Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamineKarula Vallavolikogumäärus3625.03.2003 - …
Leisi valla üldplaneeringu ülevaatamise ja muutmise algatamineLeisi Vallavolikogumäärus1501.09.2001 - …
Haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kordTarvastu Vallavalitsusmäärus401.10.2010 - …
Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Laeva VallavalitsuseleLaeva Vallavolikogumäärus4605.11.2007 - …
Asustusüksuste lahkmejoonte täpsustamineHaanja Vallavolikogumäärus604.05.2005 - …
Maa tagastamisel plaani- või kaardimaterjali alusel kohaliku omavalitsuse poolt katastriüksuse toimiku koostamise tasumäärade kinnitamineHanila Vallavalitsusmäärus701.01.2011 - …
Häädemeeste valla territooriumil Eesti lipu alaliselt heiskamise koha määramineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1701.01.2006 - …
Põhimääruse kinnitamineMaardu Linnavalitsusmäärus501.04.2009 - …
ME Häädemeeste ümberkujundamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1427.09.2011 - …
Tallinna Mahtra Põhikooli põhimäärusTallinna Linnavalitsusmäärus4401.09.2014 - …
Karjamaa Põhikooli põhimäärusTallinna Linnavalitsusmäärus4201.09.2014 - …
Viimsi valla raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamise delegeerimine vallavalitsuseleViimsi Vallavolikogumäärus1323.04.2010 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriPärnu Linnavolikogumäärus2504.10.2014 - …
Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Kohtla-Järve Linnavolikogumäärus1504.10.2014 - …
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kordKohtla-Järve Linnavolikogumäärus4304.10.2014 - …
Üüri piirmäära kehtestamineJärvakandi Vallavalitsusmäärus301.11.2014 - …
Halinga valla heakorra- ja kaevetööde eeskiriHalinga Vallavolikogumäärus226.01.2012 - …
Valla hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kordHalinga Vallavolikogumäärus2202.12.2011 - …
Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise tingimused ja kordHalinga Vallavolikogumäärus1201.06.2011 - …
Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kordKohtla-Järve Linnavolikogumäärus4101.01.2015 - …

Kokku: 14899| Näitan: 1- 20