Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kordKambja Vallavolikogumäärus5608.11.2019 - …
Ülenurme Lasteaia Nurmepesa põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus6627.09.2019 - …
Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord Kambja Vallavolikogumäärus6922.09.2019 - …
Kambja valla 2019. aasta I lisaeelarve Kambja Vallavolikogumäärus6722.09.2019 - 31.12.2019
Kambja Lasteaia Mesimumm põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus6401.09.2019 - …
Kambja valla kaugküttepiirkonnadKambja Vallavolikogumäärus6525.08.2019 - …
Kambja valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031Kambja Vallavolikogumäärus6025.08.2019 - 31.12.2031
Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kordKambja Vallavolikogumäärus6125.08.2019 - …
Soinaste Lasteaia Laululind põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus6325.08.2019 - …
Tõrvandi Lasteaia Rüblik põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus6225.08.2019 - …
Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus5801.08.2019 - …
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kambja Vallavolikogumäärus701.07.2019 - …
Kambja valla noortevolikogu põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus5701.03.2019 - …
Volituse andmine noorsootöö seaduses pandud ülesannete täitmiseksKambja Vallavolikogumäärus5205.02.2019 - …
Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2019 - 2022Kambja Vallavolikogumäärus5305.02.2019 - 31.12.2022
Kambja valla 2019. aasta eelarveKambja Vallavolikogumäärus5505.02.2019 - 31.12.2019
Volituse andmine maa hindamise seaduses pandud ülesannete täitmiseks Kambja Vallavolikogumäärus5105.02.2019 - …
Tartumaa arengustrateegia 2040Kambja Vallavolikogumäärus5005.02.2019 - 31.12.2040
Maamaksumäära kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus1101.01.2019 - …
Kambja valla arengukava 2019–2022 Kambja Vallavolikogumäärus4101.01.2019 - 31.12.2019
Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kordKambja Vallavolikogumäärus1801.01.2019 - …
Volituse andmine keskkonnakaitse valdkonna seadustes pandud ülesannete täitmiseks Kambja Vallavolikogumäärus4525.12.2018 - …
Eratee avalikes huvides omandamise ja avalikuks kasutamiseks määramise kordKambja Vallavolikogumäärus4725.12.2018 - …
Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kordKambja Vallavolikogumäärus4925.12.2018 - …
Unipiha Algkooli arengukava 2019 - 2021Kambja Vallavolikogumäärus4825.12.2018 - 31.12.2021
Kambja valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõudedKambja Vallavolikogumäärus4001.10.2018 - …
Ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus1403.09.2018 - …
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedKambja Vallavolikogumäärus3703.09.2018 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriKambja Vallavolikogumäärus3602.09.2018 - …
Gümnaasiumilõpetaja stipendiumKambja Vallavolikogumäärus3101.09.2018 - …
Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus2701.09.2018 - …
Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksKambja Vallavolikogumäärus3507.07.2018 - …
Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kordKambja Vallavolikogumäärus3307.07.2018 - …
Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kordKambja Vallavolikogumäärus3407.07.2018 - …
Ülenurme Muusikakooli arengukava 2018 - 2022Kambja Vallavolikogumäärus3006.07.2018 - 31.12.2022
Kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli pidaja pädevuse delegeerimine Kambja Vallavolikogumäärus2927.05.2018 - …
Hajaasustuse programmi 2018. a programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus2622.05.2018 - …
Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus2101.05.2018 - …
Vallavara valitsemise kordKambja Vallavolikogumäärus2513.04.2018 - …
Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest,sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimineKambja Vallavolikogumäärus2011.03.2018 - …
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamineKambja Vallavolikogumäärus1911.03.2018 - …
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordKambja Vallavolikogumäärus1623.01.2018 - …
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiselKambja Vallavolikogumäärus1723.01.2018 - …
Hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordKambja Vallavolikogumäärus1523.01.2018 - …
Valla nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamineKambja Vallavolikogumäärus1319.01.2018 - …
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kordKambja Vallavolikogumäärus4301.01.2018 - …
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kordKambja Vallavolikogumäärus901.01.2018 - …
Kambja Vallavalitsuse palgajuhendKambja Vallavolikogumäärus1001.01.2018 - …
Koduteenuste osutamise kordKambja Vallavolikogumäärus801.01.2018 - …
Maamaksusoodustuste kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus1201.01.2018 - …
Kambja valla põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus401.01.2018 - …
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kordKambja Vallavolikogumäärus126.11.2017 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamineKambja Vallavolikogumäärus226.11.2017 - …
Ühissõidukipeatustele kohanime määramineKambja Vallavolikogumäärus3026.11.2017 - …
Ühissõidukipeatusele kohanime määramineKambja Vallavolikogumäärus326.11.2017 - …
Kuuste Kooli arengukava 2017 - 2021Kambja Vallavolikogumäärus6420.05.2017 - 31.12.2021
Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseksKambja Vallavolikogumäärus5415.05.2017 - …
Kambja valla jäätmehoolduseeskiriKambja Vallavolikogumäärus5305.11.2016 - …
Liikluspindadele kohanime määramineKambja Vallavolikogumäärus5218.10.2016 - …
Kambja Põhikooli arengukava 2016 - 2020Kambja Vallavolikogumäärus3905.03.2016 - 31.12.2020
Kambja valla soojusmajanduse arengukava 2016 - 2026Kambja Vallavolikogumäärus3828.02.2016 - 31.12.2026
Kambja valla jäätmekava 2016 - 2020Kambja Vallavolikogumäärus3714.02.2016 - 31.12.2020
Stipendiumi maksmise kord Kambja valla koolidesKambja Vallavolikogumäärus2121.02.2015 - …
Liikluspinnale kohanime määramineKambja Vallavolikogumäärus1317.10.2014 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus701.01.2014 - …
Kambja kalmistu kasutamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus5309.06.2013 - …
Väikekohale nime määramineKambja Vallavolikogumäärus5209.06.2013 - …
Kuuste raamatukogu kasutamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus6601.01.2011 - …
Kambja raamatukogu kasutamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus6701.01.2011 - …
Vee-ettevõtja määramine ja veevarustuse teenuse hinna kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus501.01.2011 - …
Tänavakaubanduse müügipileti hinna kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus2501.01.2011 - …
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus601.01.2011 - …
Kambja valla asutuste ühtne asjaajamiskordKambja Vallavolikogumäärus8801.10.2009 - …
Väikekohtadele nime määramineKambja Vallavolikogumäärus6422.09.2009 - …
Liikluspindade nime määramine Kambja Vallavolikogumäärus7405.12.2008 - …
Kambja Raamatukogu põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus6910.06.2008 - …
Kuuste Raamatukogu põhimäärusKambja Vallavolikogumäärus7010.06.2008 - …
Eratee nime määramine Kambja Vallavolikogumäärus6006.03.2008 - …
Kambja valla üldplaneeringu kehtestamineKambja Vallavolikogumäärus4015.09.2007 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiriKambja Vallavolikogumäärus3810.06.2007 - …
Uutele tänavatele nimede määramineKambja Vallavolikogumäärus3608.03.2007 - …
Puude raiumise loa andmise tingimused ja kord Kambja valla tiheasustusaladelKambja Vallavolikogumäärus1801.07.2006 - …
Valla asutuse põhimääruse kinnitamineKambja Vallavolikogumäärus1401.03.2000 - …
Kambja valla vapi ja lipu kujutise kinnitamineKambja Vallavolikogumäärus521.08.1995 - …

Kokku: 84| Näitan: 1- 84|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json