Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Jõgeva valla heakorra eeskiriJõgeva Vallavolikogumäärus1107.11.2014 - …
Jõgeva valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiriJõgeva Vallavolikogumäärus228.10.2013 - …
Vägeva Raamatukogu põhimäärusJõgeva Vallavolikogumäärus3028.10.2013 - …
Vaimastvere Raamatukogu põhimäärusJõgeva Vallavolikogumäärus2928.10.2013 - …
Laiuse Raamatukogu põhimäärusJõgeva Vallavolikogumäärus2828.10.2013 - …
Kuremaa Raamatukogu põhimäärusJõgeva Vallavolikogumäärus2728.10.2013 - …
Siimusti Raamatukogu põhimäärusJõgeva Vallavolikogumäärus2628.10.2013 - …
Üüri piirmäärade kehtestamineJõgeva Vallavolikogumäärus2001.01.2013 - …
Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ja veopiirkondade kehtestamineJõgeva Vallavolikogumäärus224.01.2006 - …
Jõgeva valla üldplaneeringu kehtestamineJõgeva Vallavolikogumäärus127.01.2004 - …
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Jõgeva Vallavolikogumäärus1405.05.2013 - …
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Jõgeva Vallavolikogumäärus1505.05.2013 - …
Volituse andmine ehitusseaduses sätestatud riiklikuks järelevalveksJõgeva Vallavolikogumäärus102.03.2015 - …
Kooli pikapäevarühma eine maksumuse kehtestamineJõgeva Vallavolikogumäärus2101.01.2011 - …
Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kordJõgeva Vallavolikogumäärus401.05.2015 - …
Jõgeva vallas puude raiumiseks loa andmise kordJõgeva Vallavolikogumäärus1814.05.2016 - …
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029Jõgeva Vallavolikogumäärus1901.01.2017 - 31.12.2029
Jõgeva valla 2017. aasta eelarve Jõgeva Vallavolikogumäärus331.01.2017 - 31.12.2017
Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord Jõgeva Vallavolikogumäärus1409.05.2016 - 02.02.2017
Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordJõgeva Vallavolikogumäärus412.04.2016 - 02.02.2017

Kokku: 51| Näitan: 1- 20|Näita kõiki