Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus2108.11.2015 - 31.12.2025
Kaugküttepiirkonna määramine Saue vallas Laagri alevikusSaue Vallavolikogumäärus2209.11.2015 - …
Saue valla raamatukogude põhimääruste kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus101.02.2008 - …
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus509.06.2014 - …
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus603.10.2011 - …
Sotsiaaltoetuste kordSaue Vallavolikogumäärus4608.09.2019 - 03.10.2020
Saue valla teehoiukava 2020-2023Saue Vallavolikogumäärus4101.01.2020 - 08.11.2020
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus905.02.2018 - …
Saue valla kaevetööde eeskiriSaue Vallavolikogumäärus705.02.2018 - …
Annetuste kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus205.02.2018 - …
Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus4007.01.2018 - …
Saue Valla Noortekeskuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2224.10.2017 - …
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus1805.03.2018 - 07.06.2020
Riisipere Kultuurikeskuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3401.01.2020 - 31.07.2020
Laagri Kultuurikeskuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3908.12.2019 - 31.07.2020
Haiba Rahvamaja põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus4008.12.2019 - 31.07.2020
Volikogu liikme, volikogu komisjoni liikme ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise, puhkuse vormistamise ning tasu ja hüvitiste maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus2010.12.2017 - 05.07.2020
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kordSaue Vallavolikogumäärus302.02.2018 - 05.07.2020
Saue valla finantsjuhtimise kordSaue Vallavolikogumäärus3530.12.2017 - …
Erakooli toetamise kord ning toetuse määradSaue Vallavolikogumäärus3401.01.2018 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ning päevamaksumuse kompenseerimise kordSaue Vallavolikogumäärus3001.01.2018 - …
Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramineSaue Vallavolikogumäärus3301.01.2018 - …
Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus2909.02.2019 - …
Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse saamise kordSaue Vallavolikogumäärus3609.07.2018 - 08.02.2020
Saue valla jäätmehoolduseeskiriSaue Vallavolikogumäärus3108.12.2019 - …
Saue Vallavalitsuse palgajuhendSaue Vallavolikogumäärus1910.01.2020 - …
Saue valla õpilaste tunnustamise kord Saue Vallavolikogumäärus2510.01.2020 - …
Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus Saue Vallavolikogumäärus2207.06.2019 - …
Saue valla Turba aleviku soojusmajanduse arengukava 2018-2028 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus3814.07.2018 - 31.12.2028
Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus2411.05.2018 - …
Lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kordSaue Vallavolikogumäärus4014.09.2018 - …
Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3508.07.2018 - …
Saue valla lemmikloomade registri põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2711.06.2018 - …
Saue valla asumivanema statuut Saue Vallavolikogumäärus2808.09.2019 - …
Kaugküttepiirkonna määramine Saue vallas Saue linnasSaue Vallavolikogumäärus1903.03.2018 - …
Sotsiaalteenuste osutamise kordSaue Vallavolikogumäärus2410.03.2019 - …
Kernu Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1210.03.2019 - …
Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühise jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–2020 vastuvõtmineSaue Vallavolikogumäärus919.06.2015 - 31.12.2020
Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kordSaue Vallavolikogumäärus2801.01.2018 - 31.12.2020
Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimineSaue Vallavolikogumäärus1205.11.2018 - 06.12.2020
Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus2506.03.2018 - 31.12.2020
Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kordSaue Vallavolikogumäärus1204.07.2015 - 12.11.2020
Saue valla konkursi „Kaunis kodu“ tingimuste kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus307.04.2013 - 12.11.2020
Saue valla kriisireguleerimisplaani kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus826.08.2007 - 12.11.2020
Saue valla aadressitähiste kujunduse nõudedSaue Vallavolikogumäärus301.03.2008 - 12.11.2020
Saue valla noortevolikogu põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1007.06.2014 - 12.11.2020
Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kordSaue Vallavolikogumäärus3701.01.2018 - 06.09.2020
Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia muudatuste kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus2908.09.2019 - 06.09.2020
Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus4410.09.2018 - 09.07.2020
