Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Are Vallavalitsuse töökordAre Vallavolikogumäärus403.03.2014 - …
Are valla heakorra eeskiriAre Vallavolikogumäärus1406.05.2013 - …
Vallale kuuluvate mitteeluruumide üüri piirmäära kinnitamineAre Vallavolikogumäärus1207.04.2013 - …
Müügipileti hinna kehtestamineAre Vallavolikogumäärus1107.04.2013 - …
Are valla hoonete aadresskoha tähistuse nõudedAre Vallavolikogumäärus1307.04.2013 - …
Volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kordAre Vallavolikogumäärus726.03.2012 - …
Are valla eelarve reservfondi kasutamise kordAre Vallavolikogumäärus2401.12.2012 - …
Korterelamu renoveerimise toetamise kordAre Vallavolikogumäärus1501.06.2013 - …
Are Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärusAre Vallavolikogumäärus511.04.2014 - …
Are Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärusAre Vallavolikogumäärus611.04.2014 - …
Are Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni põhimäärusAre Vallavolikogumäärus909.05.2014 - …
Are Vallavolikogu majanduskomisjoni põhimäärusAre Vallavolikogumäärus1009.05.2014 - …
Are Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimäärusAre Vallavolikogumäärus1226.05.2014 - …
Are valla Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamineAre Vallavolikogumäärus1501.12.2010 - …
Pärivere klubi ümberkorraldamine ja põhimääruse kinnitamineAre Vallavolikogumäärus2525.12.2012 - …
Kohalike maanteede kaitsevööndi laiuse määramineAre Vallavolikogumäärus2430.12.2014 - …
Are valla tunnustuse avaldamise kordAre Vallavolikogumäärus1408.06.2015 - …
Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriAre Vallavolikogumäärus214.02.2015 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriAre Vallavolikogumäärus314.02.2015 - …
Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamineAre Vallavolikogumäärus2208.12.2015 - 31.12.2027

Kokku: 56| Näitan: 1- 20|Näita kõiki