Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Projektipõhise tegevuse toetamise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus808.11.2014 - …
Nõva Rahvaraamatukogu põhimäärusNõva Vallavolikogumäärus908.11.2014 - …
Nõva Kooli 2015 – 2020 arengukavaNõva Vallavolikogumäärus304.07.2015 - 31.12.2020
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus617.10.2015 - …
Nõva valla Päevakeskuse põhimäärusNõva Vallavolikogumäärus1031.12.2015 - …
Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 kinnitamineNõva Vallavolikogumäärus813.08.2012 - 31.12.2018
Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kordNõva Vallavolikogumäärus701.04.2007 - …
Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmineNõva Vallavolikogumäärus711.07.2016 - 31.12.2020
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kordNõva Vallavolikogumäärus731.03.2013 - 01.07.2018
Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Nõva valla eritingimustegaNõva Vallavolikogumäärus812.04.2013 - 01.07.2018
Kaugkütte piirkonna määramineNõva Vallavolikogumäärus1007.10.2017 - 03.06.2018
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus310.02.2018 - 07.06.2018
Nõva valla soojamajanduse arengukava 2016-2028Nõva Vallavolikogumäärus1108.10.2017 - 03.06.2018
Lapsevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Nõva Kooli lasteaiarühmasNõva Vallavolikogumäärus901.04.2018 - …
Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Nõva vallasNõva Vallavolikogumäärus517.10.2015 - 27.04.2018
Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineNõva Vallavolikogumäärus1307.10.2017 - 27.04.2018
Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamineNõva Vallavolikogumäärus522.08.2017 - 02.02.2019
Nõva Kooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamineNõva Vallavolikogumäärus313.02.2017 - 02.02.2019
Nõva valla arengukava aastateks 2017–2023 ja eelarvestrateegia 2017-2020Nõva Vallavolikogumäärus1028.10.2016 - 21.10.2018
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Nõva KoolisNõva Vallavolikogumäärus901.10.2012 - 30.09.2018

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki