Teksti suurus:

Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2012, 2

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõiduki, mis kuulub teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1, N1 ja L2e, osade märgistamise nõuded.

§ 2.   Mootorsõiduki osade märgistamine

  (1) Tootja kannab turule lastavatele mootorsõiduki plastosadele ja -materjalidele, mis kaaluvad üle 100 grammi, märgise nende identifitseerimiseks vastavalt standarditele EVS-EN 11469:2000, EVS-EN 1043-1:2011 ja EVS-EN 1043-2:2011.
[RT I, 19.10.2012, 1 - jõust. 22.10.2012]

  (2) Tootja kannab turule lastavatele mootorsõiduki elastomeerist valmistatud osadele ja materjalidele, mis kaaluvad üle 200 grammi, märgise nende identifitseerimiseks vastavalt standardile EVS-EN 1629:2010.

  (3) Lõikes 2 nimetatud nõuet ei kohaldata rehvide märgistamisel.

§ 3.   Muud märgistamise nõuded

  Standardites kasutatavad tähised «>» ja «<» võib asendada sulgudega.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2012, 2

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõiduki, mis kuulub teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1, N1 ja L2e, osade märgistamise nõuded.

§ 2.   Mootorsõiduki osade märgistamine

  (1) Tootja kannab turule lastavatele mootorsõiduki plastosadele ja -materjalidele, mis kaaluvad üle 100 grammi, märgise nende identifitseerimiseks vastavalt standarditele EVS-EN 11469:2000, EVS-EN 1043-1:2011 ja EVS-EN 1043-2:2011.
[RT I, 19.10.2012, 1 - jõust. 22.10.2012]

  (2) Tootja kannab turule lastavatele mootorsõiduki elastomeerist valmistatud osadele ja materjalidele, mis kaaluvad üle 200 grammi, märgise nende identifitseerimiseks vastavalt standardile EVS-EN 1629:2010.

  (3) Lõikes 2 nimetatud nõuet ei kohaldata rehvide märgistamisel.

§ 3.   Muud märgistamise nõuded

  Standardites kasutatavad tähised «>» ja «<» võib asendada sulgudega.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json