Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Hinnavalemi kinnitamine ja soojuse piirhinna kehtestamine OÜ Järvakandi SoojuseleJärvakandi Vallavalitsusmäärus1101.10.2008 - …
Järvakandi Aleviraamatukogu kasutamise eeskiriJärvakandi Vallavolikogumäärus916.11.2012 - …
Järvakandi Aleviraamatukogu põhimääruse kinnitamineJärvakandi Vallavolikogumäärus1103.06.2007 - …
Järvakandi Avatud Noortekeskuse arengukava aastateks 2017- 2022 kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus203.03.2017 - 31.12.2022
Järvakandi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökordJärvakandi Vallavolikogumäärus103.02.2014 - 07.09.2019
Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus201.11.2016 - …
Järvakandi jäätmete kokkukandepunktis vastuvõetavate jäätmete liigid ja hinnadJärvakandi Vallavalitsusmäärus1801.07.2015 - …
Järvakandi Kooli põhimääruse kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus201.09.2015 - …
Järvakandi kooli töötajate koosseisu kinnitamise kordJärvakandi Vallavalitsusmäärus501.09.2015 - …
Järvakandi Kultuurihalli põhimääruse kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus1301.10.2009 - …
Järvakandi lasteaed Pesamuna arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamineJärvakandi Vallavolikogumäärus911.01.2016 - 31.12.2019
Järvakandi valla ehitusmäärusJärvakandi Vallavolikogumäärus701.05.2007 - …
Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna vastuvõtu ja väljaarvamise kordJärvakandi Vallavalitsusmäärus501.05.2012 - …
Järvakandi valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingu vormi ja tingimuste ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamineJärvakandi Vallavalitsusmäärus1108.11.2010 - …
Järvakandi vallas noorte projektlaagri pidamise tingimuste ja korra ning projektlaagri pidamise loa väljastamise korra kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus110.02.2013 - 07.09.2019
Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava kinnitamineJärvakandi Vallavolikogumäärus511.07.2014 - …
Järvakandi valla teede ja tänavate sulgemise taotluse ja loa vormide kinnitamine Järvakandi Vallavalitsusmäärus311.04.2011 - …
Järvakandi valla teede nimekirja kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus128.11.2016 - …
Järvakandi Vallavalitsuse infosüsteemi kasutamise eeskiri Järvakandi Vallavalitsusmäärus2901.01.2011 - …
Järvakandi Vallavalitsuse infoturbepoliitikaJärvakandi Vallavalitsusmäärus2819.12.2010 - …
Järvakandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriJärvakandi Vallavolikogumäärus1001.01.2013 - …
Järvakandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriJärvakandi Vallavolikogumäärus1101.01.2013 - …
Jäätmevaldajate registri pidamise korra uue redaktsiooni kinnitamineJärvakandi Vallavolikogumäärus704.04.2011 - …
Kohanimede määramineJärvakandi Vallavolikogumäärus1001.06.2008 - …
Kohanimede määramine Järvakandi vallasJärvakandi Vallavolikogumäärus1801.03.2010 - …
Kohanime määramineJärvakandi Vallavolikogumäärus203.03.2008 - …
Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus1401.12.2010 - …
Müügipiletite hindade kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus1701.01.2011 - …
Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus504.04.2011 - 07.09.2019
Teede registreerimine riiklikus teeregistrisJärvakandi Vallavolikogumäärus1923.12.2007 - …
Tee seisunditaseme kehtestamineJärvakandi Vallavolikogumäärus1025.10.2015 - …
Õpilaskodu moodustamine Järvakandi Gümnaasiumi juurdeJärvakandi Vallavolikogumäärus1204.10.2002 - 07.09.2019
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2010-2025Järvakandi Vallavolikogumäärus1001.08.2010 - 31.12.2025
Üüri piirmäära kehtestamineJärvakandi Vallavalitsusmäärus301.11.2014 - …

Kokku: 34| Näitan: 1- 34|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json