Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eraüldhariduskoolide toetamise kordRäpina Vallavolikogumäärus231.01.2017 - 31.03.2018
Räpina valla 2017. aasta eelarveRäpina Vallavolikogumäärus1301.01.2017 - 31.12.2017
Räpina valla arengukava aastateks 2017–2030Räpina Vallavolikogumäärus1001.01.2017 - 31.12.2017
Räpina valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026Räpina Vallavolikogumäärus1230.12.2016 - 31.12.2026
Haridusasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimineRäpina Vallavolikogumäärus924.06.2016 - 02.03.2018
Räpina valla omandis olevate eluruumide kasutamise kordRäpina Vallavolikogumäärus830.04.2016 - …
Räpina vallavara valitsemise kordRäpina Vallavolikogumäärus830.04.2016 - 30.03.2018
Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute arvestuse kordRäpina Vallavolikogumäärus501.04.2016 - …
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordRäpina Vallavolikogumäärus701.04.2016 - 04.06.2017
Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kordRäpina Vallavolikogumäärus401.04.2016 - 31.03.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordRäpina Vallavolikogumäärus601.04.2016 - 31.03.2018
Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjaleRäpina Vallavolikogumäärus101.03.2016 - …
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiselRäpina Vallavolikogumäärus301.03.2016 - 31.01.2018
Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kordRäpina Vallavolikogumäärus708.02.2016 - 03.02.2017
Räpina valla eelarvest mängu- ja spordiväljakute toetamise kordRäpina Vallavolikogumäärus1422.12.2015 - …
Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineRäpina Vallavolikogumäärus1105.12.2015 - 30.03.2018
Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamineRäpina Vallavolikogumäärus904.09.2015 - …
Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027Räpina Vallavolikogumäärus827.07.2015 - 01.07.2018
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedRäpina Vallavolikogumäärus1230.05.2015 - 24.05.2018
Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiriRäpina Vallavolikogumäärus1903.05.2015 - …

Kokku: 77| Näitan: 1- 20|Näita kõiki