Teksti suurus:

Pikaajalise viisa taotluse vorm ja täitmise nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 15, 291

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1028 lõike 4 alusel.

§ 1.  Pikaajalise viisa taotluse vormi kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse pikaajalise viisa taotluse vorm (edaspidi viisataotlus) eesti, inglise ja vene keeles (lisa).

§ 2.  Viisataotluse täitmise nõuded

  (1) Viisataotlus täidetakse loetavalt ja üheselt mõistetavalt eesti, inglise või vene keeles.

  (2) Viisataotluse väljad täidetakse tumedas kirjas viisil, mis tagab esitatud andmete säilimise.

  (3) Viisataotlusel täidetakse kõik taotlejale täitmiseks ette nähtud väljad.

  (4) Viisataotluses esitatud isikunimed peavad vastama taotleja reisidokumendis esitatud nimekujule.

  (5) Viisataotluse allkirjaväljale kirjutab taotleja allkirja isiklikult. Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks.

  (6) Viisataotlusele alla kirjutades kinnitab taotleja selles esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust ning nõustub esitatud isikuandmete edastamisega teistele riigiasutustele sellises ulatuses, nagu see on vajalik viisataotluse menetlemiseks.

  (7) Viisataotluse ametimärkmete väljad täidab selleks volitatud ametiisik.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 5. aprillil 2010. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 18.03.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00954.

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2011, 5

/otsingu_soovitused.json