Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimineMustvee Vallavolikogumäärus816.03.2018 - 09.08.2020
Kooli ja koolieelse lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimineMustvee Vallavolikogumäärus410.02.2018 - …
Mustvee valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine Mustvee Vallavolikogumäärus310.02.2018 - …
Volikogu esimehele, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele tasu määramise ja hüvitiste maksmise kordMustvee Vallavolikogumäärus408.09.2019 - 22.06.2020
Maamaksumäärade kehtestamine Mustvee Vallavolikogumäärus3601.01.2019 - …
Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmineMustvee Vallavolikogumäärus212.03.2019 - …
Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamineMustvee Vallavolikogumäärus513.05.2019 - 31.12.2030
Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimineMustvee Vallavolikogumäärus1807.05.2018 - …
HeakorraeeskiriMustvee Vallavolikogumäärus1611.05.2018 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskiriMustvee Vallavolikogumäärus1711.05.2018 - …
Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kordMustvee Vallavolikogumäärus3312.11.2018 - …
Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kordMustvee Vallavolikogumäärus2807.10.2018 - …
Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise kordMustvee Vallavolikogumäärus3211.11.2018 - …
Mustvee valla munitsipaalharidusasutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alusedMustvee Vallavolikogumäärus3101.01.2019 - …
Mustvee valla põhimäärusMustvee Vallavolikogumäärus1013.03.2018 - …
Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mustvee Vallavolikogumäärus1016.03.2018 - …
Maakatastriseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineMustvee Vallavolikogumäärus916.03.2018 - …
Hoolekogu moodustamise kord ja töökordMustvee Vallavolikogumäärus716.03.2018 - …
Mustvee valla eelarvestrateegia 2019-2023Mustvee Vallavolikogumäärus1210.11.2019 - 25.12.2020
Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Mustvee VallavalitsuseleMustvee Vallavolikogumäärus1714.01.2018 - …

Kokku: 46| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json