Teksti suurus:

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 02.07.2022, 6

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks järgmiste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad:
   Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
   Eesti Keskkonnaühenduste Koda
   Eesti Linnade ja Valdade Liit
   Eesti Noorteühenduste Liit
   Eesti Pangaliit
   Eesti Puuetega Inimeste Koda
   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
   Haridus- ja Teadusministeerium
   Keskkonnaministeerium
   Kultuuriministeerium
   Maaeluministeerium
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
   Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum
   Mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda
   MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
   Rahandusministeerium
   Rektorite Nõukogu
   Siseministeerium
   Sotsiaalministeerium
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

3. Komisjoni esimees on riigisekretär. Komisjoni organisatsioonide esindajad valivad enda hulgast komisjoni aseesimehe.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

4. Komisjoni ülesanded on:
  1) teha ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavas säästva arengu eesmärkide saavutamiseks;
  2) kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
  3) koostada ja kiita heaks Eesti riigipõhine ülevaade ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisest;
  4) viia ellu ülemaailmseid säästva arengu eesmärke ja anda teavet oma tegevuste kohta kestliku arengu platvormi.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

5. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

6. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

7. [Kehtetu - RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 02.07.2022, 6

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks järgmiste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad:
   Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
   Eesti Keskkonnaühenduste Koda
   Eesti Linnade ja Valdade Liit
   Eesti Noorteühenduste Liit
   Eesti Pangaliit
   Eesti Puuetega Inimeste Koda
   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
   Haridus- ja Teadusministeerium
   Keskkonnaministeerium
   Kultuuriministeerium
   Maaeluministeerium
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
   Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum
   Mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda
   MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
   Rahandusministeerium
   Rektorite Nõukogu
   Siseministeerium
   Sotsiaalministeerium
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

3. Komisjoni esimees on riigisekretär. Komisjoni organisatsioonide esindajad valivad enda hulgast komisjoni aseesimehe.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

4. Komisjoni ülesanded on:
  1) teha ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavas säästva arengu eesmärkide saavutamiseks;
  2) kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
  3) koostada ja kiita heaks Eesti riigipõhine ülevaade ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisest;
  4) viia ellu ülemaailmseid säästva arengu eesmärke ja anda teavet oma tegevuste kohta kestliku arengu platvormi.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

5. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

6. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

7. [Kehtetu - RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json