Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kambja valla 2017. aasta I lisaeelarveKambja Vallavolikogumäärus6525.06.2017 - 31.12.2017
Kuuste Kooli arengukava 2017 - 2021Kambja Vallavolikogumäärus6420.05.2017 - 31.12.2021
Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseksKambja Vallavolikogumäärus5415.05.2017 - …
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kordKambja Vallavolikogumäärus4305.03.2017 - …
Kambja valla 2017. aasta eelarveKambja Vallavolikogumäärus6128.02.2017 - 31.12.2017
Kambja Vallavalitsuse palgajuhendKambja Vallavolikogumäärus5013.02.2017 - …
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kordKambja Vallavolikogumäärus4201.01.2017 - …
Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastalKambja Vallavolikogumäärus5801.01.2017 - 31.12.2017
Kambja valla arengukava 2014 – 2021 uue redaktsiooni kinnitamineKambja Vallavolikogumäärus5101.01.2017 - 31.12.2021
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus4509.12.2016 - …
Kambja valla jäätmehoolduseeskiriKambja Vallavolikogumäärus5305.11.2016 - …
Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kordKambja Vallavolikogumäärus5418.10.2016 - …
Liikluspindadele kohanime määramineKambja Vallavolikogumäärus5218.10.2016 - …
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajaleKambja Vallavolikogumäärus4107.03.2016 - …
Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kordKambja Vallavolikogumäärus4807.03.2016 - …
Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kordKambja Vallavolikogumäärus4007.03.2016 - …
Kambja Põhikooli arengukava 2016 - 2020Kambja Vallavolikogumäärus3905.03.2016 - 31.12.2020
Kambja valla soojusmajanduse arengukava 2016 - 2026Kambja Vallavolikogumäärus3828.02.2016 - 31.12.2026
Kambja valla jäätmekava 2016 - 2020Kambja Vallavolikogumäärus3714.02.2016 - 31.12.2020
Unipiha Algkooli arengukava 2015 - 2018Kambja Vallavolikogumäärus3603.01.2016 - 31.12.2018
Ühissõidukipeatustele kohanime määramineKambja Vallavolikogumäärus3001.01.2016 - …
Kambja vallavara valitsemise kordKambja Vallavolikogumäärus3807.12.2015 - …
Volituste andmine veeseaduse rakendamiseksKambja Vallavolikogumäärus2308.08.2015 - …
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus2608.08.2015 - …
Planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus2708.08.2015 - …
Stipendiumi maksmise kord Kambja valla koolidesKambja Vallavolikogumäärus2121.02.2015 - …
Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027Kambja Vallavolikogumäärus1913.02.2015 - 31.12.2027
Maamaksumäära kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus501.01.2015 - …
Kambja valla munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus3001.01.2015 - …
Liikluspinnale kohanime määramineKambja Vallavolikogumäärus1317.10.2014 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamineKambja Vallavolikogumäärus601.01.2014 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus701.01.2014 - …
Kohanimeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus6126.08.2013 - …
Kambja kalmistu kasutamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus5309.06.2013 - …
Väikekohale nime määramineKambja Vallavolikogumäärus5209.06.2013 - …
Kambja valla teenetemärgi statuutKambja Vallavolikogumäärus4512.01.2013 - …
Volituste andmine riigilõivuseadusest tulenevate toimingute tegemiseksKambja Vallavolikogumäärus4412.01.2013 - …
Kambja valla põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus3901.01.2013 - …
Kambja valla kaugküttepiirkondKambja Vallavolikogumäärus110.06.2012 - …
Volituste andmine ruumiandmete seaduse rakendamiseksKambja Vallavolikogumäärus3101.01.2012 - …
Volituste andmine välisõhu kaitse seaduse rakendamiseksKambja Vallavolikogumäärus2505.10.2011 - …
Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseksKambja Vallavolikogumäärus2201.06.2011 - …
Reklaamimaksu kehtestamine Kambja Vallavolikogumäärus4201.01.2011 - …
Kuuste raamatukogu kasutamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus6601.01.2011 - …
Kambja raamatukogu kasutamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus6701.01.2011 - …
Üüri piirmäärade kinnitamineKambja Vallavolikogumäärus801.01.2011 - …
Vee-ettevõtja määramine ja veevarustuse teenuse hinna kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus501.01.2011 - …
Tänavakaubanduse müügipileti hinna kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus2501.01.2011 - …
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus601.01.2011 - …
Munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kordKambja Vallavolikogumäärus1501.01.2011 - …
Kambja valla asutuste ühtne asjaajamiskordKambja Vallavolikogumäärus8801.10.2009 - …
Väikekohtadele nime määramineKambja Vallavolikogumäärus6422.09.2009 - …
Liikluspindade nime määramine Kambja Vallavolikogumäärus7405.12.2008 - …
Kambja Raamatukogu põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus6910.06.2008 - …
Kuuste Raamatukogu põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus7010.06.2008 - …
Eratee nime määramine Kambja Vallavolikogumäärus6006.03.2008 - …
Volituste andmine maakatastriseadusest tulenevate toimingute tegemiseksKambja Vallavolikogumäärus4605.11.2007 - …
Kambja valla üldplaneeringu kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus4015.09.2007 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus3810.06.2007 - …
Uutele tänavatele nimede määramineKambja Vallavolikogumäärus3608.03.2007 - …
Puude raiumise loa andmise tingimused ja kord Kambja valla tiheasustusaladelKambja Vallavolikogumäärus1801.07.2006 - …
Valla asutuse põhimääruse kinnitamineKambja Vallavolikogumäärus1401.03.2000 - …
Kambja valla vapi ja lipu kujutise kinnitamineKambja Vallavolikogumäärus521.08.1995 - …

Kokku: 63| Näitan: 1- 63|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane