Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mustvee valla vallavara valitsemise kordMustvee Vallavolikogumäärus1114.01.2018 - …
Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Mustvee VallavalitsuseleMustvee Vallavolikogumäärus1714.01.2018 - …
Sotsiaalteenuste osutamise kordMustvee Vallavolikogumäärus1214.01.2018 - …
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kordMustvee Vallavolikogumäärus1314.01.2018 - …
Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamineMustvee Vallavolikogumäärus1615.01.2018 - …
Mustvee Vallavalitsuse põhimäärusMustvee Vallavolikogumäärus301.01.2018 - …
Mustvee Vallavalitsuse palgajuhendMustvee Vallavolikogumäärus201.01.2018 - …
Mustvee valla kogukonnakogu statuutMustvee Vallavolikogumäärus1909.06.2018 - …
Maa hindamise seaduses ja maareformi seaduses ning selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustes sätestatud ülesannete delegeerimine Mustvee Vallavolikogumäärus1209.04.2018 - …
Mustvee valla noortevolikogu tegutsemise kordMustvee Vallavolikogumäärus1109.04.2018 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriMustvee Vallavolikogumäärus2206.07.2018 - …
Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineMustvee Vallavolikogumäärus2106.07.2018 - …
Kooli ja koolieelse lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimineMustvee Vallavolikogumäärus410.02.2018 - …
Mustvee valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine Mustvee Vallavolikogumäärus310.02.2018 - …
Mustvee valla põhimäärusMustvee Vallavolikogumäärus1013.03.2018 - …
Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mustvee Vallavolikogumäärus1016.03.2018 - …
Maakatastriseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineMustvee Vallavolikogumäärus916.03.2018 - …
Hoolekogu moodustamise kord ja töökordMustvee Vallavolikogumäärus716.03.2018 - …
Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimineMustvee Vallavolikogumäärus1807.05.2018 - …
HeakorraeeskiriMustvee Vallavolikogumäärus1611.05.2018 - …

Kokku: 46| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json