HALDUSÕIGUSEelarve

Teksti suurus:

Riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (lühend - RESL2009)

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 15, 93

§ 1. 

Riigi 2009. aasta lisaeelarve

Sealhulgas

Konsolideerimata eelarve muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 
majandus-
tegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)
mitteresidentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)
teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) Konsolideeritud eelarve
  1 2 3 4 5 6 7=1–5
 

Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

–9 631 300 000 –10 159 000 000 0 548 700 000 –21 000 000 0 –9 610 300 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–6 575 777 978 –7 103 477 978 0 548 700 000 –21 000 000 0 –6 554 777 978

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–3 055 522 022 –3 055 522 022 0 0 0 0 –3 055 522 022
 

Osa 1. RIIGIKOGU

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–9 265 724 –9 265 724 0 0 0 0 –9 265 724
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –1 807 000 –1 807 000 0 0 0 0 –1 807 000

74000101. Riigikogu Kantselei

–7 011 634 –7 011 634 0 0 0 0 –7 011 634
4   Eraldised –15 400 –15 400 0 0 0 0 –15 400
  450 Sihtotstarbelised eraldised –15 400 –15 400         –15 400
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –15 400 –15 400         –15 400
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –15 400 –15 400         –15 400
    – Eesti Keele Instituut –15 400 –15 400         –15 400
5   Tegevuskulud –6 996 234 –6 996 234 0 0 0 0 –6 996 234
    – tegevuskulud –6 996 234 –6 996 234         –6 996 234

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

–447 090 –447 090 0 0 0 0 –447 090
4   Eraldised –447 090 –447 090 0 0 0 0 –447 090
  450 Sihtotstarbelised eraldised –447 090 –447 090         –447 090
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –447 090 –447 090         –447 090
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –447 090 –447 090         –447 090
    – valimiskomisjonid –447 090 –447 090         –447 090
 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–4 200 116 –4 200 116 0 0 0 0 –4 200 116
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

–4 400 116 –4 400 116 0 0 0 0 –4 400 116
4   Eraldised –493 500 –493 500 0 0 0 0 –493 500
  450 Sihtotstarbelised eraldised –493 500 –493 500         –493 500
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –493 500 –493 500         –493 500
  4500.8 Muudele residentidele –493 500 –493 500         –493 500
    – Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu –14 000 –14 000         –14 000
    – Eesti Kodukaunistamise Ühendus –21 000 –21 000         –21 000
    – Sihtasutus Eesti Mälu Instituut –175 000 –175 000         –175 000
    – Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu –253 500 –253 500         –253 500
    – MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum –16 000 –16 000         –16 000
    – MTÜ 20. Augusti Klubi –14 000 –14 000         –14 000
5   Tegevuskulud –3 906 616 –3 906 616 0 0 0 0 –3 906 616
    – tegevuskulud –3 706 616 –3 706 616         –3 706 616
 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–4 597 917 –4 597 917 0 0 0 0 –4 597 917

74000056. Riigikontroll

–4 597 917 –4 597 917 0 0 0 0 –4 597 917
5   Tegevuskulud –4 597 917 –4 597 917 0 0 0 0 –4 597 917
    – tegevuskulud –4 597 917 –4 597 917         –4 597 917
 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–1 966 090 –1 966 090 0 0 0 0 –1 966 090

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

–1 966 090 –1 966 090 0 0 0 0 –1 966 090
5   Tegevuskulud –1 966 090 –1 966 090 0 0 0 0 –1 966 090
    – tegevuskulud –1 966 090 –1 966 090         –1 966 090
 

Osa 5. RIIGIKOHUS

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–1 706 205 –1 706 205 0 0 0 0 –1 706 205

74001127. Riigikohus

–1 706 205 –1 706 205 0 0 0 0 –1 706 205
5   Tegevuskulud –1 706 205 –1 706 205 0 0 0 0 –1 706 205
    – tegevuskulud –1 706 205 –1 706 205         –1 706 205
 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

–9 631 300 000 –10 159 000 000 0 548 700 000 –21 000 000 0 –9 610 300 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–6 554 041 926 –7 081 741 926 0 548 700 000 –21 000 000 0 –6 533 041 926
4   Eraldised –709 170 000 –709 170 000 0 0 0 0 –709 170 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised –709 170 000 –709 170 000         –709 170 000
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused –519 170 000 –519 170 000         –519 170 000
  452.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele –519 170 000 –519 170 000         –519 170 000
    – sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras –330 000 000 –330 000 000         –330 000 000
    – hariduskulud, toimetulekutoetused, koolilõuna kulud, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetus ning täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras –189 170 000 –189 170 000         –189 170 000
  452.9 Mitteresidentidele –190 000 000 –190 000 000         –190 000 000
  452.92 Euroopa Liidule (a, ü) –190 000 000 –190 000 000         –190 000 000
6   Muud kulud 8 500 000 8 500 000 0 0 0 0 8 500 000
    – Vabariigi Valitsuse reserv (ü) 8 500 000 8 500 000         8 500 000
    sellest kohtuotsuste ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks 8 500 000 8 500 000         8 500 000
 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–22 274 966 –22 274 966 0 0 0 0 –22 274 966
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –500 000 –500 000 0 0 0 0 –500 000

70004809. Riigikantselei

–15 252 372 –15 252 372 0 0 0 0 –15 252 372
4   Eraldised –2 885 000 –2 885 000 0 0 0 0 –2 885 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised –2 885 000 –2 885 000         –2 885 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –2 885 000 –2 885 000         –2 885 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –2 285 000 –2 285 000         –2 285 000
    – riiklike ekspertide lähetamise toetus –185 000 –185 000         –185 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –170 000 –170 000         –170 000
    – Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus –170 000 –170 000         –170 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –1 930 000 –1 930 000         –1 930 000
    – Integratsiooni Sihtasutus –1 930 000 –1 930 000         –1 930 000
  4500.8 Muudele residentidele –600 000 –600 000         –600 000
    – eesti keele hoidmine ja arendamine –100 000 –100 000         –100 000
    – Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine –400 000 –400 000         –400 000
    – Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond –100 000 –100 000         –100 000
5   Tegevuskulud –12 367 372 –12 367 372 0 0 0 0 –12 367 372

70001946. Rahvusarhiiv

–6 522 594 –6 522 594 0 0 0 0 –6 522 594
5   Tegevuskulud –6 522 594 –6 522 594 0 0 0 0 –6 522 594
 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–200 006 821 –200 006 821 0 0 0 0 –200 006 821
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –6 720 000 –6 720 000 0 0 0 0 –6 720 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

–6 720 000 –6 720 000 0 0 0 0 –6 720 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –6 720 000 –6 720 000 0 0 0 0 –6 720 000
    – hariduse valdkonna infrastruktuuri arendamine –6 720 000 –6 720 000         –6 720 000
    sealhulgas abikõlbmatu käibemaks –6 720 000 –6 720 000         –6 720 000

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

–123 078 689 –123 078 689 0 0 0 0 –123 078 689
4   Eraldised –113 682 645 –113 682 645 0 0 0 0 –113 682 645
    – kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta vastuvõtt –3 941 527 –3 941 527         –3 941 527
    – rahvuskaaslaste poliitika arendamine –650 300 –650 300         –650 300
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele –520 051 –520 051         –520 051
    – riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele –630 739 –630 739         –630 739
    – riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele 110 688 110 688         110 688
  41 Sotsiaaltoetused –2 733 754 –2 733 754         –2 733 754
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –2 733 754 –2 733 754         –2 733 754
  4134 Õppetoetused –2 733 754 –2 733 754         –2 733 754
    – õppetoetused –2 733 754 –2 733 754         –2 733 754
  450 Sihtotstarbelised eraldised –105 837 013 –105 837 013         –105 837 013
    – Tiigrihüppe Sihtasutus –16 537 689 –16 537 689         –16 537 689
    – eesti keele strateegia rakendamine –2 245 300 –2 245 300         –2 245 300
    – teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) –10 584 948 –10 584 948         –10 584 948
    – ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides –1 780 000 –1 780 000         –1 780 000
    – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus –315 000 –315 000         –315 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –94 374 076 –94 374 076         –94 374 076
    – Eesti ajaloo teadvustamine –70 000 –70 000         –70 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –92 604 010 –92 604 010         –92 604 010
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele –3 909 416 –3 909 416         –3 909 416
    – munitsipaliseeritud kutseõppeasutused –3 909 416 –3 909 416         –3 909 416
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –49 882 031 –49 882 031         –49 882 031
    – riiklik koolitustellimus ülikoolidele –33 435 811 –33 435 811         –33 435 811
    – Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu –700 000 –700 000         –700 000
    – Eesti Teaduste Akadeemia –1 597 330 –1 597 330         –1 597 330
    – Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž –148 890 –148 890         –148 890
    – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum –14 000 000 –14 000 000         –14 000 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –38 812 563 –38 812 563         –38 812 563
    – Sihtasutus Archimedes –49 977 979 –49 977 979         –49 977 979
    sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF) –44 349 477 –44 349 477         –44 349 477
    sealhulgas horisontaalne tehniline abi –180 027 –180 027         –180 027
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove –1 159 484 –1 159 484         –1 159 484
    sealhulgas tegevustoetus –1 159 484 –1 159 484         –1 159 484
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus –1 260 000 –1 260 000         –1 260 000
    – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus –275 100 –275 100         –275 100
    – Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa –140 000 –140 000         –140 000
    – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 14 000 000 14 000 000         14 000 000
  4500.8 Muudele residentidele –1 700 066 –1 700 066         –1 700 066
    – MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine –350 000 –350 000         –350 000
    – MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe –380 566 –380 566         –380 566
    – noorteühingute aasta- ja projektitoetused –590 000 –590 000         –590 000
    – noortevaldkonna võrgustiku toetamine –301 030 –301 030         –301 030
    – Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit –11 200 –11 200         –11 200
    – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras –25 270 –25 270         –25 270
    – Eestimaa Rahvuste Ühendus –42 000 –42 000         –42 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 20 000 000 20 000 000         20 000 000
  4502.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 20 000 000 20 000 000         20 000 000
    – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste kaasfinantseerimine 20 000 000 20 000 000         20 000 000
5   Tegevuskulud –9 396 044 –9 396 044 0 0 0 0 –9 396 044

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

–24 529 504 –24 529 504 0 0 0 0 –24 529 504
4   Eraldised (ü) –24 529 504 –24 529 504 0 0 0 0 –24 529 504
  450 Sihtotstarbelised eraldised –24 529 504 –24 529 504         –24 529 504
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –44 529 504 –44 529 504         –44 529 504
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –44 529 504 –44 529 504         –44 529 504
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –44 529 504 –44 529 504         –44 529 504
    – Sihtasutus Archimedes –44 529 504 –44 529 504         –44 529 504
    sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF) –44 349 477 –44 349 477         –44 349 477
    sealhulgas horisontaalne tehniline abi –180 027 –180 027         –180 027
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 20 000 000 20 000 000         20 000 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 20 000 000 20 000 000         20 000 000
  4502.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 20 000 000 20 000 000         20 000 000
    – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste kaasfinantseerimine 20 000 000 20 000 000         20 000 000

70003690. Keeleinspektsioon

–358 708 –358 708 0 0 0 0 –358 708
5   Tegevuskulud –358 708 –358 708 0 0 0 0 –358 708

70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

–615 570 –615 570 0 0 0 0 –615 570
5   Tegevuskulud –615 570 –615 570 0 0 0 0 –615 570

70005312. Eesti Noorsootöö Keskus

–536 569 –536 569 0 0 0 0 –536 569
5   Tegevuskulud –536 569 –536 569 0 0 0 0 –536 569

70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

–8 165 930 –8 165 930 0 0 0 0 –8 165 930
4   Eraldised –4 876 000 –4 876 000 0 0 0 0 –4 876 000
    – õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus –4 876 000 –4 876 000         –4 876 000
5   Tegevuskulud –3 289 930 –3 289 930 0 0 0 0 –3 289 930

Kutseõppeasutused

–36 417 757 –36 417 757 0 0 0 0 –36 417 757
5   Tegevuskulud –36 417 757 –36 417 757 0 0 0 0 –36 417 757

Rakenduskõrgkoolid

–9 135 370 –9 135 370 0 0 0 0 –9 135 370
5   Tegevuskulud –9 135 370 –9 135 370 0 0 0 0 –9 135 370

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

–14 148 448 –14 148 448 0 0 0 0 –14 148 448
5   Tegevuskulud –14 148 448 –14 148 448 0 0 0 0 –14 148 448

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

–829 780 –829 780 0 0 0 0 –829 780
5   Tegevuskulud –829 780 –829 780 0 0 0 0 –829 780
 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–126 708 338 –126 708 338 0 0 0 0 –126 708 338
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –5 200 000 –5 200 000 0 0 0 0 –5 200 000

70000898. Justiitsministeerium

–16 489 241 –16 489 241 0 0 0 0 –16 489 241
4   Eraldised –4 663 130 –4 663 130 0 0 0 0 –4 663 130
  450 Sihtotstarbelised eraldised –4 663 130 –4 663 130         –4 663 130
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –4 663 130 –4 663 130         –4 663 130
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –1 000 000 –1 000 000         –1 000 000
  4500.02 Muudele residentidele –1 000 000 –1 000 000         –1 000 000
    – Tartu Ülikooli Riigiõiguse Instituut –1 000 000 –1 000 000         –1 000 000
  4500.8 Muudele residentidele –3 663 130 –3 663 130         –3 663 130
    – kuritegevuse ennetamine –70 000 –70 000         –70 000
    – Sihtasutus Iuridicum –14 000 –14 000         –14 000
    – mittetulunduslikud ühendused – õigusabi andmisega seotud tegevused –70 000 –70 000         –70 000
    – Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine 2 000 000 2 000 000         2 000 000
    – riigi poolt tasutav õigusabi –5 412 325 –5 412 325         –5 412 325
    – Sisekaitseakadeemia –96 805 –96 805         –96 805
5   Tegevuskulud –11 826 111 –11 826 111 0 0 0 0 –11 826 111
    – tegevuskulud –10 321 111 –10 321 111         –10 321 111
  5522 Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi –1 505 000 –1 505 000         –1 505 000

70000906. Prokuratuur

–14 015 588 –14 015 588 0 0 0 0 –14 015 588
5   Tegevuskulud –14 015 588 –14 015 588 0 0 0 0 –14 015 588

70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

–5 516 370 –5 516 370 0 0 0 0 –5 516 370
5   Tegevuskulud –5 516 370 –5 516 370 0 0 0 0 –5 516 370

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

–4 573 160 –4 573 160 0 0 0 0 –4 573 160
5   Tegevuskulud –4 573 160 –4 573 160 0 0 0 0 –4 573 160

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

–1 222 154 –1 222 154 0 0 0 0 –1 222 154
5   Tegevuskulud –1 222 154 –1 222 154 0 0 0 0 –1 222 154

Esimese ja teise astme kohtud

–32 159 853 –32 159 853 0 0 0 0 –32 159 853
5   Tegevuskulud –32 159 853 –32 159 853 0 0 0 0 –32 159 853

Kinnipidamiskohad

–46 888 936 –46 888 936 0 0 0 0 –46 888 936
5   Tegevuskulud –46 888 936 –46 888 936 0 0 0 0 –46 888 936

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

257 000 257 000 0 0 0 0 257 000
5   Tegevuskulud (ü) 257 000 257 000 0 0 0 0 257 000

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

–643 036 –643 036 0 0 0 0 –643 036
5   Tegevuskulud –643 036 –643 036 0 0 0 0 –643 036

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

0 0 0 0 0 0 0

70000898. Justiitsministeerium

16 888 487 16 888 487 0 0 0 0 16 888 487

20.6

Kohustuste vähenemine 16 888 487 16 888 487 0 0 0 0 16 888 487
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksed 16 888 487 16 888 487         16 888 487

Kinnipidamiskohad

–16 888 487 –16 888 487 0 0 0 0 –16 888 487

20.6

Kohustuste vähenemine –16 888 487 –16 888 487 0 0 0 0 –16 888 487
  2082.6 – kinnipidamiskohtade kapitaliliisingu maksed –16 888 487 –16 888 487         –16 888 487
 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–593 688 400 –593 688 400 0 0 0 0 –593 688 400
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –53 404 596 –53 404 596 0 0 0 0 –53 404 596

70004502. Kaitseministeerium

–253 407 800 –253 407 800 0 0 0 0 –253 407 800
4   Eraldised –47 254 100 –47 254 100 0 0 0 0 –47 254 100
  450 Sihtotstarbelised eraldised –47 254 100 –47 254 100         –47 254 100
    – Kaitseliit –41 671 000 –41 671 000         –41 671 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –1 183 100 –1 183 100         –1 183 100
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –1 183 100 –1 183 100         –1 183 100
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –1 183 100 –1 183 100         –1 183 100
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü) –4 400 000 –4 400 000         –4 400 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised (ü) –4 400 000 –4 400 000         –4 400 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) –4 400 000 –4 400 000         –4 400 000
5   Tegevuskulud –206 153 700 –206 153 700 0 0 0 0 –206 153 700
    – tegevuskulud –19 902 600 –19 902 600         –19 902 600
  5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) –186 251 100 –186 251 100         –186 251 100

70005938. Teabeamet

–15 500 000 –15 500 000 0 0 0 0 –15 500 000
6   Muud kulud –15 500 000 –15 500 000 0 0 0 0 –15 500 000

Kaitsevägi

–265 826 804 –265 826 804 0 0 0 0 –265 826 804
4   Eraldised –6 848 900 –6 848 900 0 0 0 0 –6 848 900
  41 Sotsiaaltoetused –6 848 900 –6 848 900         –6 848 900
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –6 848 900 –6 848 900         –6 848 900
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) –6 848 900 –6 848 900         –6 848 900
5   Tegevuskulud –258 977 904 –258 977 904 0 0 0 0 –258 977 904
    – tegevuskulud –165 577 904 –165 577 904         –165 577 904
  5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) –93 400 000 –93 400 000         –93 400 000

70006139. Laidoneri Muuseum

–559 700 –559 700 0 0 0 0 –559 700
5   Tegevuskulud –559 700 –559 700 0 0 0 0 –559 700

70006257. Seli Tervisekeskus

–735 100 –735 100 0 0 0 0 –735 100
5   Tegevuskulud –735 100 –735 100 0 0 0 0 –735 100

70007647. Kaitseressursside Amet

–4 254 400 –4 254 400 0 0 0 0 –4 254 400
5   Tegevuskulud –4 254 400 –4 254 400 0 0 0 0 –4 254 400
 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

45 000 000 45 000 000 0 0 0 0 45 000 000
38   Muud tulud 45 000 000 45 000 000 0 0 0 0 45 000 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 45 000 000 45 000 000         45 000 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–72 575 413 –72 575 413 0 0 0 0 –72 575 413
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –12 000 000 –12 000 000 0 0 0 0 –12 000 000

70001231. Keskkonnaministeerium

–20 280 486 –20 280 486 0 0 0 0 –20 280 486
4   Eraldised –2 290 000 –2 290 000 0 0 0 0 –2 290 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised –2 290 000 –2 290 000         –2 290 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –2 290 000 –2 290 000         –2 290 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –1 700 000 –1 700 000         –1 700 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –1 700 000 –1 700 000         –1 700 000
    – Sihtasutus Erametsakeskus –1 700 000 –1 700 000         –1 700 000
  4500.8 Muudele residentidele –100 000 –100 000         –100 000
    – Keskkonnaühenduste Koda –50 000 –50 000         –50 000
    – MTÜ Eesti Looduskaitse Selts –50 000 –50 000         –50 000
  4500.9 Mitteresidentidele –490 000 –490 000         –490 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud –490 000 –490 000         –490 000
5   Tegevuskulud –17 990 486 –17 990 486 0 0 0 0 –17 990 486

70003098. Maa-amet

–11 130 579 –11 130 579 0 0 0 0 –11 130 579
5   Tegevuskulud –11 130 579 –11 130 579 0 0 0 0 –11 130 579

70008658. Keskkonnaamet

79 932 702 67 768 682 1 070 650 7 747 212 3 282 383 63 775 76 650 319
4   Eraldised 702 492 702 492 0 0 0 0 702 492
5   Tegevuskulud 78 043 341 65 879 321 1 070 650 7 747 212 3 282 383 63 775 74 760 958
6   Muud kulud 1 186 869 1 186 869 0 0 0 0 1 186 869

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 740 710 4 740 710 0 0 0 0 4 740 710
4   Eraldised (ü) 702 492 702 492 0 0 0 0 702 492
5   Tegevuskulud (ü) 4 038 218 4 038 218 0 0 0 0 4 038 218

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

–2 585 352 –2 585 352 0 0 0 0 –2 585 352
5   Tegevuskulud –2 585 352 –2 585 352 0 0 0 0 –2 585 352

70003106. Keskkonnainspektsioon

–10 498 940 –10 498 940 0 0 0 0 –10 498 940
5   Tegevuskulud –10 498 940 –10 498 940 0 0 0 0 –10 498 940

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

–3 815 386 –3 815 386 0 0 0 0 –3 815 386
5   Tegevuskulud –3 815 386 –3 815 386 0 0 0 0 –3 815 386

70001917. Kiirguskeskus

–6 309 704 –5 239 054 –1 070 650 0 0 0 –6 309 704
5   Tegevuskulud –6 309 704 –5 239 054 –1 070 650 0 0 0 –6 309 704

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

–3 239 420 –3 239 420 0 0 0 0 –3 239 420
5   Tegevuskulud –3 239 420 –3 239 420 0 0 0 0 –3 239 420

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

–346 700 –346 700 0 0 0 0 –346 700
5   Tegevuskulud –346 700 –346 700 0 0 0 0 –346 700

70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus

–81 622 998 –70 529 628 0 –7 747 212 –3 282 383 –63 775 –78 340 615
4   Eraldised –702 492 –702 492 0 0 0 0 –702 492
5   Tegevuskulud –79 733 637 –68 640 267 0 –7 747 212 –3 282 383 –63 775 –76 451 254
6   Muud kulud –1 186 869 –1 186 869 0 0 0 0 –1 186 869

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

–4 740 710 –4 740 710 0 0 0 0 –4 740 710
4   Eraldised (ü) –702 492 –702 492 0 0 0 0 –702 492
5   Tegevuskulud (ü) –4 038 218 –4 038 218 0 0 0 0 –4 038 218

70003129. Eesti Loodusmuuseum

–678 550 –678 550 0 0 0 0 –678 550
5   Tegevuskulud –678 550 –678 550 0 0 0 0 –678 550
 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–139 460 109 –139 460 109 0 0 0 0 –139 460 109
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –14 548 000 –14 548 000 0 0 0 0 –14 548 000

70000941. Kultuuriministeerium

–102 300 411 –102 300 411 0 0 0 0 –102 300 411
4   Eraldised –100 222 879 –100 222 879 0 0 0 0 –100 222 879
  450 Sihtotstarbelised eraldised –100 222 879 –100 222 879         –100 222 879
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –94 472 879 –94 472 879         –94 472 879
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –84 749 487 –84 749 487         –84 749 487
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele –1 254 709 –1 254 709         –1 254 709
    – rahvaraamatukogud –476 254 –476 254         –476 254
    sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud –476 254 –476 254         –476 254
    – muuseumid –74 406 –74 406         –74 406
    – teatrid –704 049 –704 049         –704 049
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –76 597 882 –76 597 882         –76 597 882
    – Rahvusooper Estonia –5 026 450 –5 026 450         –5 026 450
    – Eesti Rahvusraamatukogu –3 879 965 –3 879 965         –3 879 965
    – Eesti Rahvusringhääling –19 571 467 –19 571 467         –19 571 467
    – Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a) –48 120 000 –48 120 000         –48 120 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –6 896 896 –6 896 896         –6 896 896
    – Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus –148 598 –148 598         –148 598
    – Eesti Filmi Sihtasutus –2 100 000 –2 100 000         –2 100 000
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid –167 117 –167 117         –167 117
    – Sihtasutus Eesti Draamateater –1 169 526 –1 169 526         –1 169 526
    – Sihtasutus Vene Teater –709 217 –709 217         –709 217
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja –685 566 –685 566         –685 566
    – Sihtasutus Ugala Teater –738 519 –738 519         –738 519
    – Sihtasutus Kultuurileht –813 920 –813 920         –813 920
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus –295 712 –295 712         –295 712
    – Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon –68 721 –68 721         –68 721
  4500.8 Muudele residentidele –9 723 392 –9 723 392         –9 723 392
    – projekti- ja tegevustoetused kultuurile –1 302 112 –1 302 112         –1 302 112
    – projekti- ja tegevustoetused spordile –73 600 –73 600         –73 600
    – kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) –8 347 680 –8 347 680         –8 347 680
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks –5 750 000 –5 750 000         –5 750 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised –5 750 000 –5 750 000         –5 750 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) –5 250 000 –5 250 000         –5 250 000
  4502.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –500 000 –500 000         –500 000
    – Pokumaa Sihtasutus –500 000 –500 000         –500 000
5   Tegevuskulud –2 077 532 –2 077 532 0 0 0 0 –2 077 532
    – tegevuskulud –1 961 592 –1 961 592         –1 961 592
    – hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a) –115 940 –115 940         –115 940

70000958. Muinsuskaitseamet

–3 862 953 –3 862 953 0 0 0 0 –3 862 953
4   Eraldised –3 139 383 –3 139 383 0 0 0 0 –3 139 383
  450 Sihtotstarbelised eraldised –3 139 383 –3 139 383         –3 139 383
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –3 139 383 –3 139 383         –3 139 383
  4500.8 Muudele residentidele –3 139 383 –3 139 383         –3 139 383
5   Tegevuskulud –723 570 –723 570 0 0 0 0 –723 570
    sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng» –348 820 –348 820         –348 820

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

–384 944 –384 944 0 0 0 0 –384 944
5   Tegevuskulud –384 944 –384 944 0 0 0 0 –384 944

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

–267 477 –267 477 0 0 0 0 –267 477
5   Tegevuskulud –267 477 –267 477 0 0 0 0 –267 477

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

–277 023 –277 023 0 0 0 0 –277 023
5   Tegevuskulud –277 023 –277 023 0 0 0 0 –277 023

70004347. Võru Instituut

–105 001 –105 001 0 0 0 0 –105 001
5   Tegevuskulud –105 001 –105 001 0 0 0 0 –105 001

Kontserdiorganisatsioonid

–4 492 452 –4 492 452 0 0 0 0 –4 492 452
5   Tegevuskulud –4 492 452 –4 492 452 0 0 0 0 –4 492 452

Muuseumid

–7 848 134 –7 848 134 0 0 0 0 –7 848 134
5   Tegevuskulud –7 848 134 –7 848 134 0 0 0 0 –7 848 134

Teatrid

–5 373 714 –5 373 714 0 0 0 0 –5 373 714
5   Tegevuskulud –5 373 714 –5 373 714 0 0 0 0 –5 373 714
 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

643 200 000 94 500 000 0 548 700 000 0 0 643 200 000
35   Toetused 548 700 000 0 0 548 700 000 0 0 548 700 000
38   Muud tulud 94 500 000 94 500 000 0 0 0 0 94 500 000
  382 Tulud varadelt 94 500 000 94 500 000         94 500 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–537 623 978 –1 086 323 978 0 548 700 000 0 0 –537 623 978
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –387 442 707 –861 142 707 0 473 700 000 0 0 –387 442 707
    sealhulgas riigiteede hoid –387 442 707 –861 142 707   473 700 000     –387 442 707

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

–335 642 707 –335 642 707 0 0 0 0 –335 642 707
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –335 642 707 –335 642 707 0 0 0 0 –335 642 707
    sealhulgas riigiteede hoid –335 642 707 –335 642 707         –335 642 707

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–241 315 619 –241 315 619 0 0 0 0 –241 315 619
4   Eraldised –232 930 660 –232 930 660 0 0 0 0 –232 930 660
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele –11 000 000 –11 000 000         –11 000 000
    – ühistranspordi toetuste reserv –11 000 000 –11 000 000         –11 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised –221 930 660 –221 930 660         –221 930 660
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx –3 700 000 –3 700 000         –3 700 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –18 230 660 –18 230 660         –18 230 660
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –18 230 660 –18 230 660         –18 230 660
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –13 766 000 –13 766 000         –13 766 000
    – Eesti Arengufond –13 766 000 –13 766 000         –13 766 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –4 464 660 –4 464 660         –4 464 660
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus –3 264 660 –3 264 660         –3 264 660
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus –1 200 000 –1 200 000         –1 200 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks –200 000 000 –200 000 000         –200 000 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised –200 000 000 –200 000 000         –200 000 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) –200 000 000 –200 000 000         –200 000 000
    – avalikult kasutatavate kohalike teede hoid –200 000 000 –200 000 000         –200 000 000
5   Tegevuskulud –8 384 959 –8 384 959 0 0 0 0 –8 384 959

70000303. Konkurentsiamet

–2 341 054 –2 341 054 0 0 0 0 –2 341 054
5   Tegevuskulud –2 341 054 –2 341 054 0 0 0 0 –2 341 054

70000800. Lennuamet

–332 906 –332 906 0 0 0 0 –332 906
5   Tegevuskulud –332 906 –332 906 0 0 0 0 –332 906

70001490. Maanteeamet

124 091 823 49 091 823 0 75 000 000 0 0 124 091 823
4   Eraldised 141 122 796 66 122 796 0 75 000 000 0 0 141 122 796
  41 Sotsiaaltoetused 122 796 122 796         122 796
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 122 796 122 796         122 796
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 122 796 122 796         122 796
    – riigiteede hoid 122 796 122 796         122 796
  450 Sihtotstarbelised eraldised 141 000 000 66 000 000   75 000 000     141 000 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 141 000 000 66 000 000   75 000 000     141 000 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 141 000 000 66 000 000   75 000 000     141 000 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 141 000 000 66 000 000   75 000 000     141 000 000
5   Tegevuskulud –17 030 973 –17 030 973 0 0 0 0 –17 030 973
    – riigiteede hoid –17 030 973 –17 030 973         –17 030 973

70003164. Patendiamet

–957 490 –957 490 0 0 0 0 –957 490
5   Tegevuskulud –957 490 –957 490 0 0 0 0 –957 490

70003247. Tarbijakaitseamet

–715 123 –715 123 0 0 0 0 –715 123
5   Tegevuskulud –715 123 –715 123 0 0 0 0 –715 123

70002414. Veeteede Amet

–13 740 593 –13 740 593 0 0 0 0 –13 740 593
5   Tegevuskulud –13 740 593 –13 740 593 0 0 0 0 –13 740 593
    – tegevuskulud –13 110 593 –13 110 593         –13 110 593
    – talvine navigatsioon (ü) –630 000 –630 000         –630 000

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

–3 248 426 –3 248 426 0 0 0 0 –3 248 426
5   Tegevuskulud –3 248 426 –3 248 426 0 0 0 0 –3 248 426

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

–8 250 231 –8 250 231 0 0 0 0 –8 250 231
5   Tegevuskulud –8 250 231 –8 250 231 0 0 0 0 –8 250 231
    – tegevuskulud –6 654 231 –6 654 231         –6 654 231
    – tootmiskulud (a) –1 596 000 –1 596 000         –1 596 000

70003193. Patendiraamatukogu

–78 968 –78 968 0 0 0 0 –78 968
5   Tegevuskulud –78 968 –78 968 0 0 0 0 –78 968

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

–3 292 684 –3 292 684 0 0 0 0 –3 292 684
5   Tegevuskulud –3 292 684 –3 292 684 0 0 0 0 –3 292 684
 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–139 528 174 –139 528 174 0 0 0 0 –139 528 174

70000734. Põllumajandusministeerium

–19 415 839 –19 415 839 0 0 0 0 –19 415 839
4   Eraldised –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele –1 000 000 –1 000 000         –1 000 000
    – Loomsete Jäätmete Käitlemise AS –1 000 000 –1 000 000         –1 000 000
5   Tegevuskulud –18 415 839 –18 415 839 0 0 0 0 –18 415 839

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

–1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
5   Tegevuskulud (ü) –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

–105 453 203 –105 453 203 0 0 0 0 –105 453 203
4   Eraldised –106 000 000 –106 000 000 0 0 0 0 –106 000 000
    – ühtne pindalatoetus, energiakultuuri toetus ja täiendavad otsetoetused –100 000 000 –100 000 000         –100 000 000
    – maaelu ja põllumajanduse arendamine –5 000 000 –5 000 000         –5 000 000
    – kalanduse arengutoetused –1 000 000 –1 000 000         –1 000 000
5   Tegevuskulud 546 797 546 797 0 0 0 0 546 797

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

–4 963 191 –4 963 191 0 0 0 0 –4 963 191
5   Tegevuskulud –4 963 191 –4 963 191 0 0 0 0 –4 963 191

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

–3 480 981 –3 480 981 0 0 0 0 –3 480 981
5   Tegevuskulud –3 480 981 –3 480 981 0 0 0 0 –3 480 981

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

–337 325 –337 325 0 0 0 0 –337 325
5   Tegevuskulud –337 325 –337 325 0 0 0 0 –337 325

70000059. Maamajanduse Infokeskus

–213 858 –213 858 0 0 0 0 –213 858
5   Tegevuskulud –213 858 –213 858 0 0 0 0 –213 858

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo

–6 337 –6 337 0 0 0 0 –6 337
5   Tegevuskulud –6 337 –6 337 0 0 0 0 –6 337

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

–269 254 –269 254 0 0 0 0 –269 254
5   Tegevuskulud –269 254 –269 254 0 0 0 0 –269 254

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

–1 047 605 –1 047 605 0 0 0 0 –1 047 605
5   Tegevuskulud –1 047 605 –1 047 605 0 0 0 0 –1 047 605

Maaparandusbürood

–3 694 554 –3 694 554 0 0 0 0 –3 694 554
5   Tegevuskulud –3 694 554 –3 694 554 0 0 0 0 –3 694 554

Põllumajandusmuuseumid

–49 117 –49 117 0 0 0 0 –49 117
5   Tegevuskulud –49 117 –49 117 0 0 0 0 –49 117

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

–596 910 –596 910 0 0 0 0 –596 910
5   Tegevuskulud –596 910 –596 910 0 0 0 0 –596 910
 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

–10 306 000 000 –10 306 000 000 0 0 0 0 –10 306 000 000
30   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed –10 712 000 000 –10 712 000 000 0 0 0 0 –10 712 000 000
  300 Tulumaks –1 585 000 000 –1 585 000 000         –1 585 000 000
  302 Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed –4 020 000 000 –4 020 000 000         –4 020 000 000
  303 Omandimaksud –6 000 000 –6 000 000         –6 000 000
  3031 Raskeveokimaks –6 000 000 –6 000 000         –6 000 000
  304 Maksud kaupadelt ja teenustelt –4 976 000 000 –4 976 000 000         –4 976 000 000
  3040 Käibemaks –3 740 000 000 –3 740 000 000         –3 740 000 000
  3042 Aktsiisid –1 175 000 000 –1 175 000 000         –1 175 000 000
  3043 Hasartmängumaks –61 000 000 –61 000 000         –61 000 000
  305 Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt –125 000 000 –125 000 000         –125 000 000
  3050 Tollimaks –125 000 000 –125 000 000         –125 000 000
38   Muud tulud 406 000 000 406 000 000 0 0 0 0 406 000 000
  382 Tulud varadelt 406 000 000 406 000 000         406 000 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–738 929 166 –738 929 166 0 0 0 0 –738 929 166
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000

70000272. Rahandusministeerium

–379 191 341 –379 191 341 0 0 0 0 –379 191 341
4   Eraldised –350 000 000 –350 000 000 0 0 0 0 –350 000 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised –350 000 000 –350 000 000         –350 000 000
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused –350 000 000 –350 000 000         –350 000 000
  452.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –350 000 000 –350 000 000         –350 000 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) –350 000 000 –350 000 000         –350 000 000
5   Tegevuskulud –29 191 341 –29 191 341 0 0 0 0 –29 191 341
    – tegevuskulud –29 191 341 –29 191 341         –29 191 341

70000349. Maksu- ja Tolliamet

–346 371 512 –346 371 512 0 0 0 0 –346 371 512
4   Eraldised –317 994 000 –317 994 000 0 0 0 0 –317 994 000
  41 Sotsiaaltoetused –317 994 000 –317 994 000         –317 994 000
  410 Sotsiaalkindlustustoetused –317 994 000 –317 994 000         –317 994 000
  4103 Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a) –317 994 000 –317 994 000         –317 994 000
5   Tegevuskulud –28 377 512 –28 377 512 0 0 0 0 –28 377 512
    – tegevuskulud –28 377 512 –28 377 512         –28 377 512

70000332. Statistikaamet

–11 793 867 –11 793 867 0 0 0 0 –11 793 867
5   Tegevuskulud –11 793 867 –11 793 867 0 0 0 0 –11 793 867

70003170. Riigihangete Amet

–572 446 –572 446 0 0 0 0 –572 446
5   Tegevuskulud –572 446 –572 446 0 0 0 0 –572 446

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–3 055 522 022 –3 055 522 022 0 0 0 0 –3 055 522 022

70000272. Rahandusministeerium

–3 055 522 022 –3 055 522 022 0 0 0 0 –3 055 522 022

10.1

Finantsvarade suurenemine –3 055 522 022 –3 055 522 022 0 0 0 0 –3 055 522 022
  10.1 – finantsvarade suurenemine –3 055 522 022 –3 055 522 022         –3 055 522 022
 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

–13 500 000 7 500 000 0 0 –21 000 000 0 7 500 000
35   Toetused –21 000 000 0 0 0 –21 000 000 0 0
38   Muud tulud 7 500 000 7 500 000 0 0 0 0 7 500 000
  388 Muud tulud 7 500 000 7 500 000         7 500 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–333 924 842 –312 924 842 0 0 –21 000 000 0 –312 924 842

70000562. Siseministeerium

–15 902 557 –15 902 557 0 0 0 0 –15 902 557
4   Eraldised –1 709 433 –1 709 433 0 0 0 0 –1 709 433
  450 Sihtotstarbelised eraldised –1 702 249 –1 702 249         –1 702 249
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –1 702 249 –1 702 249         –1 702 249
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –1 637 500 –1 637 500         –1 637 500
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele –412 000 –412 000         –412 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –1 225 500 –1 225 500         –1 225 500
    – Sihtasutus Eesti Migratsioonifond –1 225 500 –1 225 500         –1 225 500
  4500.9 Mitteresidentidele –64 749 –64 749         –64 749
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud –64 749 –64 749         –64 749
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised –7 184 –7 184         –7 184
  452.8 Muudele residentidele –7 184 –7 184         –7 184
5   Tegevuskulud –14 193 124 –14 193 124 0 0 0 0 –14 193 124

70000591. Kaitsepolitseiamet

–9 000 000 –9 000 000 0 0 0 0 –9 000 000
6   Muud kulud –9 000 000 –9 000 000 0 0 0 0 –9 000 000

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

–19 689 058 –19 689 058 0 0 0 0 –19 689 058
4   Eraldised –20 000 –20 000 0 0 0 0 –20 000
  41 Sotsiaaltoetused –20 000 –20 000         –20 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –20 000 –20 000         –20 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele –20 000 –20 000         –20 000
5   Tegevuskulud –19 669 058 –19 669 058 0 0 0 0 –19 669 058

70005186. Piirivalveamet

–46 855 786 –46 855 786 0 0 0 0 –46 855 786
5   Tegevuskulud –46 855 786 –46 855 786 0 0 0 0 –46 855 786

70000728. Politseiamet

–109 900 528 –109 900 528 0 0 0 0 –109 900 528
4   Eraldised –232 280 –232 280 0 0 0 0 –232 280
  41 Sotsiaaltoetused –232 280 –232 280         –232 280
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –232 280 –232 280         –232 280
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele –232 280 –232 280         –232 280
5   Tegevuskulud –107 249 560 –107 249 560 0 0 0 0 –107 249 560
6   Muud kulud –2 418 688 –2 418 688 0 0 0 0 –2 418 688

70000585. Päästeamet

–54 975 564 –54 975 564 0 0 0 0 –54 975 564
4   Eraldised –1 750 000 –1 750 000 0 0 0 0 –1 750 000
  41 Sotsiaaltoetused –1 506 972 –1 506 972         –1 506 972
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 20 818 20 818         20 818
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 20 818 20 818         20 818
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele –1 527 790 –1 527 790         –1 527 790
  450 Sihtotstarbelised eraldised –243 028 –243 028         –243 028
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –243 028 –243 028         –243 028
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –237 528 –237 528         –237 528
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele –250 000 –250 000         –250 000
    – maakondlike kriisireguleerimisplaanide koostamine ja riskianalüüs –250 000 –250 000         –250 000
  4500.9 Mitteresidentidele –5 500 –5 500         –5 500
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud –5 500 –5 500         –5 500
5   Tegevuskulud –53 145 564 –53 145 564 0 0 0 0 –53 145 564
6   Muud kulud –80 000 –80 000 0 0 0 0 –80 000

70004465. Sisekaitseakadeemia

–13 912 855 –13 912 855 0 0 0 0 –13 912 855
4   Eraldised –1 007 265 –1 007 265 0 0 0 0 –1 007 265
  41 Sotsiaaltoetused –1 007 265 –1 007 265         –1 007 265
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –1 007 265 –1 007 265         –1 007 265
  4134 Õppetoetused –1 007 265 –1 007 265         –1 007 265
5   Tegevuskulud –12 905 590 –12 905 590 0 0 0 0 –12 905 590

70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

–8 293 517 –8 293 517 0 0 0 0 –8 293 517
5   Tegevuskulud –8 293 517 –8 293 517 0 0 0 0 –8 293 517

