Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020 kinnitamineKuusalu Vallavolikogumäärus2607.09.2014 - 31.12.2020
Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020 kinnitamineKuusalu Vallavolikogumäärus406.03.2015 - 31.12.2020
Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallasKuusalu Vallavolikogumäärus1814.12.2013 - …
Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kordKuusalu Vallavolikogumäärus1601.01.2011 - …
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamineKuusalu Vallavolikogumäärus2801.01.2001 - …
Kuusalu valla reovee käitlemise eeskirja kinnitamineKuusalu Vallavolikogumäärus612.03.2001 - …
Kuusalu valla korraldatud jäätmeveopiirkonna kehtestamineKuusalu Vallavolikogumäärus1803.11.2008 - …
Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuutKuusalu Vallavolikogumäärus2124.12.2012 - …
Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla võtmine ja Rehatse kaitseala kaitse-eeskiri Kuusalu Vallavolikogumäärus1202.05.2009 - …
Jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamineKuusalu Vallavolikogumäärus2001.12.2008 - …
Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kordKuusalu Vallavolikogumäärus3031.12.2010 - …
Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2015-2020 kinnitamine Kuusalu Vallavolikogumäärus1606.10.2015 - 31.12.2020
Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmineKuusalu Vallavolikogumäärus1728.10.2015 - 31.12.2020
Korrakaitsekomisjoni põhimääruse kinnitamineKuusalu Vallavolikogumäärus1229.05.2010 - …
Külaelukomisjoni põhimääruse kinnitamineKuusalu Vallavolikogumäärus2527.11.2010 - …
Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärusKuusalu Vallavolikogumäärus1101.06.2010 - …
Kolga Lasteaia arengukava kinnitamineKuusalu Vallavolikogumäärus1711.10.2010 - …
Kohanime määramise korra kehtestamineKuusalu Vallavolikogumäärus901.07.2007 - …
Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiriKuusalu Vallavolikogumäärus1205.11.2012 - …
Kuusalu valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kordKuusalu Vallavolikogumäärus1502.06.2005 - …

Kokku: 87| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json