Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmineNissi Vallavolikogumäärus1119.06.2015 - 31.12.2020
Nissi valla jäätmehoolduseeskiriNissi Vallavolikogumäärus2301.01.2017 - …
Nissi valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiriNissi Vallavolikogumäärus1201.01.2011 - …
Riisipere aleviku kaugküttepiirkonna määramineNissi Vallavolikogumäärus903.06.2010 - …
Turba aleviku kaugküttepiirkonna määramineNissi Vallavolikogumäärus1417.08.2009 - …
Müügipileti hinna kehtestamineNissi Vallavolikogumäärus601.01.2011 - …
Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriNissi Vallavolikogumäärus1401.01.2011 - …
Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriNissi Vallavolikogumäärus1101.06.2001 - …
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa väljastamise kordNissi Vallavolikogumäärus501.04.2011 - …
Nissi kalmistu kasutamise eeskiriNissi Vallavolikogumäärus1715.07.2013 - …
Riisipere Raamatukogu põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus1425.11.2012 - …
Turba Raamatukogu põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus1525.11.2012 - …
Nissi valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 kinnitamineNissi Vallavolikogumäärus1001.01.2017 - 31.12.2021
Nissi Põhikooli arengukava kinnitamine 2017/2018–2022/2023. õppeaastateksNissi Vallavolikogumäärus703.10.2017 - 31.08.2023
Riisipere Lasteaia arengukava ja tegevuskava kinnitamine 2015/2016–2018/2019. õppeaastateksNissi Vallavolikogumäärus324.10.2017 - 31.08.2019
Nissi Kultuurikeskuse põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus1024.10.2017 - …
Nissi Põhikooli põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus2424.10.2017 - …
Turba Lasteaia arengukava kinnitamineNissi Vallavolikogumäärus724.10.2017 - 31.12.2022
Nissi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus603.10.2017 - 10.06.2018
Nissi valla koerteregistri asutamine ja registri põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus1401.01.2015 - 10.06.2018
Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamineNissi Vallavolikogumäärus2901.01.2003 - 10.06.2018
Nissi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriNissi Vallavolikogumäärus2421.12.2013 - 10.06.2018
Nissi valla kalmisturegistri asutamine ja registri põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus1115.07.2013 - 10.06.2018
Turba Lasteaia põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus801.01.2018 - 31.08.2018
Turba Kooli põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus324.10.2017 - 31.08.2018
Planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamineNissi Vallavolikogumäärus501.07.2017 - 04.02.2018
Nissi valla kaevetööde eeskiriNissi Vallavolikogumäärus1401.07.2010 - 04.02.2018
Riisipere Lasteaia põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus1601.01.2018 - …
Toetuste kord Nissi Vallavolikogumäärus101.01.2018 - …
Palgakorraldus valla asutustesNissi Vallavolikogumäärus431.03.2015 - 04.03.2018
Rehemäe küla elanike arvamuse väljaselgitamise kordNissi Vallavolikogumäärus925.06.2016 - 04.03.2018
Saue valla põhimäärusNissi Vallavolikogumäärus424.10.2017 - 04.03.2018
Elanike arvamuse väljaselgitamise kordNissi Vallavolikogumäärus226.01.2016 - 04.03.2018
Palgakorraldus haridusasutustesNissi Vallavolikogumäärus531.03.2015 - 04.03.2018
Kohanime määramise delegeerimine vallavalitsusele ja kohanime määramise eelnõu avalikustamise korra kehtestamine Nissi Vallavolikogumäärus1325.10.2004 - 05.03.2018
Tiheasustusalal kasvavate puude raiumise kordNissi Vallavolikogumäärus101.02.2005 - 31.03.2018
Nissi valla heakorraeeskiriNissi Vallavolikogumäärus3001.07.2010 - 10.05.2018
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Nissi vallasNissi Vallavolikogumäärus101.03.2015 - 10.05.2018
Nissi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kordNissi Vallavolikogumäärus1124.10.2017 - 04.10.2018
Nissi valla arengukava 2012–2030 ja tegevuskava 2017–2021 vastuvõtmineNissi Vallavolikogumäärus501.01.2017 - 13.09.2018
Nissi valla munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise kord ja töökordNissi Vallavolikogumäärus2530.12.2014 - 13.09.2018
Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 kinnitamineNissi Vallavolikogumäärus824.10.2017 - 09.09.2018

Kokku: 42| Näitan: 1- 42|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane