Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Huvikooli õppetasu hüvitamise kordAlbu Vallavolikogumäärus701.09.2014 - …
Albu valla eelarvestrateegia kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus1310.10.2014 - 31.12.2018
Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus1510.11.2014 - …
Albu valla tunnustuste avaldamise kordAlbu Vallavolikogumäärus901.08.2011 - …
Albu valla jäätmehoolduseeskiriAlbu Vallavolikogumäärus1401.09.2008 - …
Ahula Raamatukogu põhimäärusAlbu Vallavolikogumäärus1301.01.2011 - …
Albu valla ettevõtlustoetuse määramise kordAlbu Vallavolikogumäärus708.03.2014 - …
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kordAlbu Vallavolikogumäärus1408.03.2014 - …
Albu Valla Rahvamajad põhimäärusAlbu Vallavolikogumäärus2803.01.2011 - …
Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimäärusAlbu Vallavolikogumäärus1401.10.2009 - …
Eduka õpilase ja noorsportlase toetuse taotlemise ja eraldamise kord Albu vallasAlbu Vallavolikogumäärus307.04.2015 - …
Albu valla eelarvestrateegia kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus1125.10.2015 - 31.12.2019
Albu Laste Mängutoa arengukava kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus1502.01.2012 - …
Albu valla raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamise delegeerimine vallavalituseleAlbu Vallavolikogumäärus1609.01.2015 - …
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine 2012. aastalAlbu Vallavolikogumäärus1702.01.2012 - …
Albu valla arengukava 2011-2020Albu Vallavolikogumäärus1016.05.2016 - 31.12.2020
Albu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus1116.01.2017 - 31.12.2020
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Albu Vallavolikogumäärus503.02.2017 - …
Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu, haridusnõuete ja palgajuhendi kehtestamineAlbu Vallavolikogumäärus606.02.2017 - …
Toidupäeva maksumuse kinnitamineAlbu Vallavolikogumäärus206.03.2017 - …

Kokku: 26| Näitan: 1- 20|Näita kõiki