  (8) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 25 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.

[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]

  (9) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud päevaravi epikriisi ja punktis 26 nimetatud sünniepikriisi esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. septembrist 2020. a.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (10) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 27–29 nimetatud teatised esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2020, 6

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 2.   Tervise infosüsteemi edastatavad dokumendid

  (1) Tervise infosüsteemi edastatakse andmed patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks.

  (2) Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta edastatakse tervise infosüsteemi järgmised dokumendid (edaspidi nimetatud dokumendid):
  1) ambulatoorne epikriis;
  2) statsionaarne ja päevaravi epikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  3) uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  4) saatekirja vastus;
  5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
  6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
  7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  9) arengu hindamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  10) immuniseerimise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  11) [kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]
  12) läbivaatuse teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  13) nõustamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  14) kasvamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  15) kiirabikaart;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  16) hambaravikaart;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  17) tervisdeklaratsioon;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  18) tervisetõend;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  19) ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  20) surmateatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  21) surma põhjuse teatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  22) perinataalsurma põhjuse teatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  23) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekiri;
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]
  24) statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekiri;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  25) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriis;
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]
  26) sünniepikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  27) nakkushaiguse kahtluse teatis;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  28) nakkushaiguse teatis;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  29) HIV teatis.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 3.   Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud

  (1) Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 1.

  (2) Statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 2.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (3) Uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 3.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (4) Saatekirja vastuse andmekoosseis on toodud määruse lisas 4.

  (5) Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 5.

  (6) Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 6.

  (7) Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 7.

  (8) Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 8.

  (9) Arengu hindamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 9.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (10) Immuniseerimise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 10.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (11) [Kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

  (12) Läbivaatuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 12.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (13) Nõustamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 13.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (14) Kasvamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 14.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (15) Kiirabikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 15.
[RT I, 14.04.2015, 6 - jõust. 17.04.2015]

  (16) Hambaravikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 16.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (17) Tervisedeklaratsiooni andmekoosseis on toodud määruse lisas 17.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (18) Tervisetõendi andmekoosseis on toodud määruse lisas 18.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (19) Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 19.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (20) Surmateatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 20.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (21) Surma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 21.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (22) Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 22.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (23) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 23.
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]

  (24) Statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 24.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (25) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 25.
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]

  (26) Sünniepikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 26.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (27) Nakkushaiguse kahtluse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 27.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (28) Nakkushaiguse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 28.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (29) HIV teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 29.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 4.   Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja kord
[Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (2) Ambulatoorse epikriisi, ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise ja ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad tervise infosüsteemi:
  1) üldarstiabi osutajad alates 1. jaanuarist 2009. a ning
  2) eriarstiabi osutajad hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (3) Statsionaarse epikriisi, statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise ja statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad haiglad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (4) Saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a ning saatekirja vastuse hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (5) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 9–14 nimetatud teatise esitavad lastele ja noorukitele kuni 19-aastaseks saamiseni tervisekontrolli läbi viinud tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2012. a.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (6) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 16 nimetatud hambaravikaarti esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. juulist 2015. a.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (7) Tervishoiuteenuse osutajad esitavad tervise infosüsteemi § 2 lõike 2 punktis 23 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja hiljemalt 1. aprillist 2021. a ning § 2 lõike 2 punktis 24 nimetatud statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.

[RT I, 26.11.2020, 1 - jõust. 29.11.2020]

  (8) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 25 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. aprillist 2021. a.

[RT I, 26.11.2020, 1 - jõust. 29.11.2020]

  (9) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud päevaravi epikriisi ja punktis 26 nimetatud sünniepikriisi esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. septembrist 2020. a.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (10) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 27–29 nimetatud teatised esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (11) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud ambulatoorse epikriisi ning statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmed ravi liigi ja eesmärgi kohta esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2022. a.
[RT I, 26.11.2020, 1 - jõust. 29.11.2020]

/otsingu_soovitused.json