Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadusRiigikoguseadus01.07.2014 - …
Eesti Vabariigi seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohtaÜlemnõukoguseadus01.06.2002 - …
Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohtaÜlemnõukoguseadus01.06.2002 - …
ElamuseadusÜlemnõukoguseadus01.07.2015 - …
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadusRiigikoguseadus01.07.2014 - …
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadusRiigikoguseadus22.02.2013 - …
KooseluseadusRiigikoguseadus01.01.2016 - …
Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadusRiigikoguseadus01.07.2016 - …
Kaubandusliku meresõidu koodeksRiigikoguseadus20.03.2016 - …
Ekspordi riikliku tagamise seadusRiigikoguseadus01.01.2011 - …
Säilituseksemplari seadusRiigikoguseadus01.01.2017 - …
Haldusreformi seadusRiigikoguseadus01.01.2017 - …
Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus04.12.2015 - …
Vandetõlgi seadusRiigikoguseadus01.01.2016 - …
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadusRiigikoguseadus01.05.2015 - …
Eesti Vabariigi põhiseadusRahvahääletusel vastu võetudseadus13.08.2015 - …
Võrdse kohtlemise seadusRiigikoguseadus06.05.2017 - …
Töötajate usaldusisiku seadusRiigikoguseadus08.05.2017 - …
KommertspandiseadusRiigikoguseadus01.07.2017 - …
KaugkütteseadusRiigikoguseadus01.07.2017 - …

Kokku: 4179| Näitan: 1- 20

/otsingu_soovitused.json