Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamineLeisi Vallavolikogumäärus2101.01.2018 - …
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamineLeisi Vallavolikogumäärus1301.01.2018 - …
Plaani- ja kaardimaterjalide alusel moodustatavate katastriüksuste piiriprotokolli koostamise tasumäärade kehtestamine Leisi vallasLeisi Vallavolikogumäärus1401.01.2011 - …
Paaste puhkepiirkonna üldplaneeringu muudatuse vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamineLeisi Vallavolikogumäärus2412.11.2002 - …
Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamineLeisi Vallavolikogumäärus2201.07.2014 - …
Leisi valla, Pärsama kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava 2016–2026 kinnitamineLeisi Vallavolikogumäärus230.01.2016 - 31.12.2026
Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kordLeisi Vallavolikogumäärus1701.01.2018 - …
Leisi valla eelarvest lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise tingimused ja kordLeisi Vallavolikogumäärus1226.02.2017 - …
Leisi Keskkooli põhimäärusLeisi Vallavolikogumäärus2226.02.2017 - …
Leisi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamineLeisi Vallavolikogumäärus1512.07.2014 - …
Leisi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriLeisi Vallavolikogumäärus2001.01.2009 - …
Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühise jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmineLeisi Vallavolikogumäärus130.01.2016 - 31.12.2020
Leisi alevikus kaugkütte piirkonna määramineLeisi Vallavolikogumäärus1801.12.2010 - …
Leisi valla kohalike teede haldamise, kasutamise ja kaitse eeskiriLeisi Vallavolikogumäärus521.12.2006 - …
Leisi valla raamatukogude kasutamise eeskiriLeisi Vallavolikogumäärus901.05.2010 - …
Pärsama küla kaugküttepiirkonna määramineLeisi Vallavolikogumäärus201.02.2016 - …
Valla üldplaneeringu koostamise algatamine ja korraldamineLeisi Vallavolikogumäärus1215.06.1999 - …
Lasteaia direktori ning õpetajate palgamäärade kehtestamineLeisi Vallavolikogumäärus324.02.2013 - …
Soela ja Paaste puhkepiirkonna üldplaneeringu kehtestamineLeisi Vallavolikogumäärus2101.03.2003 - …
Leisi valla pedagoogide töötasustamise juhendi kinnitamineLeisi Vallavolikogumäärus901.01.2011 - …

Kokku: 37| Näitan: 1- 20|Näita kõiki