Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamineKeila Linnavolikogumäärus306.04.2024 - …
Keila Kultuurikeskuse põhimäärusKeila Linnavolikogumäärus906.04.2024 - …
Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kordKeila Linnavolikogumäärus1606.04.2024 - …
Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärusKeila Linnavolikogumäärus506.04.2024 - …
Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnasKeila Linnavolikogumäärus1226.02.2024 - …
Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhendKeila Linnavolikogumäärus509.02.2024 - …
Keila linna 2024. aasta eelarve vastuvõtmineKeila Linnavolikogumäärus105.02.2024 - 31.12.2024
Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2024-2027 vastuvõtmineKeila Linnavolikogumäärus1601.01.2024 - 31.12.2027
Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kordKeila Linnavolikogumäärus1508.12.2023 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordKeila Linnavolikogumäärus1504.09.2023 - …
Keila linna tunnustusavalduste andmise kordKeila Linnavolikogumäärus2402.07.2023 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnasKeila Linnavolikogumäärus1501.07.2023 - …
Avalikult kasutatava tee sulgemise kord ning teede ja tänavate sulgemise maks Keila linnasKeila Linnavolikogumäärus1301.07.2023 - …
Keila linna haldusterritooriumil maamaksumäära kehtestamine Keila Linnavolikogumäärus1209.06.2023 - …
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsuseleKeila Linnavolikogumäärus803.04.2023 - …
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseksKeila Linnavolikogumäärus1110.03.2023 - …
Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord Keila linnasKeila Linnavolikogumäärus706.03.2023 - …
Harju maakonna arengustrateegia 2040+ heakskiitmine Keila Linnavolikogumäärus506.03.2023 - …
Keila linna kaasav eelarve Keila Linnavolikogumäärus1107.02.2023 - …
Eralapsehoiuteenuse toetamise kordKeila Linnavolikogumäärus207.02.2023 - …

Kokku: 72| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json