Teksti suurus:

Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2017, 6

Määrus kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse § 7 lõike 9, § 9 lõike 11, § 15 lõike 7, § 30 lõike 4, § 36 lõike 4, § 40 lõike 7, § 43 lõike 4, § 49 lõike 3 ja § 492 lõike 2 alusel.
[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

§ 1.   Kehtestada järgmised perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste vormid:

 
  1) sünni registreerimise avaldus (lisa 1);
  2) isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (lisa 2);
  3) põlvnemise välistamise avaldus (lisa 3);
  4) surma registreerimise avaldus (lisa 4);
  5) abiellumisavaldus (lisa 5);
  6) abielu lahutamise ühine avaldus (lisa 6);
  7) abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus (lisa 7);
  8) abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus (lisa 8);
  9) perekonnaseisukande parandamise ja muutmise avaldus (lisa 9);
  10) soo andmete muutmise avaldus (lisa 10);
  11) avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks (lisa 11).

§ 2.   Kehtestada järgmised paberil tehtavate perekonnaseisukannete vormid:

 
  1) sünnikanne (lisa 12);
  11) sünnikanne, kui vanemad on samast soost (lisa 25);
[RT I, 14.02.2017, 4 - jõust. 17.02.2017]
  2) surmakanne (lisa 13);
  3) abielukanne (lisa 14);
  4) abielulahutuse kanne (lisa 15).

§ 3.   Kehtestada järgmised perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid:

 
  1) sünnitõend (lisa 16);
  11) sünnitõend, kui vanemad on samast soost (lisa 26);
[RT I, 14.02.2017, 4 - jõust. 17.02.2017]
  2) surmatõend (lisa 17);
  3) abielutõend (väljastatakse abielu registreerimisel) (lisa 18);
  4) abielutõend (korduv) (lisa 19);
  5) abielulahutuse tõend (lisa 20);
  6) abieluvõimetõend (lisa 21);
  7) abieluvõimetõend isikule, kes on elanud Eestis alla 1 aasta (lisa 22);
[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]
  8) abieluvõimetõend isikule, kes on elanud väljaspool Eestit üle 2 kuu (lisa 23);
[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]
  9) soo muutmise tõend (lisa 24).
[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

§ 4.   Abieluvõimetõendile kantakse lisaks "Perekonnaseisutoimingute seaduse" § 9 lõikes 5 ja § 40 lõigetes 2 ja 4 nimetatud andmetele järgmised andmed:

 
  1) isiku, kellega avalduse esitaja abielluda soovib, perekonnaseis, sünnikoht ja elukoht;
  2) abieluvõimetõendi kehtivuse aeg;
  3) Eesti Vabariigi kinnitus selle kohta, et abielu sõlmimiseks tõendil nimetatud isikute vahel puuduvad takistused.

§ 5.   Välisriigis esitamiseks vormistatakse § 3 punktides 1, 2 ja 4–8 nimetatud perekonnaseisuandmete korduv väljavõte taotleja soovil inglise, saksa või prantsuse keeles.

[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

§ 6.   Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2023, 17

Määrus kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse § 7 lõike 9, § 9 lõike 11, § 15 lõike 7, § 30 lõike 4, § 36 lõike 4, § 40 lõike 7, § 43 lõike 4, § 49 lõike 3 ja § 492 lõike 2 alusel.
[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

§ 1.   Kehtestada järgmised perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste vormid:

