Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord Saue Vallavolikogumäärus908.05.2023 - …
Saue Sotsiaalkeskuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus808.05.2023 - …
Saue valla asumivanema statuut Saue Vallavolikogumäärus2808.04.2023 - …
Saue Vallavalitsuse palgajuhendSaue Vallavolikogumäärus1906.03.2023 - …
Saue valla erivajadustega laste ja toimetulekuraskustes perede laste huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus303.03.2023 - 31.12.2023
Saue valla loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus203.03.2023 - 31.12.2023
Harju maakonna arengustrateegia 2040+ heakskiitmineSaue Vallavolikogumäärus403.03.2023 - …
Saue valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmineSaue Vallavolikogumäärus131.01.2023 - 31.12.2023
Riigieelarve toetusfondist suure hooldus- ja abivajadusega lastele toetavate sotsiaalteenuste kordSaue Vallavolikogumäärus2809.01.2023 - …
Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus2209.01.2023 - 30.06.2023
Sotsiaaltoetuste kordSaue Vallavolikogumäärus3509.01.2023 - 30.06.2023
Saue Valla Noortevolikogu põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3607.01.2023 - …
Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus701.01.2023 - 04.06.2023
Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus4501.01.2023 - 09.09.2023
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus906.12.2022 - …
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus3206.12.2022 - 31.12.2034
Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus2507.11.2022 - …
Ääsmäe Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus307.11.2022 - …
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus1805.09.2022 - 03.11.2023
Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus2705.09.2022 - 08.10.2023
Saue valla õpilaste tunnustamise kordSaue Vallavolikogumäärus2001.09.2022 - …
Saue Kooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus601.09.2022 - …
Saue valla kaevetööde eeskiriSaue Vallavolikogumäärus701.09.2022 - …
Saue valla operatiivteenuste infosüsteemi põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2108.07.2022 - …
Saue valla kaasava eelarve menetlemise kordSaue Vallavolikogumäärus2208.07.2022 - …
Ruila Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1109.05.2022 - …
Saue lasteaed Midrimaa põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus609.05.2022 - …
Veskitammi Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus209.05.2022 - …
Tuleviku Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus409.05.2022 - …
Laagri Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus509.05.2022 - …
Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus1909.05.2022 - …
Annetuste kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus210.04.2022 - …
Saue valla konkursi „Kaunis kodu“ tingimuste kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus1608.04.2022 - …
Saue Raamatukogud põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1101.04.2022 - …
Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus3412.03.2022 - …
Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramineSaue Vallavolikogumäärus912.03.2022 - 08.07.2023
Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus2012.03.2022 - 03.11.2023
Erakooli toetamise kord ning toetuse määradSaue Vallavolikogumäärus3407.02.2022 - …
Kotka Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus504.02.2022 - …
Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus1211.01.2022 - 09.09.2023
Volikogu liikme, volikogu komisjoni liikme ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise, puhkuse vormistamise ning tasu ja hüvitiste maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus2007.12.2021 - 08.12.2023
Saue ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021-2026Saue Vallavolikogumäärus2012.10.2021 - 31.12.2026
Riisipere Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus801.08.2021 - …
Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kordSaue Vallavolikogumäärus3712.07.2021 - …
Turba Kooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3306.07.2021 - …
Saue valla heakorraeeskiriSaue Vallavolikogumäärus612.03.2021 - 08.07.2023
Saue valla põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1108.03.2021 - …
Raske ja sügava puudega lapsele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise kordSaue Vallavolikogumäärus3101.01.2021 - …
Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kordSaue Vallavolikogumäärus3707.09.2020 - 08.07.2023
Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kordSaue Vallavolikogumäärus3201.09.2020 - …
Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja eraspordiklubides Saue Vallavolikogumäärus701.09.2020 - …
Saue Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1701.08.2020 - …
Saue valla sportlaste toetamise kordSaue Vallavolikogumäärus1701.08.2020 - …
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kordSaue Vallavolikogumäärus306.07.2020 - …
Haiba Lastekodu põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2006.07.2020 - …
Saue valla välireklaami määrus Saue Vallavolikogumäärus401.07.2020 - …
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamineSaue Vallavolikogumäärus4806.04.2020 - 08.07.2023
Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse saamise kordSaue Vallavolikogumäärus3609.02.2020 - …
Saue valla jäätmehoolduseeskiriSaue Vallavolikogumäärus3108.12.2019 - …
Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus3310.11.2019 - …
Rongisõidul soodustuse saamise kordSaue Vallavolikogumäärus3210.11.2019 - …
Saue vallavara valitsemise kordSaue Vallavolikogumäärus3606.10.2019 - …
Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026 korrektuurSaue Vallavolikogumäärus3206.10.2019 - 31.12.2026
Saue Muusikakooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2408.07.2019 - …
Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kordSaue Vallavolikogumäärus2608.07.2019 - 08.07.2023
Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus Saue Vallavolikogumäärus2207.06.2019 - …
Saue Noortekeskuse põhimäärus Saue Vallavolikogumäärus2107.06.2019 - …
Kernu Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1210.03.2019 - …
Sotsiaalteenuste osutamise kordSaue Vallavolikogumäärus2410.03.2019 - 30.06.2023
Ääsmäe Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1012.02.2019 - …
Nõlvaku Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus712.02.2019 - …
Saue valla kalmistute kasutamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus1412.02.2019 - …
Nissi Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1312.02.2019 - …
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmineSaue Vallavolikogumäärus5207.01.2019 - …
Saue valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõudedSaue Vallavolikogumäärus5106.01.2019 - …
Saue valla tunnustuse avaldamise kordSaue Vallavolikogumäärus5010.12.2018 - …
Lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kordSaue Vallavolikogumäärus4014.09.2018 - …
Saue valla Turba aleviku soojusmajanduse arengukava 2018-2028 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus3814.07.2018 - 31.12.2028
Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord Saue Vallavolikogumäärus3409.07.2018 - …
Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3508.07.2018 - …
Saue valla lemmikloomade registri põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2711.06.2018 - …
Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Saue Vallavolikogumäärus3011.06.2018 - …
Saue valla kalmistute registri põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3111.06.2018 - …
Koduteenuste osutamise kord Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus2611.06.2018 - …
Saue valla jäätmevaldajate registri põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2911.06.2018 - …
Saue valla lemmikloomade pidamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus2811.06.2018 - 08.07.2023
Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus2411.05.2018 - …
Saue Vallavarahalduse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2110.04.2018 - …
Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus3810.04.2018 - 08.07.2023
Kaugküttepiirkonna määramine Saue vallas Saue linnasSaue Vallavolikogumäärus1903.03.2018 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ning päevamaksumuse kompenseerimise kordSaue Vallavolikogumäärus3001.01.2018 - …
Saue Vallavalitsuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1801.01.2018 - …
Saue valla finantsjuhtimise kordSaue Vallavolikogumäärus3530.12.2017 - …
Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus508.02.2016 - 31.12.2030
Kaugküttepiirkonna määramine Saue vallas Laagri alevikusSaue Vallavolikogumäärus2209.11.2015 - …
Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus2108.11.2015 - 31.12.2025
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus509.06.2014 - …
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus603.10.2011 - …

Kokku: 98| Näitan: 1 - 98|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json