Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haaslava valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 – 2026Haaslava Vallavolikogumäärus2126.12.2014 - 31.12.2026
Sotsiaaleluruumi üürihindade kehtestamineHaaslava Vallavolikogumäärus2723.02.2015 - …
Haaslava valla ehitusmäärusHaaslava Vallavolikogumäärus2523.02.2015 - …
Roiu Raamatukogu kasutamise eeskiriHaaslava Vallavolikogumäärus1024.02.2015 - …
Haaslava valla arengukava 2015-2020 vastuvõtmineHaaslava Vallavolikogumäärus2827.04.2015 - 31.12.2020
Sillaotsa Kooli põhimäärusHaaslava Vallavolikogumäärus3131.07.2015 - …
Koha-aadressi määramiseks volituste andmineHaaslava Vallavolikogumäärus3415.02.2012 - …
Korrakaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine Haaslava Vallavolikogumäärus1812.09.2014 - …
Haaslava valla koerte ja kasside pidamise eeskiriHaaslava Vallavolikogumäärus1103.05.2014 - …
Haaslava valla heakorra eeskiriHaaslava Vallavolikogumäärus1003.05.2014 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamineHaaslava Vallavolikogumäärus1403.05.2014 - …
Haaslava valla kaevetööde eeskiriHaaslava Vallavolikogumäärus1203.05.2014 - …
Kooli- ja lasteaiatöötajate koosseisu kinnitamise kordHaaslava Vallavolikogumäärus922.02.2014 - …
Haaslava valla noortevolikogu moodustamine ja tema põhimääruse kinnitamineHaaslava Vallavolikogumäärus2020.01.2011 - …
Sillaotsa Spordihoone põhimäärusHaaslava Vallavolikogumäärus1013.03.2006 - …
Roiu Raamatukogu põhimäärusHaaslava Vallavolikogumäärus921.08.2008 - …
Haaslava valla jäätmehoolduseeskiriHaaslava Vallavolikogumäärus2725.05.2011 - …
Haaslava valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamineHaaslava Vallavolikogumäärus2425.03.2011 - …
Haaslava valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kordHaaslava Vallavolikogumäärus1305.06.2010 - …
Reservfondist raha eraldamise kordHaaslava Vallavolikogumäärus3701.06.2012 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki