Teksti suurus:

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2012, 14

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise nõuded.

§ 2.   Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine

  (1) Tootja kannab elektri- ja elektroonikaseadmetele:
  1) tootjat identifitseerivad andmed;
  2) pärast 13. augustit 2005 turule lastavatele seadmetele lahuskogumise märgise (edaspidi märgis) vastavalt standardile EVS-EN 50419;
  3) CE-märgise.
[RT I, 04.10.2012, 2 - jõust. 02.01.2013]

  (2) Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud märgised tuleb kanda elektri- või elektroonikaseadmele enne selle turule laskmist.
[RT I, 28.10.2011, 4 - jõust. 02.01.2013]

§ 3.   Muud märgistamise nõuded

  (1) Elektri- ja elektroonikaseadmetele kantavad andmed, sealhulgas märgis, peavad olema selgelt loetavad ja kustumatud ning nähtavad kuni seadme muutumiseni jäätmeks.

  (2) Kui märgis ei mahu seadmele või põhjustab ebamugavusi elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamisel, võib märgise kanda seadmete pakendile, kasutusjuhendisse ja garantiidokumendile.

  (3) CE-märgis tuleb kanda nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil valmis elektri- või elektroonikaseadmele või selle andmeplaadile. Kui elektri- või elektroonikaseadme olemusest tingituna ei ole võimalik märgist sellele kanda või märgise püsimist seal tagada, tuleb märgis kanda pakendile ja seadmega kaasas olevatesse dokumentidesse.
[RT I, 04.10.2012, 2 - jõust. 02.01.2013]

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2012, 14

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise nõuded.

§ 2.   Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine

  (1) Tootja kannab elektri- ja elektroonikaseadmetele:
  1) tootjat identifitseerivad andmed;
  2) pärast 13. augustit 2005 turule lastavatele seadmetele lahuskogumise märgise (edaspidi märgis) vastavalt standardile EVS-EN 50419;
  3) CE-märgise.
[RT I, 04.10.2012, 2 - jõust. 02.01.2013]

  (2) Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud märgised tuleb kanda elektri- või elektroonikaseadmele enne selle turule laskmist.
[RT I, 28.10.2011, 4 - jõust. 02.01.2013]

§ 3.   Muud märgistamise nõuded

  (1) Elektri- ja elektroonikaseadmetele kantavad andmed, sealhulgas märgis, peavad olema selgelt loetavad ja kustumatud ning nähtavad kuni seadme muutumiseni jäätmeks.

  (2) Kui märgis ei mahu seadmele või põhjustab ebamugavusi elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamisel, võib märgise kanda seadmete pakendile, kasutusjuhendisse ja garantiidokumendile.

  (3) CE-märgis tuleb kanda nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil valmis elektri- või elektroonikaseadmele või selle andmeplaadile. Kui elektri- või elektroonikaseadme olemusest tingituna ei ole võimalik märgist sellele kanda või märgise püsimist seal tagada, tuleb märgis kanda pakendile ja seadmega kaasas olevatesse dokumentidesse.
[RT I, 04.10.2012, 2 - jõust. 02.01.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json