Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sindi linna eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine Sindi Linnavolikogumäärus1120.10.2014 - 31.12.2018
Sindi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2018Sindi Linnavolikogumäärus1325.10.2007 - 31.12.2018
Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord Sindi Linnavolikogumäärus5418.03.2017 - 08.06.2018
Sindi linna kaevetööde eeskiriSindi Linnavolikogumäärus426.04.2010 - 08.06.2018
Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kordSindi Linnavolikogumäärus1701.01.2011 - 10.06.2018
EhitusmäärusSindi Linnavolikogumäärus2401.06.2011 - 13.04.2018
Sindi Gümnaasiumi arengukava kinnitamise ja täitmise aruandmise kord Sindi Linnavolikogumäärus2918.09.2015 - 21.04.2018
Teiste omavalitsusüksuste munitsipaal- ja erahuvikoolides õppimise toetamise kordSindi Linnavolikogumäärus1401.01.2015 - 30.08.2018
Maksumäära kehtestamineSindi Linnavolikogumäärus3601.01.2005 - 17.02.2018
Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kordSindi Linnavolikogumäärus222.06.2011 - 17.02.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord Sindi Linnavolikogumäärus4219.03.2016 - 11.02.2018
Sindi linna huvihariduse ja huvitegevuse kavaSindi Linnavolikogumäärus5919.09.2017 - 11.02.2018
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineSindi Linnavolikogumäärus2719.03.2016 - 11.02.2018
Sindi Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisSindi Linnavolikogumäärus1526.12.2014 - 15.02.2018
Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord Sindi Linnavolikogumäärus824.05.2015 - 07.05.2018
Üksikpuude raieloa andmise kordSindi Linnavolikogumäärus3301.03.2015 - 07.05.2018
Sindi linna haridusasutuste töötajate töötasustamise alusedSindi Linnavolikogumäärus5818.08.2017 - 06.05.2018
Riigihanke piirmäärast väiksema maksumusega hangete korraldamise kordSindi Linnavolikogumäärus1501.01.2011 - 06.05.2018
Linna põhimääruse kinnitamineSindi Linnavolikogumäärus301.01.2011 - 10.05.2018
Sindi Gümnaasiumi põhimäärusSindi Linnavolikogumäärus1326.12.2014 - 31.12.2018

Kokku: 70| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json