Teksti suurus:

Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 24

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 53 lõike 5 alusel.

§ 1.  Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm

  Alkoholi aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga. Elektroonilise loa kujundus võib olla erinev.

§ 2.  Loa täitmine

 (1) Loa, välja arvatud tabeli 2, täidab maksuhaldur.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

 (2) Loa tabeli 2 täidab aktsiisilaopidaja aktsiisivaba alkoholi (edaspidi alkoholi) väljastamisel aktsiisilaost või maksuhaldur alkoholi impordil või teisest liikmesriigist soetamisel.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

 (3) Loa ridadele märgitakse järgmised andmed:
 1) reale „Alkoholi aktsiisivabastuse luba nr” märgitakse loa number, mis koosneb loa liigi tähisest, loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt väljastatud alkoholi aktsiisivabastuse lubade arvule ning Maksu- ja Tolliameti koodist;
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]
 2) reale «Nimi, äriregistrikood» märgitakse loa saaja nimi ja äriregistrikood;
 3) reale «Käibemaksukohustuslase number» märgitakse loa saaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 4) reale «Tegevuskoha aadress» märgitakse aadress, kus loa saaja ladustab ja kasutab alkoholi;
 5) reale «Kehtivus» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel alkoholi soetada;
 6) reale „MTA” märgitakse Maksu- ja Tolliameti asjaomase struktuuriüksuse nimi ja kontaktandmed;
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]
 7) reale „Maksuhalduri pädeva ametniku nimi, allkiri ja kuupäev” märgitakse Maksu- ja Tolliameti vastava allkirjastamispädevusega ametniku ees- ja perekonnanimi, tema allkiri ning allakirjutamise kuupäev.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

 (4) Loa tabelisse 1 märgitakse järgmised andmed:
 1) alkoholi liik nagu näiteks piiritus, viin, vein, õlu ja muu taoline;
 2) alkoholi kaubakood vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuurile;
 3) alkoholi kogus liitrites 12 kalendrikuuks.

 (5) Loa tabelisse 2 märgitakse alkoholi saaja soetatud alkoholi kohta järgmised andmed:
 1) tehingu kuupäev;
 2) alkoholi liik nagu näiteks piiritus, viin, vein, õlu ja muu taoline;
 3) alkoholi kaubakood;
 4) alkoholi etanoolisisaldus;
 5) alkoholi kogus liitrites;
 6) alkoholi väljastanud aktsiisilaopidaja number;
 7) tollideklaratsiooni number alkoholi importimisel, saatelehe number alkoholi vastuvõtmisel aktsiisilaost või teisest liikmesriigist.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 24

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 53 lõike 5 alusel.

§ 1.  Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm

  Alkoholi aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga. Elektroonilise loa kujundus võib olla erinev.

§ 2.  Loa täitmine

 (1) Loa, välja arvatud tabeli 2, täidab maksuhaldur.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

 (2) Loa tabeli 2 täidab aktsiisilaopidaja aktsiisivaba alkoholi (edaspidi alkoholi) väljastamisel aktsiisilaost või maksuhaldur alkoholi impordil või teisest liikmesriigist soetamisel.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

 (3) Loa ridadele märgitakse järgmised andmed:
 1) reale „Alkoholi aktsiisivabastuse luba nr” märgitakse loa number, mis koosneb loa liigi tähisest, loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt väljastatud alkoholi aktsiisivabastuse lubade arvule ning Maksu- ja Tolliameti koodist;
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]
 2) reale «Nimi, äriregistrikood» märgitakse loa saaja nimi ja äriregistrikood;
 3) reale «Käibemaksukohustuslase number» märgitakse loa saaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 4) reale «Tegevuskoha aadress» märgitakse aadress, kus loa saaja ladustab ja kasutab alkoholi;
 5) reale «Kehtivus» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel alkoholi soetada;
 6) reale „MTA” märgitakse Maksu- ja Tolliameti asjaomase struktuuriüksuse nimi ja kontaktandmed;
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]
 7) reale „Maksuhalduri pädeva ametniku nimi, allkiri ja kuupäev” märgitakse Maksu- ja Tolliameti vastava allkirjastamispädevusega ametniku ees- ja perekonnanimi, tema allkiri ning allakirjutamise kuupäev.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

 (4) Loa tabelisse 1 märgitakse järgmised andmed:
 1) alkoholi liik nagu näiteks piiritus, viin, vein, õlu ja muu taoline;
 2) alkoholi kaubakood vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuurile;
 3) alkoholi kogus liitrites 12 kalendrikuuks.

 (5) Loa tabelisse 2 märgitakse alkoholi saaja soetatud alkoholi kohta järgmised andmed:
 1) tehingu kuupäev;
 2) alkoholi liik nagu näiteks piiritus, viin, vein, õlu ja muu taoline;
 3) alkoholi kaubakood;
 4) alkoholi etanoolisisaldus;
 5) alkoholi kogus liitrites;
 6) alkoholi väljastanud aktsiisilaopidaja number;
 7) tollideklaratsiooni number alkoholi importimisel, saatelehe number alkoholi vastuvõtmisel aktsiisilaost või teisest liikmesriigist.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]