Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sindi linna 2014. aasta eelarveSindi Linnavolikogumäärus422.02.2014 - 31.12.2014
Sindi linna eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamineSindi Linnavolikogumäärus6322.10.2013 - 19.10.2014
Sindi linna haridusasutuste töötajate palgajuhendSindi Linnavolikogumäärus5701.07.2013 - 19.10.2014
Teiste omavalitsuste huvikoolide ja erahuvikoolide rahastamise kordSindi Linnavolikogumäärus2114.02.2012 - 31.12.2014
Sindi Gümnaasiumi põhimäärusSindi Linnavolikogumäärus2219.04.2011 - 25.12.2014
Sindi Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisSindi Linnavolikogumäärus524.02.2014 - 25.12.2014
Sindi linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kordSindi Linnavolikogumäärus323.09.2013 - 22.09.2014
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ning hariduse edendamisega seotud tegevuste ja projektide toetamise kordSindi Linnavolikogumäärus2501.06.2006 - 22.09.2014
Sindi linna 2014. aasta eelarve I lisaeelarveSindi Linnavolikogumäärus720.06.2014 - 31.12.2014
Üksikpuude raieloa andmise kordSindi Linnavolikogumäärus3318.10.2006 - 28.02.2015
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmääradSindi Linnavolikogumäärus301.03.2013 - 18.06.2015
Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kordSindi Linnavolikogumäärus5601.04.2013 - 20.04.2015
Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamineSindi Linnavolikogumäärus3429.06.2013 - 20.04.2015
Sindi linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kordSindi Linnavolikogumäärus3301.01.2012 - 18.03.2016
Sindi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2018Sindi Linnavolikogumäärus1325.10.2007 - 31.12.2018
Sindi Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendSindi Linnavolikogumäärus5524.02.2014 - 25.12.2014
Lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord Sindi Linnavolikogumäärus118.01.2010 - 18.03.2016
Hooldajatoetuse maksmise kordSindi Linnavolikogumäärus501.01.2011 - 18.03.2016
Sindi Seltsimaja põhimääruse kinnitamineSindi Linnavolikogumäärus1420.02.2003 - 31.12.2020
Maksumäära kehtestamineSindi Linnavolikogumäärus3601.01.2005 - 17.02.2018

Kokku: 63| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json