Teksti suurus:

Vesikondade ja alamvesikondade määramine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2013, 16

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 32 lõike 3 alusel.

§ 1. Vesikonnad

  Eesti territoorium jaguneb järgmisteks vesikondadeks:
 1) Lääne-Eesti vesikond;
 2) Ida-Eesti vesikond;
 3) Koiva vesikond.

§ 2. Alamvesikonnad

 (1) Lääne-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks:
 1) Harju alamvesikond;
 2) Läänesaarte alamvesikond;
 3) Matsalu alamvesikond;
 4) Pärnu alamvesikond.

 (2) Ida-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks:
 1) Viru alamvesikond;
 2) Peipsi alamvesikond;
 3) Võrtsjärve alamvesikond.

 (3) Pandivere kõrgustikul on moodustatud Pandivere põhjavee alamvesikond, mis kuulub nii Lääne-Eesti kui ka Ida-Eesti vesikonda.

§ 3. Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart

  Vesikondade ja alamvesikondade piirid on esitatud ülevaatekaardil määruse lisas. Vesikondade ja alamvesikondade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaagentuuris ning Keskkonnaametis.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2019, 54

/otsingu_soovitused.json