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus2301.01.2018 - 06.12.2020
Saue Vallavalitsuse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1801.01.2018 - …
Saue valla lemmikloomade pidamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus2811.06.2018 - …
Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Saue Vallavolikogumäärus3011.06.2018 - …
Saue valla kalmistute registri põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3111.06.2018 - …
Koduteenuste osutamise kord Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus2611.06.2018 - …
Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallasSaue Vallavolikogumäärus3810.04.2018 - …
Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kordSaue Vallavolikogumäärus2010.04.2018 - …
Saue Vallavarahalduse põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2110.04.2018 - …
Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord Saue Vallavolikogumäärus3409.07.2018 - …
Turba Kooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus3301.09.2018 - …
Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kordSaue Vallavolikogumäärus3715.07.2018 - …
Ääsmäe Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1012.02.2019 - …
Saue Gümnaasiumi põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus912.02.2019 - …
Saue lasteaed Midrimaa põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus612.02.2019 - …
Riisipere Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus812.02.2019 - …
Tuleviku Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus412.02.2019 - …
Nõlvaku Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus712.02.2019 - …
Ääsmäe Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus312.02.2019 - …
Laagri Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus512.02.2019 - …
Ruila Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1112.02.2019 - …
Saue valla kalmistute kasutamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus1412.02.2019 - …
Nissi Põhikooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1312.02.2019 - …
Saue valla tunnustuse avaldamise kordSaue Vallavolikogumäärus5010.12.2018 - …
Saue valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõudedSaue Vallavolikogumäärus5106.01.2019 - …
Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus5408.01.2019 - …
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmineSaue Vallavolikogumäärus5207.01.2019 - …
Saue vallavara valitsemise kordSaue Vallavolikogumäärus3606.10.2019 - …
Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026 korrektuurSaue Vallavolikogumäärus3206.10.2019 - 31.12.2026
Saue Noortekeskuse põhimäärus Saue Vallavolikogumäärus2107.06.2019 - …
Saue valla loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus2003.05.2019 - 31.03.2020
Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kordSaue Vallavolikogumäärus2608.07.2019 - …
Saue Muusikakooli põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2408.07.2019 - …
Saue valla jäätmevaldajate registri põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus2911.06.2018 - …
Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiriSaue Vallavolikogumäärus3310.11.2019 - …
Rongisõidul soodustuse saamise kordSaue Vallavolikogumäärus3210.11.2019 - …
Välireklaami paigaldamise kordSaue Vallavolikogumäärus2701.01.2011 - 30.06.2020
Reklaamimaksu kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus2801.01.2011 - 30.06.2020
Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamineSaue Vallavolikogumäärus2207.10.2018 - 05.04.2020
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamineSaue Vallavolikogumäärus4805.10.2018 - 05.04.2020
Veskitammi Lasteaia põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus211.02.2019 - 05.04.2020
Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kordSaue Vallavolikogumäärus3201.01.2018 - 31.08.2020
Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja eraspordiklubides Saue Vallavolikogumäärus5308.01.2019 - 31.08.2020
Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kordSaue Vallavolikogumäärus3110.03.2019 - 07.03.2020
Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus4505.10.2018 - 31.07.2020
Saue valla sportlaste toetamise kordSaue Vallavolikogumäärus1710.11.2019 - 31.07.2020
Saue valla põhimäärusSaue Vallavolikogumäärus1105.03.2018 - 07.03.2021
Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamineSaue Vallavolikogumäärus508.02.2016 - 31.12.2030
Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kordSaue Vallavolikogumäärus3905.02.2018 - 07.03.2021
Saue valla heakorraeeskiriSaue Vallavolikogumäärus2311.05.2018 - 11.03.2021

Kokku: 99| Näitan: 1- 99|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json