Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Piirangud alkohoolse joogi või toidugruppi mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimiseleSaue Linnavolikogumäärus1606.09.2014 - …
Jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmineSaue Linnavolikogumäärus3219.06.2015 - 31.12.2020
Saue linna Noorsootöö Aasta Tegija konkursi statuutSaue Linnavolikogumäärus2931.05.2015 - …
Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamineSaue Linnavolikogumäärus4525.03.2016 - 31.12.2025
Saue linna jäätmehoolduseeskiriSaue Linnavolikogumäärus2421.02.2011 - …
Tänavakaubanduse müügipileti ja müügipileti hinna kehtestamine, kui kaubanduse korraldajana tegutseb linnavalitsus või tema hallatav asutusSaue Linnavolikogumäärus7118.10.2013 - …
Saue linna üldplaneeringu kehtestamineSaue Linnavolikogumäärus1820.12.2010 - …
Raamatukogu kasutamise eeskirjadSaue Linnavolikogumäärus3726.12.2007 - …
Saue linna tänavaregistri asutamineSaue Linnavolikogumäärus8201.07.2002 - …
Volikogu määrustes krooni arvestamine euroks, piirmäärade muutmine linnavara eeskirjasSaue Linnavolikogumäärus1725.01.2011 - …
Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kordSaue Linnavolikogumäärus5427.11.2008 - …
Saue linna 2012-2022 aasta arengukava kinnitamineSaue Linnavolikogumäärus5301.11.2012 - 31.12.2022
Saue linna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia Saue Linnavolikogumäärus1102.05.2014 - 31.12.2019
Saue linna esmatasandi tervisekeskuse arengukava kehtestamineSaue Linnavolikogumäärus4223.02.2016 - 31.12.2030
Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriSaue Linnavolikogumäärus5504.12.2016 - …
Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriSaue Linnavolikogumäärus5404.12.2016 - …
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kordSaue Linnavolikogumäärus6401.05.2017 - …
Välireklaami paigaldamise eeskiriSaue Linnavolikogumäärus6727.05.2017 - …
Saue Muusikakooli põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus5024.10.2017 - …
Saue lasteaia Midrimaa põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus2124.10.2017 - …
Saue Gümnaasiumi põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus2624.10.2017 - …
Saue Huvikeskuse põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus4624.10.2017 - …
Saue Linna Raamatukogu põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus6424.10.2017 - …
Saue Spordikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamineSaue Linnavolikogumäärus5924.10.2017 - …
Saue Noortekeskuse põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus824.10.2017 - …
Saue Päevakeskuse põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus924.10.2017 - …
Saue Linna jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamineSaue Linnavolikogumäärus4424.01.2005 - 10.06.2018
Saue linna koerte ja kasside registri põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus4724.05.2012 - 10.06.2018
Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saue linnas Saue Linnavolikogumäärus5501.11.2012 - 10.06.2018
Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kordSaue Linnavolikogumäärus6001.02.2017 - 09.04.2018
Saue Linnavarahalduse põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus4524.10.2017 - 09.04.2018
Saue linnas sõidusoodustuste ning sõidukulude katmise ajutine kordSaue Linnavolikogumäärus7129.08.2017 - 08.07.2018
Bussiliinil Saue-Tallinn ja rongisõidul soodustuste saamise kordSaue Linnavolikogumäärus5109.10.2017 - 08.07.2018
Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineSaue Linnavolikogumäärus3402.10.2015 - 04.02.2018
Saue linna kaevetööde eeskiriSaue Linnavolikogumäärus2801.07.2017 - 04.02.2018
Majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimine ja andmete esitamine seotud isikute kohtaSaue Linnavolikogumäärus6621.06.2013 - 04.03.2018
Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamineSaue Linnavolikogumäärus301.02.2014 - 04.03.2018
Saue valla põhimäärusSaue Linnavolikogumäärus6624.10.2017 - 04.03.2018
Linna esindamineSaue Linnavolikogumäärus5729.10.2012 - 04.03.2018
Saue linna ametiasutuse hallatavate asutuste töötasustamise alusedSaue Linnavolikogumäärus6101.02.2015 - 04.03.2018
Elanike arvamuse väljaselgitamise kordSaue Linnavolikogumäärus3930.01.2016 - 04.03.2018
Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine linnavalitsuseleSaue Linnavolikogumäärus905.05.2014 - 05.03.2018
Kohanime määramise delegeerimine ja avalikustamise kordSaue Linnavolikogumäärus1201.07.2006 - 05.03.2018
Puude raieloa andmise kord Saue Linnavolikogumäärus828.03.2014 - 31.03.2018
Saue linna heakorraeeskiri Saue Linnavolikogumäärus4001.01.2015 - 10.05.2018
Avalike ürituste korraldamise kord Saue linnasSaue Linnavolikogumäärus1727.09.2014 - 10.05.2018
Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kordSaue Linnavolikogumäärus1901.01.2016 - 31.12.2018
Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019Saue Linnavolikogumäärus1503.01.2016 - 13.09.2018
Saue linna 2016-2026. a arengukava vastuvõtmineSaue Linnavolikogumäärus5306.12.2016 - 13.09.2018
Saue linna aasta õpetaja ja teeneka õpetaja konkursi statuutSaue Linnavolikogumäärus3304.07.2015 - 15.09.2018
Saue linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavaSaue Linnavolikogumäärus5627.11.2008 - 09.09.2018
Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord Saue Linnavolikogumäärus1631.12.2015 - 31.08.2019

Kokku: 52| Näitan: 1- 52|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane