Teksti suurus:

Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2017, 3

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 401 lõigete 1, 2 ja 4 alusel.
[RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 2.   Sõrmejälgede võtmisele ja sõrmejäljekujutistele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

2. peatükk SÕRMEJÄLGEDE VÕTMINE 

§ 3.   Sõrmejälgede võtmise nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 4.   Sõrmejälgede võtmise erisused
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 5.   Sõrmejälgede võtmise vanuse alampiir
[Kehtetu - RT I, 27.08.2013, 1 - jõust. 30.08.2013]

§ 6.   Sõrmejäljekujutistele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Sõrmejäljekujutiste kasutuselevõtmise tähtpäev

  (1) Määruse jõustumisest arvates hakatakse dokumendi taotlejalt võtma dokumendi taotluse esitamisel sõrmejälgi.

  (2) Enne määruse jõustumist esitatud dokumendi taotluste puhul dokumendi taotlejalt sõrmejälgi ei võeta.

  (3) Määruse jõustumisest arvates rakendatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 114 lõigetes 2–5 sätestatud isikliku ilmumise nõuet ning sama seaduse §-s 115 sätestatud erisusi.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. juunil 2009. a.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2017, 3

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 401 lõigete 1, 2 ja 4 alusel.
[RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 2.   Sõrmejälgede võtmisele ja sõrmejäljekujutistele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

2. peatükk SÕRMEJÄLGEDE VÕTMINE 

§ 3.   Sõrmejälgede võtmise nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 4.   Sõrmejälgede võtmise erisused
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 5.   Sõrmejälgede võtmise vanuse alampiir
[Kehtetu - RT I, 27.08.2013, 1 - jõust. 30.08.2013]

§ 6.   Sõrmejäljekujutistele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Sõrmejäljekujutiste kasutuselevõtmise tähtpäev

  (1) Määruse jõustumisest arvates hakatakse dokumendi taotlejalt võtma dokumendi taotluse esitamisel sõrmejälgi.

  (2) Enne määruse jõustumist esitatud dokumendi taotluste puhul dokumendi taotlejalt sõrmejälgi ei võeta.

  (3) Määruse jõustumisest arvates rakendatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 114 lõigetes 2–5 sätestatud isikliku ilmumise nõuet ning sama seaduse §-s 115 sätestatud erisusi.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. juunil 2009. a.

/otsingu_soovitused.json