Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Võru valla 2020. aasta I lisaeelarveVõru Vallavolikogumäärus9125.05.2020 - 31.12.2020
Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamineVõru Vallavolikogumäärus4426.04.2020 - …
Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kordVõru Vallavolikogumäärus7122.03.2020 - …
Võru valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmineVõru Vallavolikogumäärus8920.03.2020 - 31.12.2020
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede Võru Vallavolikogumäärus8720.03.2020 - …
Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 kinnitamine Võru Vallavolikogumäärus8424.02.2020 - 31.12.2032
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordVõru Vallavolikogumäärus8521.02.2020 - …
Maamaksumäära kehtestamineVõru Vallavolikogumäärus8324.01.2020 - …
Valla eelarvest toetuste maksmise kordVõru Vallavolikogumäärus6001.01.2020 - …
Võru valla aleviku- ja külavanema statuutVõru Vallavolikogumäärus8101.01.2020 - …
Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimineVõru Vallavolikogumäärus3920.12.2019 - …
Võru valla arengukava aastateks 2018-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2018-2023 vastuvõtmineVõru Vallavolikogumäärus4820.10.2019 - 31.12.2030
Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kordVõru Vallavolikogumäärus7501.10.2019 - …
Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord Võru Vallavolikogumäärus7601.10.2019 - …
Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökordVõru Vallavolikogumäärus7421.09.2019 - …
Kaasava eelarve menetlemise kord Võru Vallavolikogumäärus7720.09.2019 - …
Võru valla noorsootöö eelarvest noortele, noortegruppidele, noorteühingutele ja -organisatsioonidele omaalgatuse toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kordVõru Vallavolikogumäärus7225.08.2019 - …
Volikogu liikmete tasu ja hüvituse maksmise kord Võru Vallavolikogumäärus7325.08.2019 - …
Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kordVõru Vallavolikogumäärus4019.04.2019 - …
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“Võru Vallavolikogumäärus6531.03.2019 - …

Kokku: 76| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json