 
  1) sünni registreerimise avaldus (lisa 1);
  2) isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (lisa 2);
  3) põlvnemise välistamise avaldus (lisa 3);
  4) surma registreerimise avaldus (lisa 4);
  5) abiellumisavaldus (lisa 5);
  51) abiellumisavaldus inglise keeles (lisa 27);
[RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]
  52) abiellumisavaldus, kui abiellujad on samast soost (lisa 51);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
  53) abiellumisavaldus inglise keeles, kui abiellujad on samast soost (lisa 271);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
  6) abielu lahutamise ühine avaldus (lisa 6);
  61) abielu lahutamise ühine avaldus, kui abikaasad on samast soost (lisa 61);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
  7) abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus (lisa 7);
  8) abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus (lisa 8);
  81) abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus inglise keeles (lisa 28);
[RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]
  9) perekonnaseisukande parandamise ja muutmise avaldus (lisa 9);
  10) sooandmete muutmise avaldus (lisa 10);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
  11) perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (lisa 11);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
  12) perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles (lisa 29).
[RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]

§ 2.   Kehtestada järgmised paberil tehtavate perekonnaseisukannete vormid:

 
  1) sünnikanne (lisa 12);
  11) sünnikanne, kui vanemad on samast soost (lisa 25);
[RT I, 14.02.2017, 4 - jõust. 17.02.2017]
  2) surmakanne (lisa 13);
  3) abielukanne (lisa 14);
  31) abielukanne, kui abikaasad on samast soost (lisa 141);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
  4) abielulahutuse kanne (lisa 15);
  41) abielulahutuse kanne, kui abikaasad on samast soost (lisa 151);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

§ 3.   Kehtestada perekonnasündmuse kohta väljastatava tõendi andmekoosseisuna andmed, mis on toodud järgmistes tõendi vormides:

[RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]

 
  1) sünnitõend (lisa 16);
  11) sünnitõend, kui vanemad on samast soost (lisa 26);
[RT I, 14.02.2017, 4 - jõust. 17.02.2017]
  2) surmatõend (lisa 17);
  21) surmatõend (väljastab tervishoiuteenuse osutaja) (lisa 31);
[RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]
  3) abielutõend (väljastatakse abielu registreerimisel) (lisa 18);
  31) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend, kui abikaasad on mehed (lisa 181);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
  32) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend, kui abikaasad on naised (lisa 182);
[RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
  4) abielutõend (korduv) (lisa 19);
  5) abielulahutuse tõend (lisa 20);
  6) abieluvõimetõend (lisa 21);
  7) abieluvõimetõend isikule, kes on elanud Eestis alla 1 aasta (lisa 22);
[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]
  8) abieluvõimetõend isikule, kes on elanud väljaspool Eestit üle 2 kuu (lisa 23);
[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]
  81) abieluvõimetõend isikule, kes ei ole elanud Eestis (lisa 30);
[RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]
  9) soo muutmise tõend (lisa 24).
[RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

§ 31.   Tervishoiuteenuse osutaja väljastab esmase surmatõendi üksnes juhul, kui surma fakt ja surma põhjus on tuvastatud. Tervishoiuteenuse osutajal on juurdepääs tervise infosüsteemis tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud surmateatise, surma põhjuse ning perinataalsurma põhjuse teatise andmetele. Perekonnaseisuasutus väljastab surmatõendi objektiivsetel põhjustel üksnes juhul, kui surma fakt ja surma põhjus on tuvastatud. Perekonnaseisuasutusele väljastatakse üksnes fakt surma põhjuse tuvastatuse kohta.

[RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

§ 4.   Abieluvõimetõendile kantakse lisaks "Perekonnaseisutoimingute seaduse" § 9 lõikes 5 ja § 40 lõigetes 2 ja 4 nimetatud andmetele järgmised andmed:

 
  1) isiku, kellega avalduse esitaja abielluda soovib, perekonnaseis, sünnikoht ja elukoht;
  2) abieluvõimetõendi kehtivuse aeg;
  3) Eesti Vabariigi kinnitus selle kohta, et abielu sõlmimiseks tõendil nimetatud isikute vahel puuduvad takistused.

§ 5.   Taotleja soovil võib § 3 punktides 1−2 ja 4−81 nimetatud perekonnasündmuse kohta väljastada korduva tõendi inglise, saksa või prantsuse keeles.

[RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]

§ 6.   Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json