Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kordNõva Vallavolikogumäärus731.03.2013 - 01.07.2018
Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Nõva valla eritingimustegaNõva Vallavolikogumäärus812.04.2013 - 01.07.2018
Kaugkütte piirkonna määramineNõva Vallavolikogumäärus1007.10.2017 - 03.06.2018
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus310.02.2018 - 07.06.2018
Nõva valla soojamajanduse arengukava 2016-2028Nõva Vallavolikogumäärus1108.10.2017 - 03.06.2018
Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus517.10.2015 - 27.04.2018
Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineNõva Vallavolikogumäärus1307.10.2017 - 27.04.2018
Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamineNõva Vallavolikogumäärus522.08.2017 - 02.02.2019
Nõva Kooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamineNõva Vallavolikogumäärus313.02.2017 - 02.02.2019
Nõva valla arengukava aastateks 2017–2023 ja eelarvestrateegia 2017-2020Nõva Vallavolikogumäärus1028.10.2016 - 21.10.2018
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Nõva KoolisNõva Vallavolikogumäärus901.10.2012 - 30.09.2018
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise ning puuetega inimestele teenuste osutamise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus908.04.2016 - 30.09.2018
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordNõva Vallavolikogumäärus1908.04.2016 - 25.10.2018
Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise tingimused ja kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus708.04.2016 - 25.10.2018
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus807.10.2017 - 25.10.2018
Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Nõva vallas Nõva Vallavolikogumäärus707.10.2017 - 25.10.2018
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus508.04.2016 - 25.10.2018
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus907.10.2017 - 25.10.2018
Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 kinnitamineNõva Vallavolikogumäärus813.08.2012 - 02.05.2019
Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmineNõva Vallavolikogumäärus711.07.2016 - 31.12.2020

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json