Teksti suurus:

Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 16.08.2011, 2

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 47 lõike 8 alusel ja kooskõlas § 47 lõikega 7.

§ 1.   Määruse rakendusala

  Määrusega kehtestatakse tolliformaalsused, mida teostatakse reisija kauba hoiustamisel ning reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend.

§ 2.   Kauba hoiule andmine

  (1) Kooskõlas «Tolliseaduse» §-ga 31 võib toll võtta reisija kirjaliku taotluse alusel kauba hoiule.

  (2) Kauba hoiustamise taotluse näidisvorm ning selle täitmise juhend avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

§ 3.   Reisija deklaratsiooni vorm

  (1) Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki siirduv reisija esitab deklareerimisele kuuluva kauba kohta reisija deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» §-des 37 ja 47 sätestatule.

  (2) Reisija esitab omal valikul reisija deklaratsiooni kas suuliselt või kirjalikult.

§ 4.   Suuline deklareerimine

  (1) Tolliametnik sisestab reisija poolt suuliselt deklareeritud andmed elektroonilisse andmetöötlussüsteemi ning täidab deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusele.

  (2) Tolliametnik teeb elektroonilises andmetöötlussüsteemis täidetud reisija deklaratsioonist väljatrüki ning annab selle reisijale.

  (3) Kui esinevad Komisjoni määruse nr 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele nr 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1-766) artiklis 227 sätestatud asjaolud, võib toll nõuda kirjaliku reisija deklaratsiooni esitamist.

§ 5.   Kirjalik deklareerimine

  (1) Kirjalik reisija deklaratsioon esitatakse tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis või määruse lisas toodud vormil.
[RT I, 16.08.2011, 1 - jõust. 19.08.2011]

  (2) Reisija deklaratsiooni täitmisel elektroonilises andmetöötlussüsteemis lähtub reisija «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusest.

§ 6.   Reisija deklaratsiooni vormi täitmine

  (1) Määruse lisas toodud reisija deklaratsiooni vormi A osa täidab reisija ning B osa toll. Kui reisija deklaratsiooni vorm esitatakse digitaalselt allkirjastatuna, siis B osa toll ei täida.
[RT I, 16.08.2011, 1 - jõust. 19.08.2011]

  (2) Reisija deklaratsioon täidetakse eesti keeles. Reisija võib soovi korral deklaratsiooni täita inglise või vene keeles.

  (3) Tolliametnik sisestab reisija esitatud andmed elektroonilisse andmetöötlussüsteemi ning täidab deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusele.

  (4) Tolliametnik teeb elektroonilises andmetöötlussüsteemis täidetud reisija deklaratsioonist väljatrüki ning annab selle reisijale.

§ 7.   Rakendussäte

  Käesolevast tekstist välja jäetud.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. mail.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2017, 62

/otsingu_soovitused.json