Teksti suurus:

Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.07.2021, 6

Määrus kehtestatakse «Võlaõigusseaduse» § 406 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab tarbijakrediidi kulukuse määra (edaspidi määr) arvutamise korra.

§ 2.  Määra arvutamise baasvõrrand

  (1) Määra arvutamise baasvõrrand väljendab tarbija kasutusse võetud krediidi ajatatud kogusumma, mis on krediidiandja ja tarbija vahel kokku lepitud, ning krediidi tagasimaksete ja krediidiga seotud kulude nüüdisväärtuste võrdust.

  (2) Määr arvutatakse käesoleva määruse lisas esitatud baasvõrrandi või lihtsustatud valemi alusel.

§ 3.  Määra arvutamine

  (1) Määra arvutamine põhineb eeldusel, et tarbijakrediidileping (edaspidi krediidileping) jääb kehtima kokkulepitud tähtaja jooksul ning et krediidiandja ja tarbija täidavad oma kohustusi krediidilepingus kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel.

  (2) Krediidi alguskuupäevaks loetakse esimese krediidisumma kasutusele võtmise kuupäev.

  (3) Arvutustes kasutatavaid ajavahemikke väljendatakse täis- või osaaastates. Aasta pikkus on 365 päeva (liigaastal 366 päeva), 52 nädalat või kaksteist võrdset kuud. Võrdses kuus on 30,41666 päeva (ehk 365/12) ka juhul, kui tegemist on liigaastaga.

  (31) Kui lõikes 3 nimetatud arvutustes kasutatavaid ajavahemikke ei ole võimalik väljendada täisnädalates, -kuudes või -aastates, väljendatakse ajavahemik kohaldades ühte või mitut järgmist:
  1) võetakse arvesse kõik päevad, sealhulgas nädalavahetused ja pühad;
  2) võrdsed perioodid koos päevadega loendatakse eest tahapoole kuni kasutusele võetud krediidi esimese väljamakse kuupäevani;
  3) päevadest koosneva perioodi pikkuse saamiseks jäetakse esimene päev välja ja viimane päev arvatakse sisse ning perioodi pikkus väljendatakse aastates, jagades kõnealuse perioodi täisaasta päevade arvuga (365 või 366 päeva), loendades eest tahapoole alates viimasest päevast kuni eelneva aasta sama päevani.
[RT I, 20.07.2021, 4 - jõust. 23.07.2021]

  (4) Arvutuse tulemus esitatakse protsentides, ümardatuna vähemalt ühe kümnendkohani.

§ 31.  Määruse kohaldamine

  Määruse § 3 lõiget 31 kohaldatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist sõlmitavatele krediidilepingutele.
[RT I, 20.07.2021, 4 - jõust. 23.07.2021]

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.07.2021, 6

Määrus kehtestatakse «Võlaõigusseaduse» § 406 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab tarbijakrediidi kulukuse määra (edaspidi määr) arvutamise korra.

§ 2.  Määra arvutamise baasvõrrand

  (1) Määra arvutamise baasvõrrand väljendab tarbija kasutusse võetud krediidi ajatatud kogusumma, mis on krediidiandja ja tarbija vahel kokku lepitud, ning krediidi tagasimaksete ja krediidiga seotud kulude nüüdisväärtuste võrdust.

  (2) Määr arvutatakse käesoleva määruse lisas esitatud baasvõrrandi või lihtsustatud valemi alusel.

§ 3.  Määra arvutamine

  (1) Määra arvutamine põhineb eeldusel, et tarbijakrediidileping (edaspidi krediidileping) jääb kehtima kokkulepitud tähtaja jooksul ning et krediidiandja ja tarbija täidavad oma kohustusi krediidilepingus kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel.

  (2) Krediidi alguskuupäevaks loetakse esimese krediidisumma kasutusele võtmise kuupäev.

  (3) Arvutustes kasutatavaid ajavahemikke väljendatakse täis- või osaaastates. Aasta pikkus on 365 päeva (liigaastal 366 päeva), 52 nädalat või kaksteist võrdset kuud. Võrdses kuus on 30,41666 päeva (ehk 365/12) ka juhul, kui tegemist on liigaastaga.

  (31) Kui lõikes 3 nimetatud arvutustes kasutatavaid ajavahemikke ei ole võimalik väljendada täisnädalates, -kuudes või -aastates, väljendatakse ajavahemik kohaldades ühte või mitut järgmist:
  1) võetakse arvesse kõik päevad, sealhulgas nädalavahetused ja pühad;
  2) võrdsed perioodid koos päevadega loendatakse eest tahapoole kuni kasutusele võetud krediidi esimese väljamakse kuupäevani;
  3) päevadest koosneva perioodi pikkuse saamiseks jäetakse esimene päev välja ja viimane päev arvatakse sisse ning perioodi pikkus väljendatakse aastates, jagades kõnealuse perioodi täisaasta päevade arvuga (365 või 366 päeva), loendades eest tahapoole alates viimasest päevast kuni eelneva aasta sama päevani.
[RT I, 20.07.2021, 4 - jõust. 23.07.2021]

  (4) Arvutuse tulemus esitatakse protsentides, ümardatuna vähemalt ühe kümnendkohani.

§ 31.  Määruse kohaldamine

  Määruse § 3 lõiget 31 kohaldatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist sõlmitavatele krediidilepingutele.
[RT I, 20.07.2021, 4 - jõust. 23.07.2021]

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json