Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õpilastele sõidusoodustuste kehtestamineAlbu Vallavolikogumäärus801.09.2014 - …
Huvikooli õppetasu hüvitamise kordAlbu Vallavolikogumäärus701.09.2014 - …
Albu valla eelarvestrateegia kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus1310.10.2014 - 31.12.2018
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedAlbu Vallavolikogumäärus1410.11.2014 - …
Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus1510.11.2014 - …
Albu valla tunnustuste avaldamise kordAlbu Vallavolikogumäärus901.08.2011 - …
Albu valla jäätmehoolduseeskiriAlbu Vallavolikogumäärus1401.09.2008 - …
Ahula Raamatukogu põhimäärusAlbu Vallavolikogumäärus1301.01.2011 - …
Albu valla heakorraeeskiriAlbu Vallavolikogumäärus2701.01.2004 - …
Albu valla ettevõtlustoetuse määramise kordAlbu Vallavolikogumäärus708.03.2014 - …
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kordAlbu Vallavolikogumäärus1408.03.2014 - …
Albu Valla Rahvamajad põhimäärusAlbu Vallavolikogumäärus2803.01.2011 - …
Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimäärusAlbu Vallavolikogumäärus1401.10.2009 - …
Albu valla põhimäärusAlbu Vallavolikogumäärus301.03.2006 - …
Albu vallavara eeskiriAlbu Vallavolikogumäärus901.01.2011 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamineAlbu Vallavolikogumäärus501.05.2003 - …
Albu valla tiheasustusaladel asuvate puude raieloa andmise kordAlbu Vallavolikogumäärus601.06.2005 - …
Albu Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendAlbu Vallavolikogumäärus314.04.2015 - …
Eduka õpilase ja noorsportlase toetuse taotlemise ja eraldamise kord Albu vallasAlbu Vallavolikogumäärus307.04.2015 - …
Albu valla eelarvestrateegia kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus1125.10.2015 - 31.12.2019

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki