Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kordAre Vallavolikogumäärus2601.01.2017 - 31.08.2018
Are valla koerte ja kasside pidamise eeskiriAre Vallavolikogumäärus901.10.2010 - 08.06.2018
Kaevetööde eeskiriAre Vallavolikogumäärus2721.12.2013 - 08.06.2018
Are vallavara valitsemise kordAre Vallavolikogumäärus708.03.2013 - 10.06.2018
Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ja liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineAre Vallavolikogumäärus1225.03.2016 - 13.04.2018
Are valla arengudokumentide menetlemise kordAre Vallavolikogumäärus2220.10.2013 - 21.04.2018
Are valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kordAre Vallavolikogumäärus311.02.2017 - 30.08.2018
Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajaleAre Vallavolikogumäärus601.04.2016 - 17.02.2018
Maamaksumäära kehtestamine Are vallasAre Vallavolikogumäärus227.01.2013 - 17.02.2018
Volikogu esimehele, komisjoni esimeestele ning volikogu liikmetele makstava tasu ja hüvituse suurus ja maksmise kordAre Vallavolikogumäärus306.03.2017 - 17.02.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kordAre Vallavolikogumäärus602.05.2017 - 11.02.2018
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kordAre Vallavolikogumäärus803.05.2015 - 11.02.2018
Are valla huvihariduse ja huvitegevuse kavaAre Vallavolikogumäärus1302.09.2017 - 11.02.2018
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineAre Vallavolikogumäärus1106.05.2017 - 11.02.2018
Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineAre Vallavolikogumäärus1125.03.2016 - 15.03.2018
Are valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kordAre Vallavolikogumäärus1411.06.2012 - 07.05.2018
Õpetajate töötasustamise alusedAre Vallavolikogumäärus1201.09.2017 - 06.05.2018
HankekordAre Vallavolikogumäärus1411.06.2012 - 06.05.2018
Are valla põhimäärusAre Vallavolikogumäärus1212.06.2015 - 10.05.2018
Are valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamineAre Vallavolikogumäärus1624.10.2017 - 10.01.2019

Kokku: 56| Näitan: 1- 20|Näita kõiki