Teksti suurus:

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2015, 7

Määrus kehtestatakse „Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse” § 13 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse reguleeritud ametikohad ja kutsealad:
  1) millel töötamiseks võib välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädev asutus (edaspidi pädev asutus) taotlejalt nõuda kas sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist, sõltumata taotleja valikust;
  2) millel esmakordseks ajutiseks töötamiseks võib pädev asutus kontrollida taotleja välisriigi kutsekvalifikatsiooni enne, kui taotleja võib Eestis ajutiselt töötama asuda.

§ 2.  Ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib pädev asutus taotlejalt nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist, sõltumata taotleja valikust, on:
  1) pankrotihaldur „Pankrotiseaduse” tähenduses;
  2) patendivolinik „Patendivoliniku seaduse” tähenduses;
  3) vandeadvokaat „Advokatuuriseaduse” tähenduses.

§ 3.  Ametikohad ja kutsealad, millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel ajutiseks töötamiseks võib pädev asutus teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli, on:
  1) arst, hambaarst, õde ja ämmaemand „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” tähenduses, kui tervishoiutöötaja välisriigi kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 29 lõike 4 alusel kehtestatud loetelus;
  2) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  3) farmatseut „Ravimiseaduse” tähenduses;
  4) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  5) lõhkaja, lõhkemeister, lõhkematerjali käitlemise korraldaja, lõhkematerjalilao juhataja, lõhkematerjali väljastaja, pürotehnilise toote käitlemise korraldaja ja pürotehnik „Lõhkematerjaliseaduse” tähenduses;
  6) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  7) nakkusohtliku materjali, lõhkematerjali, lõhkeseadeldise, samuti piiratud tsiviilkäibega või tsiviilkäibes keelatud relva ja laskemoona käsitlemisega seonduvaid ekspertiise tegev kohtuekspert „Kohtuekspertiisiseaduse” tähenduses;
  8) proviisor „Ravimiseaduse” tähenduses, kui proviisori välisriigi kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu „Ravimiseaduse” § 58 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus;
  9) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  10) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  11) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  12) turvatöötaja ja valvetöötaja „Turvaseaduse” tähenduses;
  13) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  14) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  15) vastutav spetsialist „Kaevandamisseaduse” tähenduses;
  16) veterinaararst „Veterinaarkorralduse seaduse” tähenduses, kui veterinaararsti kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu „Veterinaarkorralduse seaduse” § 251 lõike 3 alusel kehtestatud loetelus;
  17) seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd tegev isik ja auditi tegija seadme ohutuse seaduse tähenduses;
[RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  18) pädev isik ehitusseadustiku tähenduses.
[RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2015, 7

Määrus kehtestatakse „Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse” § 13 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse reguleeritud ametikohad ja kutsealad:
  1) millel töötamiseks võib välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädev asutus (edaspidi pädev asutus) taotlejalt nõuda kas sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist, sõltumata taotleja valikust;
  2) millel esmakordseks ajutiseks töötamiseks võib pädev asutus kontrollida taotleja välisriigi kutsekvalifikatsiooni enne, kui taotleja võib Eestis ajutiselt töötama asuda.

§ 2.  Ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib pädev asutus taotlejalt nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist, sõltumata taotleja valikust, on:
  1) pankrotihaldur „Pankrotiseaduse” tähenduses;
  2) patendivolinik „Patendivoliniku seaduse” tähenduses;
  3) vandeadvokaat „Advokatuuriseaduse” tähenduses.

§ 3.  Ametikohad ja kutsealad, millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel ajutiseks töötamiseks võib pädev asutus teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli, on:
  1) arst, hambaarst, õde ja ämmaemand „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” tähenduses, kui tervishoiutöötaja välisriigi kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 29 lõike 4 alusel kehtestatud loetelus;
  2) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  3) farmatseut „Ravimiseaduse” tähenduses;
  4) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  5) lõhkaja, lõhkemeister, lõhkematerjali käitlemise korraldaja, lõhkematerjalilao juhataja, lõhkematerjali väljastaja, pürotehnilise toote käitlemise korraldaja ja pürotehnik „Lõhkematerjaliseaduse” tähenduses;
  6) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  7) nakkusohtliku materjali, lõhkematerjali, lõhkeseadeldise, samuti piiratud tsiviilkäibega või tsiviilkäibes keelatud relva ja laskemoona käsitlemisega seonduvaid ekspertiise tegev kohtuekspert „Kohtuekspertiisiseaduse” tähenduses;
  8) proviisor „Ravimiseaduse” tähenduses, kui proviisori välisriigi kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu „Ravimiseaduse” § 58 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus;
  9) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  10) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  11) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  12) turvatöötaja ja valvetöötaja „Turvaseaduse” tähenduses;
  13) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  14) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  15) vastutav spetsialist „Kaevandamisseaduse” tähenduses;
  16) veterinaararst „Veterinaarkorralduse seaduse” tähenduses, kui veterinaararsti kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu „Veterinaarkorralduse seaduse” § 251 lõike 3 alusel kehtestatud loetelus;
  17) seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd tegev isik ja auditi tegija seadme ohutuse seaduse tähenduses;
[RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  18) pädev isik ehitusseadustiku tähenduses.
[RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

/otsingu_soovitused.json