Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksKambja Vallavolikogumäärus3507.07.2018 - …
Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kordKambja Vallavolikogumäärus3307.07.2018 - …
Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kordKambja Vallavolikogumäärus3407.07.2018 - …
Ülenurme Muusikakooli arengukava 2018 - 2022Kambja Vallavolikogumäärus3006.07.2018 - 31.12.2022
Kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli pidaja pädevuse delegeerimine Kambja Vallavolikogumäärus2927.05.2018 - …
Hajaasustuse programmi 2018. a programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus2622.05.2018 - …
Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus2101.05.2018 - …
Vallavara valitsemise kordKambja Vallavolikogumäärus2513.04.2018 - …
Kambja valla 2018. aasta eelarve Kambja Vallavolikogumäärus2317.03.2018 - 31.12.2018
Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest,sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus2011.03.2018 - …
Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kordKambja Vallavolikogumäärus1811.03.2018 - …
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamineKambja Vallavolikogumäärus1911.03.2018 - …
Ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus1423.01.2018 - …
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordKambja Vallavolikogumäärus1623.01.2018 - …
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiselKambja Vallavolikogumäärus1723.01.2018 - …
Hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordKambja Vallavolikogumäärus1523.01.2018 - …
Valla nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamineKambja Vallavolikogumäärus1319.01.2018 - …
Kambja valla põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus401.01.2018 - …
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kordKambja Vallavolikogumäärus4301.01.2018 - …
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kordKambja Vallavolikogumäärus901.01.2018 - …

Kokku: 67| Näitan: 1- 20|Näita kõiki