Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Halliste valla hankekordHalliste Vallavolikogumäärus108.11.2014 - …
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise delegeerimineHalliste Vallavolikogumäärus1519.08.2014 - …
Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine vallavalitsuseleHalliste Vallavolikogumäärus431.01.2011 - …
Halliste Vallavalitsusele volituse andmine Halliste valla ühise asjaajamiskorra kehtestamiseksHalliste Vallavolikogumäärus2808.12.2012 - …
Halliste Põhikooli pedagoogide töötasustamise alusedHalliste Vallavolikogumäärus709.03.2015 - …
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimineHalliste Vallavolikogumäärus1229.09.2015 - …
Halliste valla aukodaniku nimetuse andmise kord Halliste Vallavolikogumäärus1303.10.2015 - …
Halliste Põhikooli arengukava aastateks 2014-2018 kinnitamineHalliste Vallavolikogumäärus1601.10.2014 - 31.12.2018
Koolieelse lasteasutuse muude kulude lapsevanema poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamineHalliste Vallavolikogumäärus311.05.2015 - …
Kohanime määramise kordHalliste Vallavolikogumäärus1501.12.2015 - …
Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineHalliste Vallavolikogumäärus1506.11.2015 - …
Avalike ürituste korraldamise kordHalliste Vallavolikogumäärus1801.10.2014 - …
Müügipileti hinna kehtestamine Halliste Vallavolikogumäärus916.06.2014 - …
Halliste valla munitsipaalomandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise kordHalliste Vallavolikogumäärus310.05.2014 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamineHalliste Vallavolikogumäärus1131.03.2014 - …
Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamine Halliste Vallavolikogumäärus215.02.2014 - …
Halliste valla eelarvestrateegia 2013-2017 kinnitamineHalliste Vallavolikogumäärus716.12.2013 - 31.12.2017
Maamaksumäära kehtestamine Halliste Vallavolikogumäärus816.12.2013 - …
Halliste valla kooli ja koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamineHalliste Vallavolikogumäärus1227.09.2009 - …
Halliste kalmistu kasutamise eeskiriHalliste Vallavolikogumäärus701.09.2012 - …

Kokku: 74| Näitan: 1- 20|Näita kõiki