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

–55 394 977 –34 394 977 0 0 –21 000 000 0 –34 394 977

70000562. Siseministeerium

–21 816 016 –21 816 016 0 0 0 0 –21 816 016
4   Eraldised –20 103 150 –20 103 150 0 0 0 0 –20 103 150
  450 Sihtotstarbelised eraldised –20 103 150 –20 103 150         –20 103 150
    – regionaalarengu toetamine –10 829 150 –10 829 150         –10 829 150
    – Kodanikuühiskonna Sihtkapital –1 400 000 –1 400 000         –1 400 000
    – hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a) –7 874 000 –7 874 000         –7 874 000
5   Tegevuskulud –1 712 866 –1 712 866 0 0 0 0 –1 712 866
    – tegevuskulud –712 866 –712 866         –712 866
  55 – Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude valimistega seotud kulud –1 000 000 –1 000 000         –1 000 000

Maavalitsused

–33 578 961 –12 578 961 0 0 –21 000 000 0 –12 578 961
4   Eraldised –21 000 000 0 0 0 –21 000 000 0 0
  450 Sihtotstarbelised eraldised –21 000 000       –21 000 000   0
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –21 000 000       –21 000 000   0
    – laste riiklik hoolekanne –21 000 000       –21 000 000   0
5   Tegevuskulud –12 578 961 –12 578 961 0 0 0 0 –12 578 961
 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–2 891 523 461 –2 891 523 461 0 0 0 0 –2 891 523 461

70001952. Sotsiaalministeerium

–1 593 987 897 –1 593 987 897 0 0 0 0 –1 593 987 897
4   Eraldised –1 584 415 312 –1 584 415 312 0 0 0 0 –1 584 415 312
    – sotsiaalkaitse eraldised –1 000 000 –1 000 000         –1 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised –1 583 415 312 –1 583 415 312         –1 583 415 312
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –1 583 415 312 –1 583 415 312         –1 583 415 312
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –1 573 646 716 –1 573 646 716         –1 573 646 716
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele –21 000 000 –21 000 000         –21 000 000
    – laste riiklik hoolekanne (ü) –21 000 000 –21 000 000         –21 000 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –1 551 386 716 –1 551 386 716         –1 551 386 716
    – Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) –1 547 386 716 –1 547 386 716         –1 547 386 716
    – Tartu Ülikool – residentuurikulud –4 000 000 –4 000 000         –4 000 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –1 260 000 –1 260 000         –1 260 000
    – Eesti E-tervise Sihtasutus –1 260 000 –1 260 000         –1 260 000
  4500.8 Muudele residentidele –9 768 596 –9 768 596         –9 768 596
    – hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) –7 350 596 –7 350 596         –7 350 596
    – Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) –2 418 000 –2 418 000         –2 418 000
5   Tegevuskulud –9 572 585 –9 572 585 0 0 0 0 –9 572 585

70003477. Ravimiamet

–360 783 –360 783 0 0 0 0 –360 783
5   Tegevuskulud –360 783 –360 783 0 0 0 0 –360 783

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

–1 271 591 111 –1 271 591 111 0 0 0 0 –1 271 591 111
4   Eraldised –1 260 543 844 –1 260 543 844 0 0 0 0 –1 260 543 844
  41 Sotsiaaltoetused –1 259 243 844 –1 259 243 844         –1 259 243 844
  410 Sotsiaalkindlustustoetused (a) –1 259 243 844 –1 259 243 844         –1 259 243 844
  4100 Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) –1 222 456 694 –1 222 456 694         –1 222 456 694
  4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) –36 787 150 –36 787 150         –36 787 150
  450 Sihtotstarbelised eraldised –1 300 000 –1 300 000         –1 300 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –1 300 000 –1 300 000         –1 300 000
    – psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne –1 300 000 –1 300 000         –1 300 000
5   Tegevuskulud –11 047 267 –11 047 267 0 0 0 0 –11 047 267

70006205. Tervishoiuamet

–618 182 –618 182 0 0 0 0 –618 182
5   Tegevuskulud –618 182 –618 182 0 0 0 0 –618 182

70005364. Tööturuamet

–11 966 831 –11 966 831 0 0 0 0 –11 966 831
5   Tegevuskulud –11 966 831 –11 966 831 0 0 0 0 –11 966 831

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

–3 990 191 –3 990 191 0 0 0 0 –3 990 191
5   Tegevuskulud –3 990 191 –3 990 191 0 0 0 0 –3 990 191

70001969. Tööinspektsioon

–2 514 223 –2 514 223 0 0 0 0 –2 514 223
5   Tegevuskulud –2 514 223 –2 514 223 0 0 0 0 –2 514 223

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

–116 759 –116 759 0 0 0 0 –116 759
5   Tegevuskulud –116 759 –116 759 0 0 0 0 –116 759

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

–1 501 000 –1 501 000 0 0 0 0 –1 501 000
5   Tegevuskulud –1 501 000 –1 501 000 0 0 0 0 –1 501 000

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

–77 593 –77 593 0 0 0 0 –77 593
5   Tegevuskulud –77 593 –77 593 0 0 0 0 –77 593

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

–371 605 –371 605 0 0 0 0 –371 605
5   Tegevuskulud –371 605 –371 605 0 0 0 0 –371 605

70006292. Tervise Arengu Instituut

–4 427 286 –4 427 286 0 0 0 0 –4 427 286
4   Eraldised 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 400 000 400 000         400 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 400 000 400 000         400 000
    – riiklikud ennetusstrateegiad 400 000 400 000         400 000
5   Tegevuskulud –4 827 286 –4 827 286 0 0 0 0 –4 827 286
 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

–57 128 258 –57 128 258 0 0 0 0 –57 128 258
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –6 300 000 –6 300 000 0 0 0 0 –6 300 000

70002526. Välisministeerium

–50 828 258 –50 828 258 0 0 0 0 –50 828 258
4   Eraldised –6 480 000 –6 480 000 0 0 0 0 –6 480 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised –6 480 000 –6 480 000         –6 480 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –6 480 000 –6 480 000         –6 480 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –400 000 –400 000         –400 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –400 000 –400 000         –400 000
    – Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut –400 000 –400 000         –400 000
  4500.8 Muudele residentidele –80 000 –80 000         –80 000
    – MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud –50 000 –50 000         –50 000
    – MTÜ Eesti NATO Ühing –10 000 –10 000         –10 000
    – MTÜ Eesti Euroopa Liikumine –20 000 –20 000         –20 000
  4500.9 Mitteresidentidele –6 000 000 –6 000 000         –6 000 000
    – arengu- ja humanitaarabi –6 000 000 –6 000 000         –6 000 000
5   Tegevuskulud –44 348 258 –44 348 258 0 0 0 0 –44 348 258
    – tegevuskulud –44 348 258 –44 348 258         –44 348 258

§ 2.    2009. aasta riigieelarve seaduses (RT I 2008, 60, 332) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (13) Kassareservi suurus on 100 000 000 krooni ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär on 12 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 36 lõikele 1.»;
  2) paragrahvi 3 lõige 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (15) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk vastavalt riigieelarve seaduse § 39 lõikele 2 on 9 000 000 000 krooni, millele lisandub käesoleva paragrahvi lõikes 17 nimetatud summa.»;
  3) paragrahvi 3 lõige 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (17) Vabariigi Valitsuse poolt antavate laenude suurim lubatud jääk on 3 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 401 lõikele 1.»;
  4) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2006., 2007. ning 2008. aastal viiduna võrreldavaks 2009. aastal kehtiva kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osaga;» asendatakse sõnadega «üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2006., 2007. ning 2008. aastal korrutatuna 11,4-ga ning jagatuna vastaval aastal kehtinud kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud tulumaksu määraga;»;
  5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, koolilõuna kulude, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetuse ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava toetuse jaotuse omavalitsusüksuste vahel ning jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»;
  6) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:«Sildfinantseerimist kasutamata võib Euroopa Liidu vahenditest, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt riigiasutusele tema poolt 2008. aastal tehtud lähetuskulude hüvitamiseks laekunud vahendeid kasutada lähetuskuludeks vastavalt tegelikule laekumisele.»;
  7) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;
  8) seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:« § 21. Riigieelarve kulude ja tulude vahe katmine reservide arvelt

2009. aasta riigieelarve kulude ja tulude vahe kaetakse 3 500 000 000 krooni ulatuses stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmisega ning sotsiaalmaksu laekumist ületavate pensionide väljamaksed tehakse vastavalt tegelikele kuludele erakorralisest pensionireservist.»;
  9) seadust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:« § 22. Erakorralise pensionireservi ajutine kasutamine likviidsuse juhtimiseks

2009. aasta sotsiaalmaksu laekumist ületavate pensionide väljamakseteks mittekasutatavaid erakorralise pensionireservi vahendeid on lubatud kasutada riigieelarve jooksvate tulude ja kulude mittevastavuse korral ajutiseks likviidsuse juhtimiseks.»

§ 3.    Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (RT I 2003, 2, 17; 2008, 49, 272) § 29 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Eesti Arengufondi seaduses (RT I 2006, 52, 385) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Nõukogu liikme kuutöötasu on poolteist kuupalga alammäära.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:« § 431. Aktsiate tagastamine

(1) Käesoleva seaduse § 43 lõike 1 alusel Arengufondile investeerimiskapitali moodustamiseks üle antud ASi Eesti Telekom aktsiad tagastatakse riigile tasuta 2009. aasta 15. juulist 2009. aasta 30. novembrini.(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiate vastuvõtmise korraldab Vabariigi Valitsus.»;3) paragrahvi 44 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Kuni 2011. aasta 1. detsembrini ei kohaldata käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 sätestatud investeerimispiiranguid.»;

4) paragrahvi 45 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Arengufondi tegevuskulude, sealhulgas arenguseire kulude katteks eraldatakse Arengufondile viie aasta jooksul 2007. aastast alates riigieelarveliste eraldistena kuni 20 000 000 krooni aastas.»

§ 5.  Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduses (RT I 2008, 50, 275) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja selle punktis 2 jäetakse välja sõna «riigikontrolöri» järel koma ning asendatakse see sõnaga «ja» ning jäetakse välja sõnad «Riigikohtu esimehe, Riigikohtu liikme, ringkonnakohtuniku ning maa- ja halduskohtu kohtuniku»;2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:« (2) 2009. aasta 1. märtsist kuni 2010. aasta 28. veebruarini on Riigikohtu esimehe, Riigikohtu liikme, ringkonnakohtuniku ning maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ja nimetatud seaduses sätestatud vastava koefitsiendi ning koefitsiendi 0,93 korrutis.»

§ 6.    Keskkonnatasude seaduse (RT I 2005, 67, 512; 2009, 3, 15) § 19 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.    Kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2009, 4, 27) § 134 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.    Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2009, 5, 35) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (1) Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.»;
  2) paragrahvi 27 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (11) Riigieelarves nähakse võimaluse korral ette toetus kohaliku omavalitsuse üksustele lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks tingimusel, et kohaliku omavalitsuse üksus lisab riigieelarvest eraldatavale toetusele täiendavalt valla- või linnaeelarve vahendid (edaspidi omaosalus).»

§ 9.    Noorsootöö seaduses (RT I 1999, 27, 392; 2007, 45, 320) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 2) kinnitab noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või linnaeelarvest toetamise tingimused, korra ja taotluste vormid ning vajaduse korral näeb ette omaosaluse tingimused toetuse saamiseks;»;
  2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:« 21) toetab eelarveliste vahendite olemasolul antud valla või linna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte;».

§ 10.    Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 2009, 4, 26) § 58 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

  « (2) 2009. aasta 1. märtsist kuni 2010. aasta 31. detsembrini võib määrata prokuröri ametipalga lühemaks ajavahemikuks kui üks aasta, seejuures võib kehtestada eelmisest perioodist madalama ametipalga.»

§ 11.    Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2009, 5, 35) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:« (11) Käesoleva seaduse § 51 lõike 1 punktis 1 nimetatud kindlustusjuhtumi puhul, kui kindlustud isikule makstakse haigushüvitist käesoleva seaduse § 56 lõikes 12 sätestatud juhul, on hüvitise määramise ja maksmise täiendavaks tingimuseks arsti väljastatud tõend.»;
  2) paragrahvi 53 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 53 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (3) Käesoleva seaduse § 51 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kindlustusjuhtumi puhul on hüvitise määramise ja maksmise täiendavaks tingimuseks arsti otsus, milles osutatakse vajadusele anda kindlustatud isikule tema terviseseisundile vastavat tööd töölepingu seaduse § 18 lõike 1 alusel või viia ta üle kergemale ametikohale ja kirjeldatakse soovituslikku tööd või teenistustingimusi.»;
  4) paragrahvi 54 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (3) Kui töötajale on võimaldatud terviseseisundile vastavat tööd töölepingu seaduse § 18 lõike 1 alusel või teenistuja on ajutiselt üle viidud teisele ametikohale või tema teenistustingimusi on ajutiselt kergendatud, maksab haigekassa kindlustatud isikule hüvitist niisuguses summas, et hüvitis koos selle ajavahemiku eest saadava töötasu või palgaga (edaspidi töötasu) jagatuna selle ajavahemiku kalendripäevadega on võrdne kindlustatud isiku kalendripäeva keskmise tuluga.»;
  5) paragrahvi 55 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (1) Kalendripäeva keskmine tulu arvutatakse, lähtudes Maksu- ja Tolliameti esitatud kindlustatud isikule arvestatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu andmetest ja käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktides 1, 2, 4 ja 5 ning lõikes 3 nimetatud isikute esitatud hüvitise saamise õigust tõendavatest andmetest. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel ei võeta arvesse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide 1–3 ja 6–13 ning lõike 11 alusel riigi, valla või linna poolt makstavat sotsiaalmaksu.

  (2) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punkti 1 või 2 alusel kindlustatud isiku kalendripäeva keskmine tulu võrdub töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal kindlustatud isiku eest või tema poolt makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

  (3) Kui käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punkti 1 või 2 alusel kindlustatud isiku eest kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel aluseks oleval kalendriaastal ei makstud sotsiaalmaksu, siis võrdub kalendripäeva keskmine tulu töötajaga kokkulepitud töötasu ja arvu 30 jagatisega, kuid see ei tohi olla üle Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuu töötasu alammäära ja arvu 30 jagatise. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töökohustuste täitmisest vabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud töötajaga kokkulepitud töötasust või Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäärast.»;
  6) paragrahvi 55 lõike 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks;
  7) paragrahvi 56 lõikes 1 asendatakse sõna «teisest» sõnaga «üheksandast»;
  8) paragrahvi 56 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:« (11) Kui haigushüvitise maksmise kohustuse aluseks on töötaja ajutine keeldumine tööülesannete täitmisest töölepingu seaduse § 18 lõike 2 alusel või teenistuskohustuste täitmisest ajutine vabastamine, siis arvutatakse hüvitist teisest päevast, millal töötaja või teenistuja keeldus tööülesannete ajutisest täitmisest või vabastati ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest.

  (12) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktides 1, 2, 4 ja 5 ning lõikes 3 nimetatud isikutel tekib vähemalt 12-nädalase raseduse korral õigus saada haigushüvitist käesoleva seaduse § 51 lõike 1 punktis 1 sätestatud kindlustusjuhtumi korral töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest või majandus- või kutsetegevusest vabastuse teisest päevast alates.»;
  9) paragrahvi 58 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «või ämmaemanda»;
  10) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:« (14) Isiku suhtes, kelle töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest vabastus algab pärast 2009. aasta 30. juunit, kohaldatakse alates 2009. aasta 1. juulist ravikindlustuse seaduses sätestatut.»

§ 12.    Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2008, 48, 264) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 26 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel arvutatud»;
  2) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:« (51) Vabariigi Valitsus võib kinnitada indeksi väärtuse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust madalamana, kui:
  1) sama aasta eeldatav sisemajanduse koguprodukti reaalkasv on negatiivne või
  2) käesoleva seaduse § 57 lõikes 1 toodud riikliku pensionikindlustuse kulude ja sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava eeldatava laekumise vahe on suurem kui 1% sama aasta eeldatavast sisemajanduse koguproduktist.

  (52) Vabariigi Valitsus lisab või tasaarvestab koos uue indeksi väärtuse kinnitamisega tõstmata või vähendamata jäänud indeksi osa viie aasta jooksul käesoleva paragrahvi lõike 5 või 51 rakendamisest arvates.»;
  3) paragrahvi 26 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (6) Vabariigi Valitsus kinnitab indeksi väärtusega vähemalt 1,000 ja käesoleva paragrahvi lõike 52 alusel lisada või tasaarvestada jääva indeksi osa hiljemalt jooksva aasta 20. märtsiks.»

§ 13.    Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadusest (RT I 2008, 58, 329) jäetakse välja § 9.

§ 14.    Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2009, 11, 67) § 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  « 3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 alusel makstavat haigushüvitist, mis ei ületa töötaja keskmist töötasu ning § 13 lõikest 1 tulenevaid tööandja kulutusi töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks;».

§ 15.    Spordiseaduses (RT I 2005, 22, 148; 2008, 48, 264) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 2) kinnitada spordiorganisatsioonide valla- või linnaeelarvest toetamise tingimused, kord ja taotluste vormid ning vajaduse korral näha ette omaosaluse tingimused toetuse saamiseks;»;
  2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:« 21) toetada eelarveliste vahendite olemasolu korral oma haldusterritooriumil asuvate spordiorganisatsioonide tööd;».

§ 16.    Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 2008, 56, 314) § 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  « (3) Raha jaotus riigimaanteede hoiuks ning kohalike teede hoiuks määratakse igaks eelarveaastaks riigieelarves.»

§ 17.    Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,4% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;»;
  2) paragrahvi 13 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Tulumaksuga maksustatakse kõik rahalised tasud, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale, sealhulgas palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu, avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel makstav puhkusetoetus, töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel ettenähtud hüvitis, kohtu või töövaidluskomisjoni väljamõistetud hüvitis või viivis, haigushüvitis ning riigieelarvest hüvitatav puhkusetasu.»;
  3) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isikule või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus- või sotsiaalhoolekandeasutusele, kaitseala valitsejale või avalik-õiguslikule ülikoolile maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused.»

§ 18.    Töölepingu seaduse (RT I 2009, 5, 35; 11, 67) § 18 lõikest 3, § 59 lõigetest 2 ja 3, § 60 esimesest lausest ning § 93 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või ämmaemanda».

§ 19.    Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (RT I 1999, 60, 616; 2009, 5, 35) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 10 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «või ämmaemanda»;
  2) seadust täiendatakse §-ga 122 järgmises sõnastuses:« § 122.Tööandja makstav haigushüvitis

  (1) Tööandja maksab töötajale hüvitist haigestumise või vigastuse neljanda kuni kaheksanda päeva eest 80% töötaja keskmisest töötasust (haigushüvitis).

  (2) Töötaja haigestumise või vigastuse korral, mille eest Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ravikindlustuse seaduse § 54 lõike 1 punktide 6 ja 7 ning § 56 lõike 12 alusel, tööandja haigushüvitist ei maksa.

  (3) Tööandja maksab haigushüvitist haiguslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse neljandast päevast alates.

  (4) Tööandja maksab haigushüvitist, kui töötaja on tööandjale haiguslehe esitanud hiljemalt 90. kalendripäeval, alates töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisele asumise päevast.

  (5) Tööandja maksab haigushüvitise välja palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest tööandjale.»;
  3) seadust täiendatakse §-ga 313 järgmises sõnastuses:« § 313. Haigushüvitiste maksmine

Käesoleva seaduse §-s 122 sätestatud haigushüvitist maksab tööandja haiguslehtede alusel, millele märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastus algab 2009. aasta 1. juulil või hiljem.»

§ 20.    Valla- ja linnaeelarve seaduses (RT I 1993, 42, 615; 2003, 88, 588) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Valla- ja linnaeelarve seadus sätestab valla- ja linnaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra ning kohustuste võtmise tingimused ja piirangud.»;
  2) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Kui pärast eelarve vastuvõtmist kehtestatakse Riigikogu või Vabariigi Valitsuse õigusakte, mille alusel eelarve tulud vähenevad või kulud suurenevad, hüvitatakse vastavad summad või vähendatakse vastavalt kohaliku omavalituse üksusele pandud kohustusi.»;
  3) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:« § 81. Kohustuste võtmise piirangud seoses eelarve puudujäägiga

  (1) Kui sisemajanduse koguprodukt on vähenenud kaks kvartalit järjest, võivad kuni kolmeks eelarveaastaks makromajandusliku stabiilsuse tagamiseks ning valitsussektori eelarvepositsiooni kontrollimiseks vald ja linn ning raamatupidamise seaduse mõistes valla või linna otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus (edaspidi vald ja linn ning nendest sõltuv üksus), mille tuludest üle poole moodustavad tulud vallalt või linnalt, riigilt või muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt sihtasutustelt, emiteerida võlakirju, võtta laenu, kapitalirendi- ja faktooringkohustusi, teenuse kontsessiooni kokkuleppest tekkivaid kohustusi, pikaajalisi kohustusi tarnijate ees ja muid pikaajalisi kohustusi, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist, ainult perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse alusel saadava toetuse (edaspidi struktuuritoetus) ning välislepingute alusel Eesti Vabariigile eraldatava toetuse (edaspidi muu välisabi toetus) sildfinantseerimiseks, struktuuritoetuse või muu välisabi toetuse saamiseks vajaliku omafinantseeringu tagamiseks või enne seaduse jõustumist võetud eelnimetatud olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks.

  (2) Vald ja linn on kohustatud kooskõlastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 valla ja linna ning nendest sõltuvate üksuste poolt võetavad kohustused Rahandusministeeriumiga. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täpsema loetelu ja kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

  (3) Rahandusministeerium hindab valla ja linna ning nendest sõltuvate üksuste finantssuutlikkust hinnatava eelarves esitatud andmete põhjal. Kui Rahandusministeeriumi hinnangul on vald või linn või nendest sõltuv üksus suuteline kohustusi võtmata tagama struktuuritoetuse või muu välisabi toetuse saamiseks vajalikku omafinantseeringut, võib Rahandusministeerium jätta kohustuse võtmise taotluse kooskõlastamata või teha ettepaneku võetava kohustuse suuruse vähendamiseks.

  (4) Kui vald või linn või nendest sõltuv üksus on võtnud kohustusi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata eesmärkidel või võtnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusi Rahandusministeeriumi kooskõlastuseta, peatab rahandusminister käskkirjaga:
  1) riigieelarve seaduse § 9 lõike 2 alusel kehtestatud riigieelarve kohalike omavalitsuste eelarvete tasandusfondi eraldiste ülekandmise;
  2) tulumaksuseaduse § 5 lõike 2 alusel kehtestatud valdadele ja linnadele tulumaksu kandmise korra kohaselt tulumaksust ülekandmisele kuuluvate summade ülekandmise.

  (5) Rahandusministeerium informeerib valda ja linna tasandusfondi ja tulumaksu summade ülekandmise peatamisest viivitamata.

  (6) Tasandusfondist ja tulumaksust ülekandmisele kuuluvatest summadest peetakse eelarveaasta jooksul kinni summa, mille ulatuses võeti kohustusi, mida käesolev seadus ei luba, kuid mitte rohkem kui 20% vallale või linnale iga-aastase riigieelarve seaduse alusel eraldatavatest eelarvete tasandusfondi vahenditest ja tulumaksuseaduse § 5 lõike 2 alusel kehtestatud valdadele ja linnadele tulumaksu kandmise korra kohaselt vallale või linnale arvestatud tulumaksu summast.

  (7) Tasandusfondist ja tulumaksust ülekandmisele kuuluvate summade ülekandmise võib peatada kuni peatamise tinginud asjaolu äralangemiseni. Summade kinnipidamise lõpetamise kinnitab rahandusminister käskkirjaga viie tööpäeva jooksul asjaolu äralangemise tuvastamisest arvates. Rahandusministeerium informeerib valda ja linna summade ülekandmise peatamise lõpetamisest pärast vastava otsuse tegemist viivitamata. Peatatud vahendite tagastamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;
  4) seadust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:« § 281. Seaduse rakendamine

Käesoleva seaduse § 81 kehtib 2011. aasta lõpuni.»

§ 21.    Vangistusseadust (RT I 2000, 58, 376; 2009, 5, 35) täiendatakse §-ga 1724 järgmises sõnastuses:

  « § 1724. Käesoleva seaduse §-de 1361 ja 1363 rakendamise erisused

  2009. aasta 1. märtsist kuni 2010. aasta 31. detsembrini võib Vabariigi Valitsus vähendada vanglaametnikule ja vanglas töötavale riigiametnikule kehtivat Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud palgamäära ja diferentseeringut. Vabariigi Valitsus ei pea pärast 2010. aasta 31. detsembrit tõstma palgamäära ega diferentseeringut endisele tasemele.»

§ 22.    Ülikooliseaduses (RT I 1995, 12, 119; 2009, 5, 35) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punkti 14 viimane lause jäetakse välja;
  2) seadust täiendatakse §-ga 59 järgmises sõnastuses:« § 59. Seaduse rakendamine

Käesoleva seaduse § 2 punkti 14 muudatust, mis on tehtud riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega, rakendatakse 2009. aasta 1. jaanuarist.»

§ 23.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse §-d 3 ja 6, § 8 punkt 1, §-d 9 ja 15 ning § 17 punkt 1 jõustuvad 2009. aasta 1. aprillil.

  (3) Käesoleva seaduse §-d 11 ja 14, § 17 punkt 2 ning §-d 18 ja 19 jõustuvad 2009. aasta 1. juulil.

  (4) Käesoleva seaduse § 17 punkt 3 jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2022, 16

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json