Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamineKarula Vallavolikogumäärus3625.03.2003 - …
Leisi valla üldplaneeringu ülevaatamise ja muutmise algatamineLeisi Vallavolikogumäärus1501.09.2001 - …
Haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kordTarvastu Vallavalitsusmäärus401.10.2010 - …
Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Laeva VallavalitsuseleLaeva Vallavolikogumäärus4605.11.2007 - …
Vinni Perekodu hoolekogu põhimääruse kinnitamine Vinni Vallavalitsusmäärus1431.12.2012 - …
Asustusüksuste lahkmejoonte täpsustamineHaanja Vallavolikogumäärus604.05.2005 - …
Maa tagastamisel plaani- või kaardimaterjali alusel kohaliku omavalitsuse poolt katastriüksuse toimiku koostamise tasumäärade kinnitamineHanila Vallavalitsusmäärus701.01.2011 - …
Häädemeeste valla territooriumil Eesti lipu alaliselt heiskamise koha määramineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1701.01.2006 - …
Põhimääruse kinnitamineMaardu Linnavalitsusmäärus501.04.2009 - …
Õpilastele sõidusoodustuste kehtestamineAlbu Vallavolikogumäärus801.09.2014 - …
ME Häädemeeste ümberkujundamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1427.09.2011 - …
Tallinna Mahtra Põhikooli põhimäärusTallinna Linnavalitsusmäärus4401.09.2014 - …
Karjamaa Põhikooli põhimäärusTallinna Linnavalitsusmäärus4201.09.2014 - …
Huvikooli õppetasu hüvitamise kordAlbu Vallavolikogumäärus701.09.2014 - …
Koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste kasutamise kordLihula Vallavolikogumäärus310.06.2014 - …
Vinni valla üldhariduskoolide töötajate koosseisu kinnitamise kordVinni Vallavalitsusmäärus625.04.2014 - …
Viimsi valla raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamise delegeerimine vallavalitsuseleViimsi Vallavolikogumäärus1323.04.2010 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriPärnu Linnavolikogumäärus2504.10.2014 - …
Reservfondi vahendite kasutamise korra kehtestamine Avinurme Vallavolikogumäärus1504.10.2014 - …
Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Kohtla-Järve Linnavolikogumäärus1504.10.2014 - …

Kokku: 16909| Näitan: 1- 20