Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Meeksi valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 vastuvõtmineMeeksi Vallavolikogumäärus1117.11.2014 - 31.12.2018
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordMeeksi Vallavolikogumäärus305.07.2015 - …
Hangete korraldamise kordMeeksi Vallavolikogumäärus1709.10.2015 - …
Meeksi vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kordMeeksi Vallavolikogumäärus1201.01.2016 - …
Aravu küla arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamineMeeksi Vallavolikogumäärus1301.01.2016 - 31.12.2020
Sünnitoetuse maksmise kord Meeksi vallasMeeksi Vallavolikogumäärus728.05.2016 - …
Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsuseleMeeksi Vallavolikogumäärus427.05.2016 - …
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Meeksi Vallavolikogumäärus527.05.2016 - …
Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordMeeksi Vallavolikogumäärus1128.05.2016 - …
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Meeksi VallasMeeksi Vallavolikogumäärus528.05.2016 - …
Lapsehoiuteenuse rahastamise kordMeeksi Vallavolikogumäärus428.05.2016 - …
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kordMeeksi Vallavolikogumäärus627.05.2016 - …
Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ja liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineMeeksi Vallavolikogumäärus119.02.2016 - …
Meeksi valla kaevetööde eeskiriMeeksi Vallavolikogumäärus1001.07.2012 - …
Meeksi valla heakorra eeskiri Meeksi Vallavolikogumäärus601.05.2012 - …
Meeksi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2012-2025 Meeksi Vallavolikogumäärus1414.09.2012 - 31.12.2025
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kordMeeksi Vallavolikogumäärus1305.10.2013 - …
Meerpalu raamatukogu põhimäärusMeeksi Vallavolikogumäärus301.02.2010 - …
Meeksi valla Seltsikeskuse põhimäärus Meeksi Vallavolikogumäärus1001.10.2007 - …
Järvselja raamatukogu põhimäärusMeeksi Vallavolikogumäärus901.10.2009 - …

Kokku: 65| Näitan: 1- 20|Näita kõiki